Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 13 d. Nr. 234

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 10 straipsniu ir atsižvelgdama į Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendime Nr. TS-282 „Dėl pritarimo Rokiškio miesto teritorijos administracinės ribos keitimo planui“ išdėstytus pasiūlymus, pateiktus įvertinus vietos gyventojų nuomonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Rokiškio miesto teritorijos ribas pagal pridedamą planą.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Eimutis Misiūnas