LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VALERIJAUS VENCIAUS SOCIALINIO TINKLO „FACEBOOK“ PASKYROJE AGITACIJOS DRAUDIMO LAIKOTARPIU ATLYGINTINAI PUBLIKUOTO ĮRAŠO

 

2021 m. vasario 19 d. Nr. Sp-44

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 2 straipsnio 8 ir 10 dalimis, 15 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 14 straipsnio 4 dalies 1 punktu ir 6 dalimi, 17 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus 2021 m. sausio 27 d. pažymą Nr. 3-19 (1.2) „Dėl Valerijaus Venciaus socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje agitacijos draudimo laikotarpiu atlygintinai publikuoto įrašo“ (pridedama), nusprendžia:

1. Pripažinti 2020 m. spalio 9–10 d. Valerijaus Venciaus socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje publikuotą įrašą politine reklama.

2. Pripažinti šio sprendimo 1 punkte nurodytą įrašą paslėpta politine reklama.

3. Pripažinti, kad Valerijus Vencius, socialinio tinklo „Facebook“ savo paskyroje 2020 m. spalio 10 d., agitacijos draudimo laikotarpiu, atlygintinai skelbęs šio sprendimo 1 punkte nurodytą įrašą, pažeidė Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalį.

4. Pavesti Vyriausiosios rinkimų komisijos Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriui papildyti 2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų kandidato Valerijaus Venciaus politinės kampanijos finansavimo ataskaitą ir politinės kampanijos finansavimo apskaitos žiniaraštį, nurodant išlaidas pagal socialinio tinklo „Facebook“ 2020 m. spalio 31 d. sąskaitą (suma 75,79 Eur).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo.

 

 

 

Pirmininkė                                                                                                                Laura Matjošaitytė