Pakruojo_h

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

 ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIAUS CIVILINĖS METRIKACIJOS IR ARCHYVŲ POSKYRIO SANTUOKŲ REGISTRACIJOS GRAFIKO

 

2019 m. .................... d. Nr. ..........

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo" patvirtintomis Civilinės būklės aktų registravimo taisyklėmis:

1.Nustatau šeštadienių, kurių metu bus registruojamos santuokos Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus Civilinės metrikacijos ir archyvų poskyrio  patalpose ir norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, santuokų registracijos grafiką 2019 metams:

1.1. 2019 m. sausio 12 d., 26 d.; 2019 m. vasario 9 d., 23 d., 2019 m. kovo 16 d., 30 d.;

1.2. 2019 m. balandžio 13 d., 27 d.; 2019 m. gegužės 11 d., 25 d.; 2019 m. birželio 8 d., 29 d.;

1.3. 2019 m. liepos 13 d.,27 d.; 2019 m. rugpjūčio 10 d., 31 d.; 2019 m. rugsėjo 14 d., 28 d.;

1.4. 2019 m. spalio 12 d., 26 d., 2019 m. lapkričio 16 d., 30 d., 2019 m. gruodžio 14 d., 31 d.

2. P a v e d u nurodytomis dienomis  Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus Civilinės metrikacijos ir archyvų poskyrio vedėjui Vitalijui Kacilevičiui užtikrinti santuokos organizavimo ceremonijos iškilmingą aplinką.

3.Įpareigoju Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus Civilinės metrikacijos ir archyvų poskyrio vedėją Vitalijų Kacilevičių šį įsakymą paskelbti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus Civilinės metrikacijos ir archyvų poskyrio patalpose esančioje skelbimų lentoje, o santuokų registracijos grafiką savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorė                                                       Erika Kižienė