Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR ŠIOS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugsėjo 17 d. Nr. 971
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti konkrečius valstybės rinkliavos dydžius, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 3.951.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.951.6.     vežti branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos

branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos

branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą)

priskirtos I arba II branduolinių medžiagų kategorijai pagal

fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės

energetikos saugos inspekcijos viršininko                                           20 991 litas“.

2. Pakeisti 3.951.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.951.7.     įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede,

kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės

medžiagos priskirtos I arba II branduolinių medžiagų

kategorijai pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos

viršininko                                                                                             16 553 litai“.

3. Papildyti 3.951.8 papunkčiu:

 

3.951.8.     vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas (išskyrus panaudotą

branduolinį kurą), vežti branduolines medžiagas, nurodytas

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede,

kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą

branduolinį kurą) priskirtos III branduolinių medžiagų

kategorijai arba nepriskiriamos kategorijai pagal fizinės saugos

reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos

saugos inspekcijos viršininko, ir vežti daliąsias medžiagas,

nurodytas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo

1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais                                          15 969 litai“.

4. Papildyti 3.951.9 papunkčiu:

 

3.951.9.     įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas

Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede,

kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės

medžiagos, priskirtos III branduolinių medžiagų kategorijai

arba nepriskiriamos kategorijai pagal fizinės saugos

reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos

saugos inspekcijos viršininko, ir Lietuvos Respublikos

branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais

įsigyti, turėti ir naudoti šiame priede nurodytas daliąsias

medžiagas                                                                                            11 322 litai“.

5. Pakeisti 3.961.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.961.2.     atlikus branduolinės energetikos objekto modifikacijas,

išskyrus modifikaciją, kuri atliekama siekiant vykdyti

išmontavimo darbus                                                                            616 litų“.

6. Pakeisti 3.961.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.961.5.     jeigu licencijos turėtojas reorganizuojamas                                          17 425 litai“.

7. Pakeisti 4.497.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.497.2.    atlikus branduolinės energetikos objekto modifikacijas,

išskyrus modifikaciją, kuri atliekama siekiant vykdyti

išmontavimo darbus                                                                            616 litų“.

8. Pakeisti 4.497.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.497.5.    jeigu leidimo turėtojas reorganizuojamas                                            3 281 litas“.

9. Pakeisti 4.502.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.502.1.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno

bloko branduolinės (atominės) elektrinės                                            191 656 litai“.

10. Pakeisti 4.502.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.502.1.2. dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos

blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės)

elektrinės                                                                                             213 930 litų“.

11. Pakeisti 4.502.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.502.1.7. radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                          223 554 litai“.

12. Pakeisti 4.502.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.502.2.2. neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                               249 002 litai“.

13. Pakeisti 4.502.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.502.5.    branduolinės energetikos objekto trečios kategorijos

modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                    1 012 litų“.

14. Pakeisti 4.502.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.502.6.    branduolinės energetikos objekto ketvirtos kategorijos

                   modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                    297 litai“.

15. Pakeisti 4.502.12.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.502.12.1. branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno

                     bloko branduolinės (atominės) elektrinės                                          12 401 litas“.

16. Pakeisti 4.502.12.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.502.12.2. dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės

energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės

(atominės) elektrinės                                                                         14 805 litai“.

17. Pakeisti 4.502.13.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.502.13.9. veiklai, kuriai išduota licencija vežti branduolines medžiagas,

nurodytas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos

įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos

(įskaitant panaudotą branduolinį kurą) priskirtos I arba II

branduolinių medžiagų kategorijai pagal fizinės saugos

reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos

saugos inspekcijos viršininko                                                            10 227 litai“.

18. Pakeisti 4.502.13.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.502.13.10. veiklai, kuriai išduota licencija įsigyti, turėti ir naudoti

branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos

branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos,

turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos priskirtos I

arba II branduolinių medžiagų kategorijai pagal fizinės

saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės

energetikos saugos inspekcijos viršininko                                       10 227 litai“.

19. Papildyti 4.502.13.11 papunkčiu:

 

4.502.13.11. veiklai, kuriai išduota licencija vežti branduolinio kuro ciklo

medžiagas (išskyrus panaudotą branduolinį kurą), vežti

branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos

branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos

branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį

kurą) priskirtos III branduolinių medžiagų kategorijai arba

nepriskiriamos kategorijai pagal fizinės saugos

reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos

saugos inspekcijos viršininko, ir vežti daliąsias medžiagas,

nurodytas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos

įstatymo 1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais                       1 705 litai“.

20. Papildyti 4.502.13.12 papunkčiu:

 

4.502.13.12. veiklai, kuriai išduota licencija įsigyti, turėti ir naudoti

                        branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos

                        branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos,

                        turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos priskirtos

                        III branduolinių medžiagų kategorijai arba nepriskiriamos

                        kategorijai pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus

                        Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos

                        viršininko, ir Lietuvos Respublikos branduolinės saugos

                        įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir

                        naudoti šiame priede nurodytas daliąsias medžiagas                     1 705 litai“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Rimantas Šadžius