herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2018 M.

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. A-392

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-12 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T-183 pakeitimu), ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos siūlymus (2018 m. balandžio 13 d. protokolas Nr. (35.2) NVF-3):

1. S k i r i u nevyriausybinių organizacijų projektams 5000 Eur iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 02 programos „Kultūra ir sportas“ 04 01 03 priemonės „Nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo skatinimas“:

1.1. Joniškio rajono kaimo bendruomenių sąjungos projektui „Lietuvos šimtmečio renginyje“ 400 Eur;

1.2. Skaistgirio moterų draugijos „Versmė“ projektui „Vis dar gyvybe alsuojantys Skaistgirio apylinkių pastatai“ 150 Eur;

1.3. Ziniūnų kaimo bendruomenės projektui „Aš obuolys – aš ziniūnietis“ 290 Eur;

1.4. Mindaugių kaimo bendruomenės projektui „Sveiki sugrįžę“ 280 Eur;

1.5. Skaistgirio miestelio bendruomenės projektui „Skaistgirys Lietuvos šimtmečio verpetuose“ 230 Eur;

1.6. Žagarės neįgaliųjų klubo „Vyšnelė“ projektui „Rudenėlis“ 240 Eur;

1.7. Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Joniškio rajono bendrijos projektui „Gyvenimas – kaip graži kelionė“ 290 Eur;

1.8. Lieporų kaimo bendruomenės „Sodžius“ projektui „Mes vieno žiedo žiedlapiai“ 240 Eur;

1.9. Moterų klubo „ERIM“ projektui „Bendraukime kurdami“ 210 Eur;

1.10. Stupurų kaimo bendruomenės projektui „Sveika siela – sveikas žmogus“ 180 Eur;

1.11. Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ projektui „Bendruomeniškumą kuriu AŠ“ 230 Eur;

1.12. Linkaičių kaimo bendruomenės projektui „Būkime matomi“ 300 Eur;

1.13. Joniškio moterų asociacijos projektui „Lietuvos šimtmečio dalis – Joniškio moterų asociacijai 15 metų“ 300 Eur;

1.14. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Joniškio filialo projektui „Sąskrydis Ariogaloje „Su Lietuva širdy“ 240 Eur;

1.15. Joniškio literatų klubo „Audruvė“ projektui „Literatūriniai pokalbiai“ 160 Eur;

1.16. viešosios įstaigos „Minčių takas“ projektui „Proto mankšta 2018“ 170 Eur;

1.17. Žagarės bendruomenės „Veidė“  projektui „Penkiolika akimirkų“ 270 Eur;

1.18. Joniškio rajono neįgaliųjų draugijos projektui „Neįgaliųjų socialinė kultūrinė integracija mene“ 310 Eur;

1.19. Žvelgaičių kaimo bendruomenės projektui „Tiesiam draugystės tiltą“ 310 Eur;

1.20. Lietuvai pagražinti draugijos Joniškio skyriaus projektui „Baltijos kelias – Laisvės kelias“ 200 Eur.

 

 

 

 

2. N e s k i r i u finansavimo nevyriausybinių organizacijų projektams:

2.1. Aktyvaus laisvalaikio jaunimo klubo „STOP“ projektui „Respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinių šokių festivalis „Terpsichorės keliais“;

2.2. asociacijos „Pošupių kaimo bendruomenė“ projektui „Pošupių bendruomenės veidas – Sūrių šventė 2018“;

2.3. Gataučių jaunimo klubo projektui „Draugystės tiltas“, skirtam Lietuvos ir Latvijos nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiams;

2.4. Kunigaikščio Vykinto Žemaičių kultūros draugijos Joniškio skyriaus projektui „Kultūriniai tiltai Joniškis–Ryga“;

2.5. Mikolaičiūnų kaimo bendruomenės projektui „Kurkime jaukią ir švarią Lietuvą“;

2.6. Skaistgirio miestelio futbolo klubo SKAISTGIRYS projektui „Mažame miestelyje – puikūs futbolininkai“;

2.7. Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacijos Joniškio skyriaus projektui „Kelionė su švente“;

2.8. sporto klubo „Avantiūra“ projektui „Vasaros stovykla „Aktyvistai“.

3. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei Vilmai Bartašienei parengti finansinės paramos sutartis su nevyriausybinėmis organizacijomis, priimti ir tikrinti projektų dokumentus.

4. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui priimti ir tikrinti projektų finansinius dokumentus.

 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas