LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VALDYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL JUSTO DŽIUGELIO, KAZIO STARKEVIČIAUS IR JUOZO VARŽGALIO DALYVAVIMO TARPPARLAMENTINĖJE EUROPOS SĄJUNGOS STABILUMO, EKONOMIKOS KOORDINAVIMO IR VALDYSENOS BEI EUROPOS SEMESTRO KONFERENCIJOSE

 

2024 m. sausio 24 d. Nr. SV-S-1258

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendžia:

1. Komandiruoti Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininką Justą Džiugelį 2024 m. vasario 11–14 d., Seimo Ekonomikos komiteto pirmininką Kazį Starkevičių ir Seimo narį Juozą Varžgalį 2024 m. vasario 11–13 d. dalyvauti Tarpparlamentinėje Europos Sąjungos stabilumo, ekonomikos koordinavimo ir valdysenos bei Europos semestro konferencijose Briuselyje (Belgijos Karalystė).

Kartu 2024 m. vasario 11–14 d. vyksta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Veiklos administravimo departamento Paslaugų ir materialinio aprūpinimo skyriaus padėjėjas Andrejus Belous ir 2024 m. vasario 11–13 d. Biudžeto ir finansų komiteto biuro patarėjas (ES) Mindaugas Pečiulis.

2. Pavesti Seimo kanceliarijai apmokėti komandiruotės išlaidas iš Seimo komitetų dalyvavimui pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai parlamentiniuose ir Europos Parlamento rengiamuose susitikimuose skirtų lėšų.

 

 

 

Seimo Pirmininkė                                                                                      Viktorija Čmilytė-Nielsen