herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2019 M. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. A-291

Joniškis

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 7 straipsnio 22 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. A-235 ,,Dėl Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos siūlymus (2019 m. kovo 22 d. protokolas Nr. JP-2):

            1. S k i r i u iš Joniškio rajono savivaldybės 2019 m. biudžeto 5000 Eur jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti:

            1.1. Skaistgirio jaunimo klubo SJK projektui ,,Joniškio rajono jaunimo organizacijų sąskrydis“ – 900 Eur;

            1.2. Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos Plikiškių daugiafunkcio centro tarptautiniam projektui ,,Mus vienija tautų atmintis“ – 260 Eur;

            1.3. Aktyvaus laisvalaikio jaunimo klubo ,,Stop“ projektui ,,Interaktyvus jaunimo renginių kalendorius“ – 1200 Eur;

            1.4. Gataučių jaunimo klubo projektui jaunimo mainų programai ,,MES BALTAI“ – 480 Eur;

            1.5. Gasčiūnų jaunimo klubo ,,Ateinam“ projektui ,,Būkime kartu“ – 800 Eur;

            1.6. visuomeninės organizacijos ,,Spalvotas veidas“ projektui ,,Išsaugoti ateitį“ – 600 Eur;

            1.7. Žagarės kultūros centro projektui ,,Trys pakopos į sėkmę“ – 760 Eur.

            2. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus jaunimo reikalų koordinatorei Vilmai Bartašienei sudaryti finansinės paramos sutartis su finansinės paramos gavėjais, priimti ir tikrinti projektų dokumentus.

            3. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui priimti ir tikrinti projektų finansinius dokumentus.

           

            Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas