LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SpREndimas

DĖL IEVOS KAČINSKAITĖS-URBONIENĖS SOCIALINIO TINKLO PASKYROJE SKLEIDŽIAMOS NEPAŽYMĖTOS POLITINĖS REKLAMOS

 

2020 m. liepos 30 d. Nr. Sp-115

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalies 2 punktu, 3 straipsnio 6 dalimi, 14 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. liepos 28 d. pažymą Nr. 3-59 (1.2) „Dėl Ievos Kačinskaitės-Urbonienės socialinio tinklo paskyroje skleidžiamos nepažymėtos politinės reklamos“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti politine reklama Ievos Kačinskaitės-Urbonienės socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje „Politikas“ paskelbtus įrašus:

1.1. 2020 m. gegužės 5 d. įrašą apie vienkartines išmokas;

1.2. 2020 m. gegužės 23 d. įrašą apie apsilankymą koncerte;

1.3. 2020 m. liepos 6 d. įrašą, kuriuo Ieva Kačinskaitė-Urbonienė sveikina Valstybės dienos proga.

2. Pripažinti šio sprendimo 1 punkte nurodytą politinę reklamą paslėpta politine reklama.

3. Nepripažinti politine reklama 2020 m. birželio 17 d. publikuoto įrašo apie active.vilnius.lt platformą.

4. Pripažinti Ievos Kačinskaitės-Urbonienės 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos išlaidomis ir kandidato lėšomis, skirtomis politinei kampanijai finansuoti, šio sprendimo 1 punkte nurodytos reklamos paskelbimo socialiniame tinkle „Facebook“ išlaidas: 2020 m. gegužės 5 d. – 50 Eur, gegužės 23 d. – 8,84 Eur, liepos 6 d. –10 Eur, iš viso – 68,84 Eur.

5. Pripažinti, kad Ieva Kačinskaitė-Urbonienė pažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo:

5.1. 3 straipsnio 6 dalį, prisiimdama įsipareigojimus politinės kampanijos laikotarpiu, neužsiregistravusi savarankiška politinės kampanijos dalyve;

5.2. 14 straipsnio 1 dalį, politinės kampanijos laikotarpiu apmokėjusi šio sprendimo 1 punkte nurodytos politinės reklamos išlaidas, tai yra politinės kampanijos išlaidas apmokėjusi iš asmeninės, ne iš politinės kampanijos sąskaitos.

6. Netaikyti administracinės atsakomybės Ievai Kačinskaitei-Urbonienei.

7. Pavesti Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti Ievos Kačinskaitės-Urbonienės 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį šio sprendimo 4 punkte nurodytomis išlaidomis ir kandidato lėšomis (68,84 Eur).

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė