LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

Sprendimas

DĖL RINKĖJŲ PARAŠŲ RINKIMO LAPŲ INGRIDAI ŠIMONYTEI IŠDAVIMO IR JOS PARĖMIMO ELEKTRONINIU BŪDU

 

2024 m. vasario 20 d. Nr. Sp-33

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 79 straipsnio 1 dalimi ir Politinių partijų, politinių komitetų ir kandidatų pareiškinių dokumentų pateikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. Sp-113 „Dėl Politinių partijų, politinių komitetų ir kandidatų pareiškinių dokumentų pateikimo tvarkos aprašo ir pareiškinių dokumentų formų patvirtinimo“, 20, 22, 23 ir 24 punktais ir atsižvelgdama į Ingridos Šimonytės 2024 m. vasario 19 d. prašymą sudaryti galimybę ją paremti tik elektroniniu būdu, nusprendžia:

1. Sudaryti galimybę Ingridą Šimonytę, keliamai Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, 2024 m. gegužės 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimuose paremti elektroniniu būdu, sukuriant prieigą Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos elektroninių paslaugų portale „Rinkėjo puslapis“ 2024 m. vasario 21 d.

2. Patenkinti Ingridos Šimonytės prašymą neišduoti jai popierinių rinkėjų parašų rinkimo lapų.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 185 straipsnio 6 dalyje ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų įstatymo nustatyta tvarka per 3 dienas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                 Lina Petronienė