LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIKSLINIŲ TERITORIJŲ IŠSKYRIMO IŠ MIESTŲ, TURINČIŲ NUO 6 IKI 100 TŪKST. GYVENTOJŲ, IR MAŽESNIŲ SAVIVALDYBIŲ CENTRŲ

 

2014 m. birželio 19  d. Nr. 1V- 429

Vilnius

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, pavirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“ 7.8.3 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Tikslinių teritorijų išskyrimo kriterijus ir principus, nustatytus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1V-428 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų išskyrimo kriterijų ir principų“:

1. I š s k i r i u šias tikslines teritorijas:

1.1. Anykščių miestas;

1.2. Biržų miestas;

1.3. Elektrėnų miestas;

1.4. Garliavos miestas;

1.5. Kaišiadorių miestas;

1.6. Kalvarijos miestas;

1.7. Kėdainių miestas;

1.8. Kupiškio miestas;

1.9. Kuršėnų miestas;

1.10. Lentvario miestas;

1.11. Molėtų miestas;

1.12. Pagėgių miestas;

1.13. Pakruojo miestas;

1.14. Plungės miestas;

1.15. Prienų miestas;

1.16. Raseinių miestas;

1.17. Rietavo miestas;

1.18. Šilutės miestas;

1.19. Širvintų miestas;

1.20. Ukmergės miestas;

1.21. Varėnos miestas;

1.22. Vilkaviškio miestas;

1.23. Zarasų miestas.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2014 m. spalio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                     Dailis Alfonsas Barakauskas