PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO SKYRIAUS VYRIAUSIŲJŲ SPECIALISTŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. vasario      d. Nr. AP-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,      29 straipsnio 8 dalies 2, 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio    4 dalies 1 punktu:

1.         T v i r t i n u:

1.1.     Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą (pridedama);

1.2.     Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymą (pridedama);

1.3.       Švietimo skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymą (pridedama).

2.         P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1.   Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 23 d. įsakymą Nr. AP-264 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiųjų specialistų (valstybės tarnautojų) pareigybių patvirtinimo“;

2.2.   Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymą Nr. AP-476 „Dėl Švietimo skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) pareigybės aprašymo patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                                 Erika Kižienė