Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. balandžio 19 d. Nr. 286

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“, ir 4.412 papunktį išdėstyti taip:

„4.412.

gido pažymėjimo:

 

4.412.1.

išdavimą:

 

4.412.1.1.

per Licencijų informacinę sistemą

22

4.412.1.2.

per Licencijų informacinę sistemą, kartu išduodant blanke įformintą gido pažymėjimą

 

38

4.412.1.3.

kai gido pažymėjimas įformintas blanke, jei gidui anksčiau buvo išduotas gido pažymėjimas per Licencijų informacinę sistemą

 

 

22

4.412.2.

įforminto blanke, pakeitimą

22“.

 

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2023 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                  Gintarė Skaistė