Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

 

DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 16 d. Nr. 39

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 14 d. nutarimą Nr. XIII‑1273 „Dėl 2019 metų paskelbimo Vietovardžių metais“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamą Vietovardžių metų minėjimo 2019 metais planą (toliau – Planas).

2. Nustatyti, kad Planas įgyvendinamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžete Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir atitinkamoms ministerijoms, institucijoms, įstaigoms patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų teisėtai gautų lėšų.

3. Pasiūlyti:

3.1. Etninės kultūros globos tarybai, Kretingos muziejui, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centrui, Kretingos rajono kultūros centrui, Kretingos rajono Salantų kultūros centrui, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešajai bibliotekai, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešajai bibliotekai, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešajai bibliotekai, Kupiškio etnografijos muziejui, viešajai įstaigai „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešajai bibliotekai, Nalšios muziejui, Prienų krašto muziejui, Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centrui, Panevėžio rajono Smilgių kultūros centrui, Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centrui-muziejui, Šilutės Hugo Šojaus muziejui, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centrui, Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešajai bibliotekai, Valstybinei lietuvių kalbos komisijai, Varėnos kultūros centrui, Varėnos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai, Užvenčio kultūros centrui – dalyvauti įgyvendinant Planą;

3.2. Akmenės rajono savivaldybei, Anykščių rajono savivaldybei, Elektrėnų savivaldybei, Kelmės rajono savivaldybei, Klaipėdos rajono savivaldybei, Klaipėdos miesto savivaldybei, Kretingos rajono savivaldybei, Kupiškio rajono savivaldybei, Marijampolės savivaldybei, Pasvalio rajono savivaldybei, Panevėžio rajono savivaldybei, Panevėžio miesto savivaldybei, Prienų rajono savivaldybei, Šiaulių rajono savivaldybei, Šilutės rajono savivaldybei, Širvintų rajono savivaldybei, Švenčionių rajono savivaldybei, Varėnos rajono savivaldybei, Vilkaviškio rajono savivaldybei – dalyvauti įgyvendinant Planą ir skirti savivaldybių biudžetų lėšų Planui įgyvendinti.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2019 m.  sausio 16 d.  nutarimu Nr. 39

 

VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANAS

Eil.Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

I SKYRIUS

KULTŪRINĖS, EDUKACINĖS IR ĮAMŽINIMO VEIKLOS

1.  

Organizuoti vietovardžių rinkimo ekspediciją ir sukurti interaktyvų Akmenės rajono savivaldybės vietovardžių žemėlapį

Akmenės rajono savivaldybė

2019 metų I–IV ketvirčiai

2.  

Sukurti Anykščių rajono savivaldybės seniūnijose išnykusių vietovardžių interaktyvų žemėlapį, parengti teatralizuotą programą ir skaityti Anykščių rajono savivaldybės išnykusius vietovardžius ant Vorutos piliakalnio Valstybės dieną, liepos 6 d.

Anykščių rajono savivaldybė

2019 metų I–IV ketvirčiai

3.  

Sukurti Elektrėnų savivaldybės seniūnijų interaktyvų žemėlapį ir paženklinti buvusius kaimus meniniais ženklais

Elektrėnų savivaldybė

2019 metų I–IV ketvirčiai

4.  

Organizuoti renginių ciklą „Senieji vietovardžiai – Lietuvos ir pasaulio kultūros palikimo dalis“

Pasvalio rajono savivaldybė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka

2019 metų I–IV ketvirčiai

5.  

Organizuoti renginių ciklą ir parengti žemėlapio „Lietuva mūsų širdelėse“ pristatymą

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka ir jos filialai

2019 metų I–IV ketvirčiai

6.  

Organizuoti renginių ciklą ir parengti dokumentų parodą „Vietovardžiai – Kretingos krašto praeities liudytojai“

Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kretingos rajono kultūros centras, Kretingos rajono Salantų kultūros centras

2019 metų I–IV ketvirčiai

7.  

Organizuoti renginių ciklą ir parengti fotografijų parodą „Mano gimtasis kraštas“

Prienų rajono savivaldybė, Prienų krašto muziejus, Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka ir jos filialai

2019 metų I–IV ketvirčiai

8.  

Organizuoti renginių ciklą ir sukurti žemėlapį su dabartinio Šilutės rajono savivaldybės teritorijoje pažymėtomis išnykusiomis gyvenvietėmis

Šilutės rajono savivaldybė, Šilutės Hugo Šojaus muziejus

2019 metų I–IV ketvirčiai

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

9.  

Organizuoti renginių ciklą ir Širvintų rajono savivaldybės seniūnijose įamžinti išnykusius kaimus pastatant ženklus

Širvintų rajono savivaldybė, Širvintų rajono savivaldybės Igno Šeiniaus viešoji biblioteka, Širvintų rajono savivaldybės kultūros centras

2019 metų I–IV ketvirčiai

10.

Organizuoti renginių ciklą ir etninės krypties stovyklą „Etnosmilga 2019“, kurioje integruota programos dalis „Smilgių seniūnijos išnykę kaimai ir viensėdžiai“

Panevėžio rajono savivaldybė, Panevėžio rajono Ėriškių kultūros centras, Panevėžio rajono Smilgių kultūros centras

2019 metų I–II ketvirčiai

11.

Organizuoti renginių ciklą ir parengti parodą „Išnykę gimtojo krašto kaimai muziejaus eksponatuose“

Kupiškio rajono savivaldybė, Kupiškio etnografijos muziejus

2019 metų II ketvirtis

12.

Organizuoti konkursą „Vietovardžiai primena turtingą krašto istoriją“ ir parengti parodą „Vietų vardais į mus kalba žemė“

Vilkaviškio rajono savivaldybė, Suvalkijos (Sūduvos) kultūros centras-muziejus

2019 metų II ketvirtis

13.

Organizuoti ekspediciją „Gyvenamųjų vietų vardų reikšmė ir ryšiai su tėvų, senelių žeme“ ir dokumentų parodą „Išnykusių kaimų istorijos“

Kelmės rajono savivaldybė, Užvenčio kultūros centras, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

2019 metų II–IV ketvirčiai

14.

Organizuoti renginių ciklą, skirtą Vietovardžių metams paminėti

Varėnos rajono savivaldybė, Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka ir jos filialai, Varėnos kultūros centras

2019 metų I–III ketvirčiai

15.

Organizuoti renginių ciklą „Istorijos verpetai Marijampolės miesto vietovardžiuose“

Marijampolės savivaldybė, Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

2019 metų IV ketvirtis

16.

Organizuoti vietovardžių įpaminklinimo meninėmis priemonėmis darbus

Panevėžio miesto savivaldybė

2019 metų IV ketvirtis

II SKYRIUS

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS IR SEMINARAI

17.

Organizuoti seminarą, skirtą Vietovardžių metams

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Valstybinė kalbos inspekcija

2019 metų I–IV ketvirčiai

18.

Organizuoti seminarą kultūros darbuotojams „Esamų ir išnykusių kaimų godos: išsaugojimas, fiksavimas, sklaida“

Klaipėdos rajono savivaldybė, Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešoji biblioteka

2019 metų II–III ketvirčiai

19.

Surengti Nalšios muziejuje konferenciją „Nalšios žemės paslaptys“

Švenčionių rajono savivaldybė, Nalšios muziejus

2019 metų II ketvirtis

20.

Organizuoti mokslinę konferenciją „Išskaitykime krašto ir tautos istoriją vietovardžiuose“

Kretingos rajono savivaldybė, Kretingos muziejus

2019 metų IV ketvirtis

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

21.

Surengti seminarą-diskusiją „Klaipėdos krašto vietovardžiai – istorija ir dabartis“

Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras

2019 metų IV ketvirtis

III SKYRIUS

VIEŠINIMO IR LEIDYBINĖS VEIKLOS

22.

Parengti ir pristatyti tiriamąją medžiagą žiniasklaidai „Šiaulių rajono savivaldybės nykstančių ir išnykusių kaimų istorijos“

Šiaulių rajono savivaldybė

2019 metų I–IV ketvirčiai

23.

Informuoti LRT Televizijos, LRT Plius ir LRT Radijo naujienų programose, taip pat portale www.lrt.lt apie Vietovardžių metams skirtus renginius.

viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2019 metų I–IV ketvirčiai

24.

Organizuoti gražiausio vietovardžio rinkimus portale www.lrt.lt

viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2019 metų II–III ketvirčiai

25.

Parengti ir transliuoti LRT Televizijos, LRT Plius ir LRT Radijo programose siužetus apie tris gražiausius vietovardžius

viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2019 metų III–IV ketvirčiai

26.

Parengti ir transliuoti LRT Radijo specialią programą apie išrinktą gražiausią vietovardį

viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

2019 metų III–IV ketvirčiai

IV SKYRIUS

DUOMENŲ SISTEMINIMAS IR KAUPIMAS

27.

Organizuoti Vietovardžių žodyno IV tomo rengimą ir aktualiais vietovardžių klausimais mokslinių bei mokslo populiarinamųjų straipsnių rašymą

 

 

 

 

 

Lietuvių kalbos institutas

2019 metų I–IV ketvirčiai

28.

Parengti mokslinį tyrimą „Klaipėdos krašto istorinių vietovardžių registras ir aktualizavimas“

Valstybinė Lietuvių kalbos komisija, Lietuvių kalbos institutas

2019 metų I–IV ketvirčiai

29.

Organizuoti mokiniams nacionalinėse mokinių ir jaunimo kraštotyros 2018–2020 metų ekspedicijose juridinės vartosenos išbrauktų istorinių vietovardžių informacijos rinkimą

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

2019 metų I–IV ketvirčiai

Eil. Nr.

Veiklos (projekto) pavadinimas

Atsakingas vykdytojas

Vykdymo terminas

30.

Pažymėti Lietuvos Respublikos adresų registro objektų interaktyviame žemėlapyje REGIA išnykusių (istorinių) gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas, kurios yra Adresų registro archyviniuose dokumentuose.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, VĮ „Registrų centras“

2019 metų I–IV ketvirčiai

31.

Atnaujinti į Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo 2018–2020 metų programą, įtrauktą Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinių duomenų rinkinį ir ji skelbti Lietuvos erdvinės informacijos portale  www.geoportal.lt

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

2019 metų I–IV ketvirčiai

32.

Parengti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 pakeitimus, siekiant geografinių vietovardžių tvarkymo darbus priskirti prie valstybinių geodezijos ir kartografijos darbų

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

2019 metų I–IV ketvirčiai

33.

Papildyti Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo nuostatas rekomendacija gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikiamiems ir keičiamiems pavadinimams parinkti nykstančių ar išnykusių etninių vietovardžių vardus

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

2019 metų I ketvirtis

34.

Parengti iliustruotą elektroninį Kelmės krašto išnykusių kaimų sąvadą

Kelmės rajono savivaldybė, Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešoji biblioteka

2019 metų II–IV ketvirčiai

35.

Organizuoti Lietuvos vietovardžių išsaugojimo gairių parengimą

Etninės kultūros globos taryba

2019 metų I–IV ketvirčiai

_________________________________________