isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. T-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti Pakruojo rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisiją (toliau – komisija):

Marius Senulis – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininkas;

Danutė Dominauskienė – l. e. p. viešosios įstaigos Pakruojo verslo informacijos centro direktorė, komisijos narė;

Edikas Drupas – Pakruojo rajono verslininkų ir darbdavių asociacijos prezidentas, komisijos pirmininko pavaduotojas, komisijos narys;

Justinas Macijauskas – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos narys;

Nijolė Paškevičienė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Apskaitos skyriaus specialistė, komisijos narė;

Zenonas Pekelis – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos narys;

Juozas Pupinis – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, komisijos narys;

Orinta Ramanauskienė – Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Planavimo ir investicijų poskyrio vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė;

Žydrūnas Zederštremas – Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys, komisijos narys.

2. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. T-45 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Saulius Gegieckas