LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 2020 M. GEGUŽĖS 8 D. KONFERENCIJOS, TRANSLIUOTOS PORTALE 15MIN.LT

 

2020 m. rugsėjo 10 d. Nr. Sp-172

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 15 straipsniu ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. pažymą Nr 3- 77 (1.2) „Dėl Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų politinės reklamos portale 15min.lt“ (pridedama), nusprendžia:

Nepripažinti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio politine reklama portale 15min.lt skelbto 2020 m. gegužės 8 d. konferencijos „Ko reikia, kad ekonomikos skatinimas suveiktų?“ vaizdo įrašo.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

Pirmininkė                                                                                                               Laura Matjošaitytė