LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO  2011 M. SPALIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-910 „DĖL LAIVŲ VAISTINĖLIŲ IŠDAVIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. lapkričio 11 d. Nr. V-2540

Vilnius

 

 

Siekdamas įgyvendinti 2019 m. spalio 24 d. Komisijos direktyvos (ES) 2019/1834, kuria dėl techninio pritaikymo iš dalies keičiami Tarybos direktyvos 92/29/EEB II ir IV priedai, nuostatas:

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 17 d. įsakymą Nr. V-910 „Dėl Laivų vaistinėlių išdavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Įgyvendindamas 1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyvos 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. spalio 24 d. Komisijos direktyva (ES) 2019/1834, nuostatas ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 8 straipsnio 10 dalimi:“.

1.2. Pakeičiu Laivų vaistinėlių išdavimo ir kontrolės tvarkos aprašą:

1.2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Medicinos atsargas, įrašytas į vaistinėlės sudėtį, gali įsigyti laivybos bendrovė, laivo kapitonas ar jų įgaliotas asmuo (toliau – atsakingas asmuo). Atsakingas asmuo užtikrina įsigytų medicinos atsargų transportavimo reikalavimus (medicinos atsargos turi būti transportuojamos gamintojo nustatytomis laikymo sąlygomis, turi būti išvengta nepageidaujamo šilumos, šalčio, drėgmės ar kitų veiksnių žalingo poveikio; turi būti išvengta užterštumo ar kitokio sugadinimo; vaistiniai preparatai, kurie turi būti laikomi šaltai, turi būti pristatomi specialiuose konteineriuose ar kitose talpyklose, kuriose būtų užtikrinama reikiama temperatūra visą vežimo laiką, imuniniai vaistiniai preparatai transportuojami užtikrinant šalčio grandinės reikalavimus).“

1.2.2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Parduodamos sukomplektuotos vaistinėlės sudėtis ir kiekiai turi atitikti Tvarkos aprašo 1, 2 ir 3 prieduose patvirtintą vaistinėlės sudėtį ir kiekius. Vaistinė, parduodama medicinos atsargas, turi informuoti atsakingą asmenį apie vaistinius preparatus, kurie turi būti laikomi šaltai ir turi būti pristatomi specialiuose konteineriuose ar kitose talpyklose, kuriose būtų užtikrinama reikiama temperatūra visą vežimo laiką.“

1.2.3. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.4. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.2.5. Pakeičiu 3 priedo pastabos 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Būtina medicinos įranga: deguonies tiekimo prietaisas su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti laivo pramoninį deguonį, arba medicininio deguonies balionas su tiekimo prietaisu. Taip pat instrumentai, reikalingi deguonies tiekimo prietaiso remontui atlikti.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. lapkričio 20 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Arūnas Dulkys

 

Laivų vaistinėlių išdavimo ir kontrolės

tvarkos aprašo

1 priedas

 

MEDICINOS ATSARGŲ KIEKIŲ LAIVUOSE NORMOS

 

Eil. Nr.

Vaistinio preparato bendrinis pavadinimas, medicinos prietaiso pavadinimas

Kiekis 20 žmonių

Laivo kategorija

 

Pastabos

A

B

C

 

I. VAISTINIAI PREPARATAI

 

 

 

 

1. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

 

 

 

 

 

1.1. Analeptikai ir simpatomimetikai

 

 

 

 

 

1.1.1

Epinefrinas (Epinephrine), 0,1 % injekcinis tirpalas ampulės 1 ml

10 amp.

 

10 amp.

 

 

 

1.2. Vazodilatatoriai

 

 

 

 

 

1.2.1

Glicerolio trinitratas (Glyceryl trinitrate), 0,5 mg tabletės po liežuviu N25

2 pakuotės

 

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

1.3. Kraujospūdį mažinantys

 

 

 

 

 

1.3.1

Kaptoprilis (Captopril), 25 mg tabletės N25

2 pakuotės

 

2 pakuotės

 

 

 

1.4. Diuretikai

 

 

 

 

 

1.4.1

Furozemidas (Furosemide), 40 mg tabletės N50

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

 

1.5. Antihemoraginiai (įskaitant gimdą tonizuojančius vaistus, jei laive yra moterų)

 

 

 

 

 

1.5.1

Oksitocinas (Oxytocin), 5 TV/ml injekcinis tirpalas, ampulės 1 ml

10 amp.

 

10 amp.

 

 

kai laive yra moterų

2. SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SISTEMĄ VEIKIANTYS

 

 

 

 

 

2.1. Nuo skrandžio ir dvylikapirštės žarnos sutrikimų

 

 

 

 

 

2.1.1. Nuo skrandžio opos ir gastrito

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Omeprazolas (Omeprazole), 20 mg skrandyje neirios kietos kapsulės N30

2 pakuotės

 

 

2 pakuotės

 

 

 

2.1.2 Antacidiniai

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Geriamieji kieti arba skysti vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra Magnesii hydroxidum ir Aluminii hydroxidum vienkartinėmis pakuotėmis arba tabletėmis

100 dozių

arba

2 pakuotės

 

100 dozių

arba

1 pakuotė

 

 

 

2.2. Virškinimo fermentai

 

 

 

 

 

2.2.1

Pankreatinas (Multienzymes (lipase, protease etc.),

25 000V kietos kapsulės N20

3 pakuotės

2 pakuotės

 

 

2.3. Vėmimą ir pykinimą slopinantys

 

 

 

 

 

2.3.1

Metoklopramidas (Metoclopramide), 10 mg tabletės N50

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

 

2.3.2

Metoklopramidas (Metoclopramide), 5 mg/ml injekcinis tirpalas ampulės

2 ml

10 amp.

 

10 amp.

 

 

 

2.4. Vidurius laisvinantys

 

 

 

 

 

2.4.1

Bisakodilis (Bisacodyl), 5 mg skrandyje neirios tabletės N30

1 pakuotė

 

 

 

 

2.5. Nuo diarėjos (nuo viduriavimo)

 

 

 

 

 

2.5.1

Loperamidas (Loperamide), 2 mg tabletės arba kietos kapsulės N30

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

2.5.2

Diosmektitas (Diosmectite), 3g milteliai geriamajai suspensijai

30 pakuočių

 

15 pakuočių

 

10 pakuočių

 

 

2.5.3

Aktyvintoji anglis (Medicinal charcoal), 200 mg kietos kapsulės arba 250 mg tabletės N10

20 pakuočių

 

15 pakuočių

 

10 pakuočių

 

 

2.6. Žarnyno infekcinėms ligoms gydyti

 

 

 

 

 

2.6.1

Norfloksacinas (Norfloxacin), 400 mg plėvele dengtos tabletės N10

2 pakuotės

2 pakuotės

 

 

2.7. Nuo hemorojaus

 

 

 

 

 

2.7.1

Žvakutės nuo hemorojaus su anestetiku

2 išorinės pakuotės

 

1 išorinė pakuotė

 

 

 

3. ANALGETIKAI IR ANTISPAZMINIAI

 

 

 

 

 

3.1. Analgetikai, antipiretikai ir vaistai nuo uždegimo

 

 

 

 

 

3.1.1

Metamizolo natrio druska (Metamizole sodium), 1 g/2 ml injekcinis tirpalas ampulės 2 ml

10 amp.

10 amp.

 

 

3.1.2

Paracetamolis (Paracetamol), 500 mg tabletės N10

10 pakuočių

 

5 pakuotės

 

2 pakuotės

 

 

3.1.3

Acetilsalicilo rūgštis (Acetylsalicylic acid), 500 mg tabletės N10

10 pakuočių

 

5 pakuotės

 

2 pakuotės

 

 

3.1.4

Diklofenakas (Diclofenac), 100 mg tabletės N20 arba ilgo poveikio atpalaiduojamosios tabletės

4 pakuotės

2 pakuotės

 

 

3.1.5

Ibuprofenas (Ibuprofen), 600 mg tabletės N20

4 pakuotės

 

 

 

3.2. Narkotiniai analgetikai

 

 

 

 

 

3.2.1

Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 50 mg tabletės arba kapsulės N20

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

Kontroliuojamas vaistinis preparatas.

Saugoti seife.

3.2.2

Morfino hidrochloridas (Morphine), 10 mg/ml injekcinis tirpalas ampulės 1 ml

arba

Tramadolio hidrochloridas (Tramadol), 100 mg/2 ml injekcinis tirpalas ampulės 2 ml

10 amp.

 

10 amp.

 

 

Kontroliuojamas vaistinis preparatas.

Saugoti seife

3.3. Spazmolitikai

 

 

 

 

 

3.3.1

Drotaverinas (Drotaverine), 40 mg tabletės N100

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

 

3.3.2

Atropino sulfatas (Atropine), 1 mg/ml injekcinis tirpalas ampulės 1 ml

10 amp.

 

10 amp.

 

 

 

4. NERVŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

 

 

 

 

 

4.1. Raminamieji

 

 

 

 

 

4.1.1

Medazepamas (Medazepam), 10 mg tabletės N20

arba

Bromazepamas (Bromazepam), 3 mg tabletės N20

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

Kontroliuojamas vaistinis preparatas.

Saugoti seife

4.1.2

Geriamieji skysti lašai arba dengtos tabletės, arba kietos kapsulės, kurių sudėtyje yra valerijonų ekstrakto N20

2 pakuotės

1 pakuotė

 

 

4.2. Migdomieji

 

 

 

 

 

4.2.1

Midazolamas (Midazolam), 7,5 mg plėvele dengtos tabletės N10

2 pakuotės

1 pakuotė

 

Kontroliuojamas vaistinis preparatas.

Saugoti seife

4.3. Neuroleptikai

 

 

 

 

 

4.3.1

Haloperidolis (Haloperidol), 5 mg/ml injekcinis tirpalas ampulės 1 ml arba

5 amp.

 

5 amp.

 

 

 

Levomepromazinas (Levomepromazine) injekcinis tirpalas ampulės 1 ml

10 amp.

10 amp.

 

 

4.3.2

Haloperidolis (Haloperidol), 5 mg tabletės N50

arba

1 pakuotė

 

0,5 pakuotės

 

 

 

Levomepromazinas (Levomepromazine), 25 mg tabletės N50

1 pakuotė

0,5 pakuotės

 

 

4.4. Antiepilepsiniai

 

 

 

 

 

4.4.1

Diazepamas (Diazepam), 10 mg/2 ml injekcinis tirpalas ampulės 2 ml

10 amp.

 

10 amp.

 

Kontroliuojamas vaistinis preparatas.

Saugoti seife

4.4.2

Diazepamas (Diazepam), 5 mg tabletės N20

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

Kontroliuojamas vaistinis preparatas.

Saugoti seife

4.5. Nuo jūros ligos

 

 

 

 

 

4.5.1

Cinarizinas (Cinnarizine), 25 mg tabletės N 50

arba

Domperidonas (Domperidone), 10 mg tabletės N50

2 pakuotės

 

 

 

2 pakuotės

2 pakuotės

 

 

 

2 pakuotės

1 pakuotė

 

 

 

1 pakuotė

 

5. ANTIALERGINIAI IR NUO ŠOKO

 

 

 

 

 

5.1. Antihistamininiai

 

 

 

 

 

5.1.1

Klemastinas (Clemastine), 1 mg tabletės N20

2 pakuotės

 

1 pakuotė

 

 

 

5.1.2

Klemastinas (Clemastine), 2 mg/2 ml injekcinis tirpalas ampulės 2 ml

10 amp.

 

10 amp.

 

 

 

5.2. Gliukokortikoidai

 

 

 

 

 

5.2.1

Metilprednizolonas (Methylprednisolone), 40 mg milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui

Hidrokortizonas (Hydrocortisone) + Lidokainas, 25 mg + 5 mg/ml injekcinė suspensija

10 but.

 

10 but.

 

 

 

6. KVĖPAVIMO SISTEMĄ VEIKIANTYS

 

 

 

 

 

6.1. Bronchus plečiantys

 

 

 

 

 

6.1.1

Salbutamolis (Salbutamol), 100 µg/dozėje suslėgta inhaliacinė suspensija, 200 dozių, N1

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

 

6.2. Nuo kosulio, peršalimo ir sinusito

 

 

 

 

 

6.2.1

Acetilcisteinas (Acetylcysteine), 200 arba 600 mg tabletės, granulės arba milteliai N20

2 pakuotės

 

1 pakuotė

 

 

 

6.2.2

Ambroksolis (Ambroxol), 30 mg tabletės N20

1 pakuotė

1 pakuotė

 

 

6.2.3

Sudėtiniai vaistiniai preparatai, kurių sudėtyje yra paracetamolio (Compositum)

10 pakuočių

5 pakuotės

 

 

7. NUO INFEKCIJOS

 

 

 

 

 

7.1. Antibiotikai

 

 

 

 

 

7.1.1

Doksiciklinas (Doxycycline), 100 mg tabletės arba kapsulės N10

5 pakuotės

 

3 pakuotės

 

 

 

7.1.2

Amoksicilinas 500/875 mg + Klavulano rūgštis (Amoxicillin and enzyme inhibitor) 125 mg tabletės N14

5 pakuotės

 

3 pakuotės

 

 

 

7.1.3

Ampicilinas (Ampicillin), 1g milteliai injekciniam tirpalui

20 but.

 

10 but.

 

 

 

7.1.4

Gentamicinas (Gentamicin), 80 mg/2ml injekcinis / infuzinis tirpalas ampulės 2 ml

20 amp.

 

10 amp.

 

 

 

7.2. Urogenitalinę sistemą ir žarnyną veikiantys

 

 

 

 

 

7.2.1

Metronidazolas (Metronidazole), 250 mg tabletės N20

2 pakuotės

 

 

 

7.3. Antimaliariniai (jei laivas plaukia į maliarinių ligų rizikos zoną)

 

 

 

 

 

7.3.1

Meflokvinas (Mefloquine), 250 mg tabletės N6,

arba

Atovakvonas + Proguanilas (Proguanil, combinations), 250 mg + 100 mg plėvele dengtos tabletės N12

Vaistų kiekis apskaičiuo-jamas pagal įgulos narių skaičių ir laivo buvimo maliarijos rajone laiką

Vaistų kiekis apskaičiuoja-mas pagal įgulos narių skaičių ir laivo buvimo maliarijos rajone laiką

 

 

7.3.2

Hidroksichlorokvinas (Hydroxychloroquine), 200 mg tabletės N60

Vaistų kiekis apskaičiuo-jamas pagal įgulos narių skaičių ir laivo buvimo maliarijos rajone laiką

Vaistų kiekis apskaičiuoja-mas pagal įgulos narių skaičių ir laivo buvimo maliarijos rajone laiką

 

 

7.4

Nuo stabligės

7.4.1

Vakcina nuo stabligės, 0,5 ml

N1

1 išorinė pakuotė

1 išorinė pakuotė

 

Laikoma šaldytuve 2–8° C temperatūroje

7.4.2

Žmogaus stabligės imunoglobulinas, 1 ml N1

arba

Antitetaninis serumas, 1 ml

N1

1 išorinė pakuotė

1 išorinė pakuotė

 

Laikoma šaldytuve 2–8° C temperatūroje

8. INFUZINIAI TIRPALAI SKYSČIŲ KIEKIUI ATKURTI, KALORIJOMS ĮSISAVINTI IR PLAZMOS PAKAITALAI

 

 

 

 

 

8.1

Natrio chloridas (Other i.v. solution additives), 0,9 % infuzinis tirpalas 500 ml

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

 

8.2

Gliukozė, monohidratas (Other i.v. solution additives), 5 % tirpalas 500 ml

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

 

8.3

Geriamieji elektrolitų preparatų milteliai (Natrio chloridas 3,5 g + Kalio chloridas 2,5 g + Natrio citratas 2,9 g + Gliukozė, bevandenė 10 g arba kitos sudėties) (Hemofiltrates)

10 pakuočių

 

5 pakuotės

 

 

 

9. IŠORINIO VARTOJIMO

 

 

 

 

 

9.1. Odos ligoms gydyti

 

 

 

 

 

9.1.1 Antiseptiniai tirpalai

 

 

 

 

 

9.1.1.1

Etilo alkoholis (Ethanol), 70 %  500 ml

2 pakuotės

2 pakuotės

 

 

9.1.1.2

Salicilo rūgštis, 1 % odos tirpalas (Salicylic acid preparations)

40 ml

1 pakuotė

 

 

 

9.1.1.3

Jodas (Iodine), 5 % odos tirpalas 10 ml

3 pakuotės

 

2 pakuotės

 

1 pakuotė

 

 

9.1.1.4

Vandenilio peroksidas (Hydrogen peroxide), 30 mg/ml odos tirpalas 100 ml

2 pakuotės

1 pakuotė

 

 

9.1.1.5

Octenisept tirpalas, išorinio vartojimo 50 ml

1 pakuotė

1 pakuotė

 

 

9.1.2. Tepalai, kurių sudėtyje yra antibiotikų

 

 

 

 

 

9.1.2.1

Neomicinas, 5000 UI/g / Bacitracino cinko 250 UI/g tepalas

arba

kitos sudėties antiseptinis tepalas (Other antibiotics for topical use)

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

 

9.1.3. Tepalai uždegimui ir skausmui mažinti

 

 

 

 

 

9.1.3.1

Ibuprofenas

(Ibuprofen), 5 % gelis

arba

Diklofenakas (Diclofenac), 5 % gelis

2 pakuotės

 

1 pakuotė

 

 

 

9.1.3.2

Hidroksietilo salicilatas 100 mg + Dimetilsulfoksidas 300 mg/g  50 g linimentas

arba

Ibuprofenas + Levomentolis 5 % + 3 % 15 g gelis

1 pakuotė

 

 

 

9.1.4. Tepalai nudegimams gydyti

 

 

 

 

 

9.1.4.1

Dekspantenolis (Dexpanthenol), 4,63 mg/g odos putos

arba

Dekspantenolis (Dexpanthenol), 50 mg/g tepalas / kremas

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

9.1.4.2

Sulfatiazolio sidabro druska, 20 mg/g (Sulfonamides) kremas

1 pakuotė

1 pakuotė

1 pakuotė

 

9.1.5. Tepalai nuo grybelio

 

 

 

 

 

9.1.5.1

Klotrimazolas (Clotrimazole) 10 mg/g

arba

Terbinafinas (Terbinafine) 10 mg/g kremas

1 pakuotė

 

 

 

 

9.1.6. Tepalai nuo parazitų

 

 

 

 

 

9.1.6.1

Permetrinas (Permethrin), 40 mg tepalas,

arba

Permetrinas (Permethrin), 5 g/1000 ml 60 ml tirpalas

1 pakuotė

1 pakuotė

 

 

9.2. Akių ligoms gydyti

 

 

 

 

 

9.2.1. Lašai, kurių sudėtyje yra antibiotikų ir nuo uždegimo

 

 

 

 

 

9.2.1.1

Gentamicinas (Gentamycin), 3 mg/ml akių lašai, tirpalas 5 ml,

arba

Tobramicinas (Tobramycin), akių lašai, tirpalas 5 ml arba sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo

arba

Ciprofloksacinas (Ciprofloxacin), 3 mg/ml akių lašai, tirpalas 5 ml, arba

Deksametazonas + Chloramfenikolis (Dexamethasone and antiinfectives) 1 mg + 2 mg/ml akių lašai, tirpalas 10 ml

2 pakuotės

1 pakuotė

 

 

9.2.1.2

Deksametazonas + Neomicinas (Dexamethasone and antiinfectives) 1 mg + 5 mg/ml akių / ausų lašai, tirpalas

arba

sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo

2 pakuotės

 

1 pakuotė

 

 

 

9.2.2. Lašai nuo skausmo

 

 

 

 

 

9.2.2.1

Proksimetakainas (Proxymetacaine), 5 mg/ml akių lašai, tirpalas 15 ml

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

 

9.2.3. Nuo glaukomos ir vyzdžius siaurinantys

 

 

 

 

 

9.2.3.1

Pilokarpino hidrochloridas (Pilocarpine), 20 mg/ml akių lašai, tirpalas 10 ml

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

 

9.2.4. Fiziologinis tirpalas akims plauti

 

 

 

 

 

9.2.4.1

Fiziologinis tirpalas, iki 5 ml 

10 vnt.

10 vnt.

5 vnt.

 

9.3. Ausų ligoms gydyti

 

 

 

 

 

9.3.1. Lašai nuo uždegimo ir skausmą mažinantys

 

 

 

 

 

9.3.1.1

Cholino salicilatas (Indifferent preparations), 200 mg/g ausų lašai, tirpalas,

arba

Fenazonas + Lidokainas (Analgesics and anesthetics), 40 mg + 10 mg/g ausų lašai, tirpalas

1 pakuotė

 

1 pakuotė

 

 

 

9.3.2. Lašai, kurių sudėtyje yra antibiotikų

 

 

 

 

 

9.3.2.1

Deksametazonas + Neomicinas (Dexamethasone and antiinfectives), 1 mg + 5 mg/ml akių / ausų lašai, tirpalas,

arba

sudėtiniai akių lašai nuo uždegimo

2 pakuotės

 

1 pakuotė

 

 

 

9.4. Nuo burnos ir gerklės infekcijų

 

 

 

 

 

9.4.1

Furaginas tirpusis + Natrio chloridas (Antiseptics), 0,1 g + 0,9 g/g gargalas, milteliai tirpalui 1 g N15

2 pakuotės

 

1 pakuotė

 

 

 

9.4.2

Biklotimolis (Antiseptics), 750 mg 30 g purškiamoji suspensija 30 g,

arba

Povidonas, joduotas+Alantoinas (Povidone-iodine), 85mg + 1mg/ml burnos gleivinės, gerklų ir ryklės tirpalas 30 ml,

arba

Fuzafunginas (Fusafungine), 125 µg/dozėje nosies ir burnos gleivinės purškalas, tirpalas 10 ml,

arba

Benzidaminas (Benzydamine), 1,5mg/ml burnos gleivinės purškalas 30 ml,

arba

Heksetidinas (Hexetidine), 2 mg/ml purškalas 40 ml

1 pakuotė

1 pakuotė

 

 

9.5. Lašai į nosį nuo slogos ir sinusito

 

 

 

 

 

9.5.1

Ksilometazolinas (Xylometazoline), 1 mg/ml nosies lašai, tirpalas, arba nosies purškalas

3 pakuotės

2 pakuotės

 

 

9.6. Vietiniai anestetikai

 

 

 

 

 

9.6.1. Vietiniai anestetikai, leidžiami į poodį

 

 

 

 

 

9.6.1.1

Lidokaino hidrochloridas (Lidocaine), 20 mg/ml injekcinis tirpalas ampulės 2 ml

10 amp.

 

10 amp.

 

 

 

9.6.2. Šaldantys vietiniai anestetikai

 

 

 

 

 

9.6.2.1

Lidokainas (Lidocaine) 3,8 g/g (Etanolis 96 % (V/V) 27,3 g), odos purškalas, tirpalas

1 pakuotė

 

 

 

 

II. MEDICINOS PRIETAISAI

 

 

 

 

 

1. GAIVINIMO

 

 

 

 

 

1.1

Reanimacinis maišas Ambu (ar lygiavertis) su didelėmis, vidutinėmis ir mažomis kaukėmis

1 vnt.

 

1 vnt.

 

 

 

1.2

Deguonies tiekimo prietaisas su tokiu spaudimą mažinančiu vožtuvu, kad būtų galima naudoti laivo pramoninį deguonį, arba medicininio deguonies balionas su tiekimo prietaisu

1 komplektas

 

1 komplektas

 

 

Šiame punkte minimi  medicinos prietaisai, būtini deguoniui tiekti, turi būti, jei laivas gabena pavojingus krovinius

1.3

Mechaninis siurblys viršutiniams kvėpavimo takams valyti

1 vnt.

 

1 vnt.

 

 

 

1.4

Orofaringinis (burnos-ryklės) vamzdelis su kišenine veido kauke arba Brook kvėpavimo vamzdelis

1 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

 

2. TVARSTYMO IR SIUVIMO

 

 

 

 

 

2.1

Lipnus elastinis tvarstis

5 vnt.

 

2 vnt.

 

2 vnt.

 

 

2.2

Nesterili marlė

5 m.

3 m.

2 m.

 

2.3

Marlinis tinklelis piršto tvarsčiams tvirtinti

2 m.

 

 

 

 

2.4

Sterilūs marlės kompresai

 

10 vnt.

 

5 vnt.

 

5 vnt.

 

 

2.5

Sterili paklodė nukentėjusiems nuo nudegimų

1 vnt.

 

1 vnt.

 

 

 

2.6

Trikampis raištis rankai parišti

1 vnt.

 

1 vnt.

 

 

 

2.7

Vienkartinės apžiūrų pirštinės

10 porų

 

10 porų

 

1 pora

 

 

2.8

Pleistras 2,5 cm x

5 m

2 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

 

2.9

Baktericidinis pleistras

30 vnt.

20 vnt.

10 vnt.

 

2.10

Sterilus spaudžiamasis tvarstis

2 vnt.

2 vnt.

1 vnt.

 

2.11

Sterilūs tvarsčiai,

įvairių dydžių

6 vnt.

6 vnt.

3 vnt.

 

2.12

Elastinis tvarstis

1 vnt.

1 vnt.

 

 

2.13

Vazelininiai tamponai

5 vnt.

 

2 vnt.

 

 

 

2.14

Spiritinės servetėlės

50 vnt.

30 vnt.

 

 

2.15

Vienkartiniai siūlai žaizdoms siūti ar krepšelis su siūlais ir adatomis

20 vnt.

 

10 vnt.

 

 

 

2.16

Lipnūs chirurginiai siūlai arba cinko oksido tvarsčiai

3 pakuotės

 

2 pakuotės

 

1

pakuotė

 

 

2.17

Netirpstantys siūlai su adatomis

20 vnt.

 

 

 

 

2.18.

Turniketai

2

2

1

 

3. INSTRUMENTAI

 

 

 

 

 

3.1

Sterilus vienkartinis skalpelis

5 vnt.

 

 

 

 

3.2

Instrumentų dėžutė

(iš tinkamos medžiagos)  

1 vnt.

 

1 vnt.

 

 

 

3.3

Žirklės

2 vnt.

1 vnt.

1 vnt.

 

3.4

Anatominis pincetas

2 vnt.

1 vnt.

 

 

3.5

Spaustukas kraujavimui sulaikyti

3 vnt.

 

3 vnt.

 

 

 

3.6

Adatkotis

1 vnt.

 

 

 

3.7

Vienkartiniai skutimosi peiliukai

10 vnt.

 

 

 

 

4. TIKRINIMO IR STEBĖSENOS PRIEMONĖS

 

 

 

 

 

4.1

Vienkartiniai liežuvio laikikliai

1 vnt.

 

1 vnt.

 

 

 

4.2

Šlapimo tyrimo juostelės

1 pakuotė

 

 

 

 

4.3

Temperatūros sekimo diagrama

5 vnt.

 

 

 

 

4.4

Medicininės paklodės tuštinimuisi

3 vnt.

 

2 vnt.

 

 

 

4.5

Stetoskopas

1 vnt.

1 vnt.

 

 

4.6

Sfigmomanometras

1 vnt.

1 vnt.

 

 

4.7

Medicininis termometras

2 vnt.

 

1 vnt.

 

 

 

4.8

Hipoterminis termometras

1 vnt.

 

1 vnt.

 

 

 

4.9

Greitasis maliarijos testas 

3 vnt.

 

3 vnt.

 

 

jei laivas plaukia į maliarinių ligų rizikos zoną

5. INSTRUMENTAI INJEKCIJOMS, PERFUZIJAI, PUNKCIJAI IR KATETERIZAVIMUI ATLIKTI5.

 

 

 

 

 

5.1

Instrumentai šlapimo pūslei drenuoti  (tinkami ir vyrams ir moterims)

1 komplektas

 

 

 

 

 

5.2

Intraveninės infuzijos rinkinys

3 vnt.

 

3

 

 

 

5.3

Vienkartiniai sterilūs švirkštai  ir adatos 10 ml

10 vnt.

 

10 vnt.

 

 

 

5.4

Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 5 ml

30 vnt.

20 vnt.

 

 

5.5

Vienkartiniai sterilūs švirkštai ir adatos 2 ml

20 vnt.

10 vnt.

 

 

6. BENDROSIOS PASKIRTIES PRIEMONĖS

 

 

 

 

 

6.1

Indas tuštinimuisi lovoje

1 vnt.

 

 

 

 

6.2

Guminė šildyklė

1 vnt.

 

 

 

6.3

Medicininė antis

1 vnt.

 

 

 

6.4

Ledo pūslė

1 vnt.

 

 

 

6.5

Asmeninė apsauginė medicinos ir slaugos įranga

6.5.1

Vienkartinės kaukės

 

1 dėžutė

1 dėžutė

 

dėžutėje ne mažiau kaip 50 vnt.

6.5.2

Vienkartinės pirštinės

1 dėžutė

1 dėžutė

 

dėžutėje ne mažiau kaip 30 porų

6.5.3

Vienkartiniai chalatai 

 

5 vnt.

5 vnt.

 

 

7. IMOBILIZAVIMO PRIETAISAI IR ĮTVARAI

 

 

 

 

 

7.1

Lankstūs piršto įtvarai

1 vnt.

 

1 vnt.

 

 

 

7.2

Lankstūs dilbio ir plaštakos įtvarai

1 vnt.

1 vnt.

 

 

7.3

Pripučiamieji įtvarai

1 vnt.

1 vnt.

 

 

7.4

Šlaunies įtvaras

1 vnt.

1 vnt.

 

 

7.5

Apykaklė kaklui imobilizuoti

1 vnt.

 

1 vnt.

 

 

8. DEZINFEKCIJOS, DEZINSEKCIJOS IR PROFILAKTIKOS PRIEMONĖS

 

 

 

 

 

8.1

Mišinys vandeniui dezinfekuoti

5 kg

 

 

 

 

8.2

Skystis vabzdžiams naikinti

30 pak.

 

 

 

 

8.3

Milteliai vabzdžiams naikinti

5 kg

 

 

 

 

8.4

Korsolex AF tirpalas, ne mažiau kaip 2 l koncentratas medicinos instrumentams valyti ir dezinfekuoti

1 pakuotė

1 pakuotė

 

 

9. KITOS PRIEMONĖS

 

 

 

 

 

9.1

Maišas infekuotoms medicininėms atliekoms

5 vnt.

5 vnt.

 

 

9.2

Konteineris infekuotoms aštrioms medicininėms atliekoms

3 vnt.

2 vnt.

 

 

9.3

Nustatytos formos etiketės infekuotoms medicininėms atliekoms ženklinti

4 vnt.

3 vnt.

 

 

9.4

Lavono gabenimo maišas

1 vnt.

1 vnt.

 

 

 

_________________

 

Laivų vaistinėlių išdavimo ir kontrolės

tvarkos aprašo

2 priedas

 

MEDICINOS ATSARGŲ KIEKIŲ GELBĖJIMOSI VALTYSE IR PLAUSTUOSE NORMOS

 

Eil. Nr.

Bendrinis vaistinio preparato pavadinimas

Medicinos prietaiso pavadinimas

Kiekis

I. VAISTINIAI PREPARATAI

 

 

1. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

 

 

1.1.      Vazodilatatoriai

 

 

1.1.1

Glicerolio trinitratas (Glyceryl trinitrate), 0,25 mg tabletės po liežuviu N25

arba

Glycerolio trinitratas (Glyceryl trinitrate), 0,4 mg/dozėje purškalas po liežuviu, 200 dozių

1 pakuotė

 

 

1 pakuotė

2. SKRANDŽIO IR ŽARNYNO SISTEMĄ VEIKIANTYS

 

 

2.1. Nuo diarėjos (nuo viduriavimo)

 

 

2.1.1

Loperamidas (Loperamide), 2 mg tabletės N30

1 pakuotė

2.1.2

Diosmektitas (Diosmectite), 3g milteliai geriamajai suspensijai

10 pakuočių

2.1.3

Aktyvintoji anglis (Medicinal charcoal), 200 mg kietos kapsulės arba 250 mg tabletės N10

10 pakuočių

3. ANALGETIKAI IR ANTISPAZMINIAI

 

 

3.1. Analgetikai, antipiretikai, nuo uždegimo ir reumato

 

 

3.1.1

Paracetamolis (Paracetamol), 500 mg tabletės N10

2 pakuotės

3.1.2

Acetilsalicilo rūgštis (Acetylsalicylic acid), 500 mg tabletės N10

2 pakuotės

4. NERVŲ SISTEMĄ VEIKIANTYS

 

 

2.1. Nuo jūros ligos

 

 

2.2.1

Cinarizinas (Cinnarizine), 25 mg tabletės N 50

arba

Domperidonas (Domperidone), 10 mg tabletės N50

1 pakuotė

5. IŠORINIO VARTOJIMO

 

 

5.1. Odos ligoms gydyti

 

 

5.1.1. Antiseptiniai tirpalai

 

 

5.1.1.1

Jodas (Iodine), 50 mg/ml odos tirpalas 10 ml

1 pakuotė

5.1.2. Tepalai nudegimams gydyti

 

 

5.1.2.1

Dekspantenolis (Dexpanthenol), 4,63 mg/g odos putos 35 g

arba

1 pakuotė

Dekspantenolis (Dexpanthenol), 50 mg/g tepalas 30 g

1 pakuotė

5.1.2.2

Sulfatiazolio sidabro druska, 20 mg/g (Sulfonamides) kremas

1 pakuotė

5.2. Akių ligoms gydyti

 

 

5.2

Fiziologinis tirpalas akims plauti, iki 5 ml. 

5 vnt.

6. Rinkinio aprašas (mažiausiai 2 kalbomis: anglų ir lietuvių)

 

II. MEDICINOS PRIETAISAI

 

 

1. GAIVINIMO

 

 

1.1

Orofaringinis (burnos-ryklės) vamzdelis su kišenine veido kauke arba Brook kvėpavimo vamzdelis

1 vnt.

2. TVARSTYMO IR SIUVIMO

 

 

2.1

Lipnus elastinis tvarstis

2 vnt.

2.2

Nesterili marlė

2 m

2.3

Sterilūs marlės kompresai

5 vnt.

2.4

Vienkartinės apžiūrų pirštinės

1 pora

2.5

Pleistras 2,5 cm x 5 m

1 vnt.

2.6

Baktericidinis pleistras

10 vnt.

2.7

Sterilus spaudžiamasis tvarstis

1 vnt.

2.8

Sterilūs tvarsčiai, įvairių dydžių

3vnt.

2.9

Lipnūs chirurginiai siūlai ar cinko oksido tvarsčiai

1 vnt.

2.10

Žirklės

1 vnt.

2.11

Turniketas

1 vnt.

 

_________________