herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2018 M. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS

 

2018 m. balandžio 17 d. Nr. A-369

Joniškis

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 5 punktu, Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės direktoriaus 2018 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. A-235 ,,Dėl Jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos siūlymus (2018 m. balandžio 9 d. protokolas Nr. JP-1):

            1. S k i r i u iš Joniškio rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto 2 800 Eur jaunimo iniciatyvų projektams finansuoti:

            1.1. Joniškio ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos Plikiškių daugiafunkcio centro projektui

,,Į sėkmę ir pripažinimą per bendravimą ir bendradarbiavimą“ – 173 Eur;

            1.2. Gataučių jaunimo klubo projektui jaunimo mainų programai, skirtai Lietuvos ir Latvijos valstybingumo šimtmečiams, MES BALTAI“ – 370 Eur;

            1.3. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos Atviro jaunimo centro projektui ,,Joniškio jaunimas – ne problema, o sprendimas 2018“ – 620 Eur;

            1.4. Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio mokinių savivaldų informavimo centro projektui ,,Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio mokinių savivaldų informavimo centro plėtra – 2018“– 800 Eur;

            1.5. Aktyvaus laisvalaikio jaunimo klubo ,,Stop“ projektui „Kūrybinės dirbtuvės ,,Kitu kampu“ – 250 Eur;

            1.6. visuomeninės organizacijos ,,Spalvotas veidas“ projektui ,,Visi skirtingi – visi lygūs. Forumo teatras“ – 587 Eur.

            2. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorei Vilmai Bartašienei sudaryti finansinės paramos sutartis su finansinės paramos gavėjais, priimti ir tikrinti projektų dokumentus.

            3. P a v e d u Joniškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui priimti ir tikrinti projektų finansinius dokumentus.

           

            Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas