LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. rugsėjo 18 d. Nr. V-1094

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2017 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. DT-3/3 ir liepos 27 d. nutarimą DT-4/2,

p a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Pakeičiu I skyriaus „INFEKCINĖS IR PARAZITINĖS LIGOS“ 8 skirsnio „Žmogaus imunodeficito viruso sukelta liga (100 %)“ 8.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.

5.

Raltegravirum

B20-B24“

 

 

2. Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“ 1.89 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

89.

Ibrutinibum

C91.1

Skiriamas:

1) suaugusiems pacientams, kuriems nustatyta 17p delecija ar TP53 mutacija ir yra LLL gydymo indikacijos (šios genetinės aberacijos rodo LLL biologinį atsparumą fludarabinui bei alkilinantiems vaistams);

2) jau anksčiau gydytiems LLL sergantiems pacientams, kuriems gydymas fludarabinu netinka ir yra LLL gydymo indikacijos, t. y. kai LLL progresuoja per 36 mėn. nuo gydymo fludarabinu ar fludarabinas kontraindikuotinas arba 12 mėn. po kito gydymo, t. y. refrakteriniams pacientams;

3) gydytojo hematologo, teikiančio tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas.“

 

 

3. Papildau VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 1 skirsnį „Epilepsija (100 %)“ 1.19 papunkčiu:

„1.

19.

Stiripentolum

G40.4“

 

 

4. Pakeičiu VI skyriaus „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“ 7 skirsnio „Parkinsono liga, antrinis parkinsonizmas (80 %)“ 7.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.

13.

Rasagilinum

G

20

Skiria gydytojas neurologas pacientams, kurie serga ankstyvąja (nekomplikuota) Parkinsono liga, jei gydymas dopamino agonistais, kurie skiriami Parkinsono ligai gydyti, nėra pakankamai veiksmingi, ar vėlyvąja (komplikuota) Parkinsono liga, kuriems gydymas Levodopa su periferinės dekarboksilazės inhibitoriumi (+Carbidopa/+Benserazidum) nėra pakankamai veiksmingas. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų ar šeimos gydytojas.“

 

 

5. Pakeičiu IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 6 skirsnio „III ir IV funkcinės klasės širdies veiklos (kraujotakos) nepakankamumas arba kairiojo skilvelio išstūmimo frakcija < 40 % (80 %)“ 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.

1.

Bisoprololum

I50“

 

 

6. Pakeičiu IX skyriaus „KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS“ 16 skirsnį „III funkcinės klasės plaučių arterinė hipertenzija (100 %) ir jį išdėstau taip:

„16. III funkcinės klasės plaučių arterinė hipertenzija (100 %)

16.

1.

Ambrisentanum

I27.0, I27.8

Skiria ir išrašo gydytojai kardiologai, gydytojai pulmonologai, gydytojai vaikų kardiologai gydymo įstaigose, atliekančiose širdies ir (ar) plaučių transplantacijas, kurios turi plaučių hipertenzijos centrus ir licenciją teikti tretinio lygio kardiologines ir pulmonologines paslaugas, tik gydytojų konsiliumo sprendimu, skiriant vaistinį preparatą pirmą kartą, kai gydymas vaistiniu preparatu Sildenafilum yra kontraindikuotinas ar nepakankamai veiksmingas.

16.

2.

Bosentanum

I27.0, I27.8

Skiria ir išrašo gydytojai kardiologai, gydytojai pulmonologai, gydytojai vaikų kardiologai gydymo įstaigose, atliekančiose širdies ir (ar) plaučių transplantacijas, kurios turi plaučių hipertenzijos centrus ir licenciją teikti tretinio lygio kardiologines ir pulmonologines paslaugas, tik gydytojų konsiliumo sprendimu, skiriant vaistinį preparatą pirmą kartą, kai gydymas vaistiniu preparatu Sildenafilum yra kontraindikuotinas ar nepakankamai veiksmingas.

16.

3.

Iloprostum

I27.0, I27.8

Skiria ir išrašo gydytojai kardiologai, gydytojai pulmonologai, gydytojai vaikų kardiologai gydymo įstaigose, atliekančiose širdies ir (ar) plaučių transplantacijas, kurios turi plaučių hipertenzijos centrus ir licenciją teikti tretinio lygio kardiologines ir pulmonologines paslaugas, tik gydytojų konsiliumo sprendimu, skiriant vaistinį preparatą pirmą kartą, kai gydymas vaistiniais preparatais Sildenafilum, Ambrisentanum ar Bosentanum yra nepakankamai veiksmingas.

16.

4.

Sildenafilum

I27.0, I27.8

Skiria ir išrašo gydytojai kardiologai, gydytojai pulmonologai, gydytojai vaikų kardiologai gydymo įstaigose, atliekančiose širdies ir (ar) plaučių transplantacijas, kurios turi plaučių hipertenzijos centrus ir licenciją teikti tretinio lygio kardiologines ir pulmonologines paslaugas, tik gydytojų konsiliumo sprendimu, skiriant vaistinį preparatą pirmą kartą.

16.

5.

Treprostinil

I27.0, I27.8

Skiria ir išrašo gydytojai kardiologai, gydytojai pulmonologai, gydytojai vaikų kardiologai gydymo įstaigose, atliekančiose širdies ir (ar) plaučių transplantacijas, kurios turi plaučių hipertenzijos centrus ir licenciją teikti tretinio lygio kardiologines ir pulmonologines paslaugas, tik gydytojų konsiliumo sprendimu, skiriant vaistinį preparatą pirmą kartą, kai gydymas vaistiniais preparatais Sildenafilum, Ambrisentanum, Bosentanum yra nepakankamai veiksmingas.“

 

 

7. Papildau X skyrių „KVĖPAVIMO SISTEMOS LIGOS“ 6 skirsniu:

„6. Bronchektazės (100 %)

6.

1.

Aclidinium bromidum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

2.

Formoterolum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

3.

Glicopyrronii bromidum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

4.

Indacaterolum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

5.

Indacaterolum et Glicopyrronium

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

6.

Ipratropiii bromidum et Fenoterolum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

7.

Salbutamolum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

8.

Salmeterolum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

9.

Tiotropii bromidum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas, bronchų obstrukciją patvirtinęs spirometrijos tyrimu bei atsižvelgdamas į ligos sunkumą, stabilumą, gydymo efektyvumą ir nepageidaujamą vaistų poveikį. Vėliau gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

10.

Amoxicillinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

11.

Amoxicillinum et Ac. Clavulanicum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

12.

Azitromycinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

13.

Cefadroxilum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

14.

Cefazolinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

15.

Ceftazidimum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

16.

Cefuroximum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

17.

Ciprofloxacinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

18.

Clarithromycinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

19.

Doxycyclinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

20.

Sultamicillinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

21.

Trimethoprimum et Sulfamethoxazolum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.

6.

22.

Tobramycinum

J47

Skiriamas ne cistinės fibrozės sukeltoms bronchektazėms gydyti. Skiria ir išrašo gydytojas pulmonologas arba gydytojas vaikų pulmonologas ir sudaro individualų gydymo planą. Vėliau tik pagal sudarytą gydymo planą gali išrašyti vidaus ligų, vaikų ligų ar šeimos gydytojas.“

 

 

8. Papildau XI skyriaus „VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS“ 1 skirsnį „Lėtinis virusinis C hepatitas (100 %)“ 1.7 papunkčiu:

„1.

7.

Elbasvir et Grazoprevir

B18.2

Skiriamas, kai histologinis aktyvumo indeksas (HAI) yra lygus 3 arba didesnis pagal Ishak klasifikaciją arba fibrozė (F) yra lygi 2 arba didesnė pagal METAVIR klasifikaciją, arba, esant kepenų biopsijos kontraindikacijų, atlikus kepenų elastografijos tyrimą (FibroScan metodu) nustatoma, kad kepenų audinio elastingumas yra lygus 7,2 kilopaskalių (kPa) arba didesnis (tai atitinka F2 ir didesnę fibrozę pagal METAVIR klasifikaciją).“

 

 

9. Pakeičiu XIII skyriaus „JUNGIAMOJO AUDINIO IR SKELETO-RAUMENŲ SISTEMOS LIGOS“ 9 skirsnio „Sisteminė raudonoji vilkligė (100 %)“ 9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.

1.

Belimumabum

M32

Gydymą belimumabu turi pradėti ir tęsti gydytojas reumatologas. Gydymas skiriamas tik pacientams, kuriems diagnozuota aktyvi sisteminė  raudonoji vilkligė, autoantikūnų mėginys yra teigiamas ir kuriems, nepaisant įprasto gydymo, ligos aktyvumas yra didelis (yra teigiami anti-dsDNR, mažai komplemento). Ligos aktyvumas ir minėti imunologiniai tyrimai vertinami kas 6 mėn. Esant gydymo efektui ir pasiekus ligos remisiją,  gydymas tęsiamas. Esant neefektyviam gydymui dėl belimumabo nutraukimo, sprendžia  gydytojas reumatologas.“

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga