LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 496 IR 589 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-886

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 496 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 496 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

496 straipsnis. Kino filmų viešo rodymo reikalavimų, kino filmų registravimo Filmų registre, erotinio pobūdžio renginių viešo rodymo, prieigos prie viešųjų elektroninių ryšių tinklų vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos pažeidimas

1. Kino filmų viešo rodymo reikalavimų, kino filmų registravimo Filmų registre tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt iki keturių šimtų keturiasdešimt eurų.

2. Erotinio pobūdžio renginių viešo rodymo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.

3. Prieigos prie viešųjų elektroninių ryšių tinklų vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18) Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos – dėl šio kodekso 135, 136 straipsniuose, 496 straipsnio 2 dalyje, 505, 507, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Papildyti 589 straipsnį 99 punktu:

99) Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos – dėl šio kodekso 496 straipsnio 1 dalyje, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė