Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

 

Įsakymas

Dėl PASVALIO RAJONO savivaldybės administracijos DARBO TARYBOS RINKIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

2023 m. spalio 16 d.  Nr. DV-605

Pasvalys

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, 6 dalies 2 ir 3 punktais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 171 straipsniu:

1. Sudarau Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos rinkimų komisiją:

1.1. Apolonija Lindienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė;

1.2. Danutė Nakvosienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus sekretorė;

1.3. Laima Gaidelionienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus buhalterė apskaitininkė;

1.4. Sonata Strelčiūnienė – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus socialinių išmokų vyriausioji specialistė;

1.5. Svajūnas Laikūnas – Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Vaškų seniūnijos darbo organizavimo inžinierius.

2. Įpareigoju Pasvalio rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos rinkimų komisiją pradėti Darbo tarybos rinkimų organizavimą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo.

3. Pavedu Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistei Rūtai Jaruševičienei šį įsakymą paskelbti Pasvalio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.pasvalys.lt. 

Įsakymas gali būti skundžiamas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) arba Pasvalio rajono savivaldybės merui (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant Regionų apygardos administracinio teismo Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Povilas Balčiūnas