VH3BW

 

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TYLIŲJŲ ZONŲ NUSTATYMO, Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų ir triukšmo prevencijos zonų ribų, metodinių rekomendacijų ir reglamentų tvirtinimo

 

2011 m. gruodžio 14 d. Nr. 1-341

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsniu, Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. birželio 25 d. direktyva 2002/49/EB „Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“ ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. 1-1379 patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo 2009–2013 metų programa, Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje šias tyliąsias zonas:

1.1. Gulbinų tylioji gamtos zona (plotas – 142 ha);

1.2. Tapelių tylioji gamtos zona (plotas – 280 ha);

1.3. Viršuliškių tylioji viešoji zona (plotas – 14 ha);

1.4. Karoliniškių tylioji viešoji zona (plotas – 68 ha);

1.5. Baltupių tylioji viešoji zona (plotas – 18 ha);

1.6. Fabijoniškių tylioji viešoji zona (plotas – 14 ha);

1.7. Ozo tylioji viešoji zona ( plotas – 6 ha).

2. Patvirtinti pridedamus:

2.1. Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų ribas pagal schemas Nr. 1–7;

2.2. Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos zonas pagal schemą Nr. 8;

2.3. Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų ir triukšmo prevencijos zonų ribų nustatymo metodines rekomendacijas;

2.4. Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų zonų reglamentą;

2.5. Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo prevencijos zonų reglamentą.

3. Nustatyti, kad Vilniaus miesto savivaldybėje tyliosios zonos steigiamos gyvenamųjų namų bendrijų iniciatyva, teritorijose, kuriose esami aplinkos (transporto, pramonės, komunalinio ūkio) triukšmo lygiai pagal triukšmo kartografavimo rezultatus atitinka tyliųjų aglomeracijos zonų reikalavimus.

4. Pavesti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti Vilniaus miesto savivaldybės tyliųjų ir triukšmo prevencijos zonų nustatymo, reglamentų įgyvendinimo, koordinavimo ir priežiūros darbo grupę.

 

Meras                                                                                                                       Artūras Zuokas

______________