Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2021–2027 METŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2022 m. gruodžio 13 d. Nr. 3D-804

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 23 d. nutarimo Nr. 1146 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos stebėsenos komiteto sudarymo“ 3.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos stebėsenos komiteto (toliau – komitetas) personalinę sudėtį:

Donatas Dudutis – žemės ūkio viceministras, komiteto pirmininkas;

Daivaras Rybakovas – žemės ūkio ministro patarėjas, komiteto pirmininko pavaduotojas;

Giedrė Andriuškevičė – Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus vedėja (jos nesant – Viktorija Pociutė, Vidaus reikalų ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir tarptautinių programų departamento Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos skyriaus patarėja);

Rita Armonienė – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento direktorė (jos nesant – Olga Celova, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus vedėja);

Algirdas Aušra – Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos pirmininkas (jo nesant – Eglė Smilgevičė, UAB „Banginis“ sekretorė-referentė);

Rimantas Garbštas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas (jo nesant – Liongina Beinoravičienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos investicijų skyriaus vyriausioji specialistė);

Algimantas Gylys – asociacijos Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo valdybos pirmininkas (jo nesant – Jūratė Čiuknaitė, Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ administratorė);

Aušra Grygalienė – Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus vedėja (jos nesant – Miglė Gudaitienė, Žemės ūkio ministerijos Europos Sąjungos reikalų ir paramos politikos departamento Paramos verslui skyriaus patarėja);

Stanislava Siga Jakubauskienė – Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos pirmininkė (jos nesant – Algimantas Dirsė, Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ tarybos narys);

Vaidas Juodys – asociacijos „Modernioji akvakultūra“ prezidentas (jo nesant – Martynas Gaiževskis, asociacijos „Modernioji akvakultūra“ prezidento pavaduotojas;

Leonas Kerosierius – Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ prezidentas (jo nesant –Vytautas Kesminas, Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ narys);

Virginijus Eugenijus Kirsnickas – asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ prezidentas (jo nesant – Marius Gylys, asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ narys);

Antanas Kontautas – VšĮ Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Nacionalinės žuvininkystės duomenų rinkimo programos projekto vadovas, jaunesnysis mokslo darbuotojas (jo nesant – dr. Nerijus Nika, VšĮ Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Žuvininkystės ir akvakultūros laboratorijos vedėjas);

Akvilė Kungienė – Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos pirmininkė (jos nesant – Artūras Maželis, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos valdybos narys;

Julija Kvietkė – Finansų ministerijos Investicijų departamento Investicijų politikos skyriaus patarėja (jos nesant – Jolita Gatautė, Finansų ministerijos Investicijų departamento Socialinių investicijų skyriaus vyriausioji specialistė);

Linas LožysGamtos tyrimų centro Žuvų ekologijos laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas (jo nesant – Vytautas Kesminas, Žuvų ekologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas);

Rolandas Morkūnas – Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos direktorius (jo nesant – Algirdas Šiukščius, Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos tarybos pirmininkas);

Vytis Muliuolis – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės grupės vadovas (jo nesant – Renata Vanagėlienė, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės grupės vyresnioji patarėja);

Aleksandras Muzikevičius – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius (jo nesant – Tomas Orlickas, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas);

Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė – Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės patarėja (jos nesant – Lina Liubauskaitė, Vyriausybės kanceliarijos Ekonomikos politikos grupės vadovė);

Raimondas Paškevičius – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Tarptautinių investicijų koordinavimo departamento direktorius (jo nesant – Algminas Pakalniškis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Tarptautinių investicijų koordinavimo departamento Tarptautinių investicijų planavimo skyriaus vedėjas);

Povilas Paukštė – Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyriausiasis specialistas (jo nesant – Vilmantas Graičiūnas, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupės vyresnysis patarėjas);

Justinas Poderis – Žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose asociacijos pirmininkas (jo nesant – Aivaras Labanauskas, Žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose asociacijos valdybos narys;

Justas Poviliūnas – Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos departamento direktorius (jo nesant –Tomas Kazlauskas, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktorius);

Mindaugas Rimeikis – Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos pirmininkas (jo nesant – Gediminas Venskauskis, Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos pirmininko pavaduotojas);

Dr. Robertas Staponkus – Labdaros ir paramos fondo Lietuvos gamtos fondo gamtosaugos specialistas (jo nesant – Edmundas Greimas, Labdaros ir paramos fondo Lietuvos gamtos fondo direktorius);

Gediminas Vaičionis – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas (jo nesant – Agnė Kazlauskienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja);

Alvydas Žibas – VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Akvakultūros centro vadovas (jo nesant – Gražina Žibienė, VšĮ Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Vandens inžinerijos katedros docentė).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Kęstutis Navickas