LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMŲ TURINTIEMS PACIENTAMS, HOSPITALIZUOTIEMS PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, TEIKIANČIOSE SPECIALIOSIOS PSICHIATRIJOS PASLAUGAS, DRAUDŽIAMŲ TURĖTI DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. V-644

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams, hospitalizuotiems psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose specialiosios psichiatrijos paslaugas, draudžiamų turėti daiktų sąrašą (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Aurelijus Veryga

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymu

Nr. V-644

 

Psichikos ir elgesio sutrikimų turinTIEMS pacientAMS, hospitalizuotIEMS psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose specialiosios psichiatrijos paslaugas, draudžiamų turėti daiktų sąrašas

 

 

1. Psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems pacientams, hospitalizuotiems psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose specialiosios psichiatrijos paslaugas (toliau – pacientas), draudžiami turėti daiktai:

1.1. ginklai, šaudmenys bei sprogmenys;

1.2. pinigai, brangiųjų metalų dirbiniai, vertybiniai popieriai;

1.3. transporto priemonės;

1.4. dūžtantys ir dūžtančių dalių turintys daiktai;

1.5. alkoholiniai gėrimai, kvepalai, odekolonai ir kiti gaminiai, kurių sudėtyje yra spirito;

1.6. gėrimai, turintys kofeino ir (ar) kodeino, ir (ar) taurino;

1.7. maisto produktai ir gėrimai ne gamintojo pakuotėse arba pažeistose gamintojo pakuotėse;

1.8. mielės;

1.9. technika:

1.9.1. turinti vaizdo ir (ar) garso įrašymo galimybę;

1.9.2. kuri be papildomų priedų gali jungtis prie bevielio interneto ir (ar) kitų nuotolinio ryšio tinklų (Bluetooth ir kt.);

1.9.3. yra ne gamyklinės komplektacijos;

1.9.4. kompiuteriai, spausdinimo mašinėlės, spausdintuvai, dauginimo ir kopijavimo aparatai;

1.10. vaistai, medicinos priemonės (prietaisai) bei maisto papildai, išskyrus paskirtus gydytojo;

1.11. aštriabriauniai ir (ar) smailūs daiktai (peiliai, skutimosi priemonės (išskyrus elektrines ir mechanines) ir kt.);

1.12. ūkinės ir buitinės paskirties daiktai bei sporto inventorius, kuriais galima smogti ir (ar) triuškinti ar smaugti (plaktukai, kūjai, svarmenys, pasipriešinimo gumos ir kt.);

1.13. cheminės medžiagos, išskyrus esančias kosmetikos gaminiuose;

1.14. fotoaparatai, fotomedžiagos;

1.15. dokumentai, išskyrus teisės aktų, skelbiamų Teisės aktų registre, tekstus, teismo nuosprendžių, sprendimų, nutarčių ir nutarimų nuorašus;

1.16. smurtinio ir (ar) erotinio pobūdžio ir (ar) mokomoji sporto ir kovinė tekstinė, vaizdinė ir (ar) garsinė medžiaga;

1.17. degtukai ir kiti daiktai, kuriais galima sukelti ugnį.

2. Atsižvelgdamas į paciento psichikos būklę, gydytojas psichiatras ir gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras gali priimti sprendimą, kad pacientui draudžiama turėti ir kitus daiktus. Apie šį sprendimą ir jo priežastis ir papildomus pacientui draudžiamus turėti daiktus nurodoma paciento medicinos dokumentuose.

––––––––––––––––––––––––