INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACINĖS VISUOMENĖS PLĖTROS KOMITETO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS 2007 M. LAPKRIČIO 7 D. ĮSAKYMO NR. T-156 „DĖL BENDRO VISŲ GALIMŲ EKSPONUOTI TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS NAUDOTOJAMS SUKURTOSE TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS DARBO VIETOSE DUOMENŲ VITRINŲ, JŲ OBJEKTŲ IR TEIKIAMŲ TARPŽINYBINĖS MOKESTINIŲ DUOMENŲ SAUGYKLOS NAUDOTOJAMS TIPINIŲ DOKUMENTŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. kovo 21 d. Nr. T- 17

Vilnius

 

P a k e i č i u Bendrą visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašą, patvirtintą Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2007 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. T-156 „Dėl bendro visų galimų eksponuoti Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams sukurtose Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos darbo vietose duomenų vitrinų, jų objektų ir teikiamų Tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos naudotojams tipinių dokumentų aprašo patvirtinimo“:

 

1. Papildau 1 lentelę „TDS darbo vietose visos galimos eksponuoti duomenų vitrinos“ naujais 3.13-3.15 papunkčiais ir išdėstau juos taip:

 

„3.13.

 

Balansai

 

Su JA duomenimis

 

3.14.

 

Pelno (nuostolio) ataskaitos

 

Su JA duomenimis

 

3.15.

 

Pinigų srautų ataskaitos

 

Su JA duomenimis“.

 

2. Papildau 2 lentelę „DV aprašymai“ naujais 3.13-3.15 papunkčiais ir išdėstau juos taip :

3.13. Balansai

DV aprašymas

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės (Balanso) duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Registrų centras, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Aktualūs duomenys duomenų pateikimo dienai

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kiekvieną darbo dieną

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

    1.         Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

    2.         Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

    3.         Formos duomenys: formos pavadinimas, formos antraštė, statusas, pildymo data

    4.         Deklaruotos sumos (pinigų srautai): Eilutės numeris, eilutės pavadinimas, eilutės paaiškinimai

3.14. Pelno (nuostolio) ataskaitos

DV aprašymas

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės (Pelno (nuostolio) ataskaitos) duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Registrų centras, VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Aktualūs duomenys duomenų pateikimo dienai

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kiekvieną darbo dieną

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

    1.         Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

    2.         Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

    3.         Formos duomenys: formos pavadinimas, formos antraštė, statusas, pildymo data

    4.         Deklaruotos sumos (pinigų srautai): Eilutės numeris, eilutės pavadinimas, eilutės paaiškinimai

3.15. Pinigų srautų ataskaitos

DV aprašymas

Juridinių asmenų metinės finansinės atskaitomybės (Pinigų srautų ataskaitos) duomenys

Institucijos, kurių duomenys naudojami

Registrų centras , VMI prie FM, Statistikos departamentas

Asmens duomenų buvimas

Su detaliais JA duomenimis ir be FA duomenų

Eksponuojamų duomenų laikotarpis

Aktualūs duomenys duomenų pateikimo dienai

Duomenų atnaujinimo reguliarumas ir terminai

Duomenys atnaujinami ir papildomi kiekvieną darbo dieną

Objektų klasės, poklasiai ir pagrindiniai jų objektai arba objektų grupės

    1.         Informacija apie DV: aprašymas, eksponuojamų duomenų valdytojai ir laikotarpis, FA ir JA duomenų buvimas, versija ir palaikymas, duomenų atnaujinimo data ir apimtis.

    2.         Mokesčių mokėtojai: MM tipas, registravimo MMR datos, MM grupės, JA kodas ir pavadinimas, registravimo JAR datos, PVMM kodas ir registravimo datos, įstatinis kapitalas, filialo požymis ir pagrindinė įmonė, registravimo apskritis ir savivaldybė, pagrindinė EV, teisinė forma, teisinis statusas, nuosavybės forma, institucinis sektorius.

    3.         Formos duomenys: formos pavadinimas, formos antraštė, statusas, pildymo data

    4.         Deklaruotos sumos (pinigų srautai): Eilutės numeris, eilutės pavadinimas, eilutės paaiškinimai“.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                           Ramūnas Čepaitis