LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MODESTOS PETRAUSKAITĖS DALINTŲ MEDICININIŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ

 

2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. Sp-203

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 ir 10 dalimis, 14 straipsnio 4 dalies 1 punktu, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 16 straipsnio 6 dalimi, 17 straipsnio 6 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų 51 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos nario Tauro Rutkūno ir Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugsėjo 22 d. išvadą Nr. 3-84 (1.2) „Dėl Modestos Petrauskaitės dalintų medicininių apsaugos priemonių“ (pridedama), nusprendžia:

1. Nepripažinti Modestos Petrauskaitės 2020 m. balandžio 4 d. vykdytos labdaringos medicininių apsaugos priemonių dalijimo akcijos rinkėjų papirkimu.

2. Nepripažinti, kad 2020 m. balandžio 11 d. tinklalapyje www.jp.lt ir laikraštyje „Jūsų Panevėžys“ publikuotas straipsnis „Geraširdiškumo akcija: kaukės Panevėžio miesto ir rajono gyventojams dovanų“ yra Modestos Petrauskaitės politinė reklama.

3. Nepripažinti 2020 m. balandžio 18 d. laikraštyje „Tėvynė“ publikuoto straipsnio „Toks ypatingas laikas, kai žodis „Ačiū“ įgyja kitą prasmę“ politine reklama.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė