TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL nenaudojamų, apleistų žemės sklypų  sąrašo patvirtinimo

 

2014 m. rugpjūčio 28 d. Nr. T1-260

Telšiai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.T1-107 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifo nustatymo“, Telšių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.T1-224 „Dėl žemės mokesčio tarifo“, Telšių rajono savivaldybės 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr.T1-312 „Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymo tvarkos aprašo“, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti nuomojamos (suteiktos naudotis) valstybinės žemės nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą (pridedama).

2. Patvirtinti privačios nuosavybės teise valdomų nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą (pridedama).

3. Taikyti nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašuose nurodytiems valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojams 4,0 procentų žemės nuomos mokesčio tarifą 2014 metų mokestiniam laikotarpiui.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Vytautas Kleiva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daiva Vaitkuvienė, tel. (8 444) 56 180, faks. (8 444) 52 229, el. p. daiva.vaitkuviene@telsiai.lt

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d.  sprendimu Nr. T1-260


 

nuomojamos (suteiktos naudotis) valstybinės žemės

nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašas

 

Eil. Nr.

Žemės sklypo unikalus Nr.

Žemės sklypo nuomininko (naudotojo) vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas

Žemės sklypo nuomininko (naudotojo) gimimo data arba įmonės kodas

Žemės sklypo adresas

1.

-

Antanas Dargis

1959-12-10

Klaipėdos g. 1, Telšiai

 

2. 1

7868-0021-0118

Irena Razmienė

1941-11-22

Saulėtekio g. 1, Telšiai

 

3.

7803-0001-0035

AB „Žemaitijos pieno investicija“

300041701

Džiugo g. 2B, Kalnėnų k., Gadūnavo sen., Telšių r.

4.

-

Darius Kazlauskas

 

1978-11-20

Žemaitės g. 12, Luokės mstl., Luokės sen., Telšių r.

5.

-

Julijona  Pikelienė

1924-10-07

Žemaitės g. 42, Tryškių mstl., Tryškių sen., Telšių r.

6.

-

Kazimiera Gumuliauskienė

1932-04-11

Žemaitės g. 60, Tryškių mstl., Tryškių sen., Telšių r.

7.

-

Vytautas Briedis

1962-06-23

Kuršėnų g. 16, Upynos k., Upynos sen., Telšių r.

8.

-

Petras Baškys

1961-10-14

Kuršėnų g. 39, Upynos k., Upynos sen., Telšių r.

9.

-

Daiva Lapinskaitė

Emilija Bielskienė

Andrius Lapinskas

Edita Lapinskaitė

Janina Lapinskaitė

1984-10-20

1983-08-29

1931-01-20

1982-06-18

1988-10-26

Lesikų g. 9, Kirklių k., Upynos sen., Telšių r.

10.

 

-

Alma Dimšaitė

1978-11-02

Virvytės g. 1, Vainočių k., Upynos sen., Telšių r.

11.

-

Marytė Kačinskytė

1961-02-22

Žeimuvėnų g. 12, Žeimuvėnų k., Upynos sen., Telšių r.

12.

-

Elzbėta Petrošienė

1955-02-07

Daukšos g. 24, Varnių m., Varnių sen., Telšių r.

13.

-

Jolanta Brazauskienė

1969-03-07

Turgaus g. 5, Varnių m., Varnių sen., Telšių r.

 

_________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d.  sprendimu Nr. T1-260


privačios nuosavybės teise valdomų

nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašas

 

Eil. Nr.

Žemės sklypo unikalus Nr.

Žemės sklypo savininko vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas

Žemės sklypo savininko

gimimo data arba įmonės kodas

Žemės sklypo adresas

1.

7885-0022-0021

Ona Baltutienė

1941-10-17

Algirdo g. 3, Telšiai

2.

4400-0405-9623

Indrė Udraitė

1991-11-22

Laisvės g. 13, Telšiai

3.

4400-0898-4036

UAB „VAKG“

UAB „Rivona“

302448681

110512039

Sedos g. 36, Telšiai

4.

4400-2649-8835

Aidas Gustys

1987-06-27

Tilžės g. 20, Telšiai

5.

4400-1503-7235

Jovita Lapinskienė

1967-04-14

Tryškių g. 14, Telšiai

6.

4400-1294-7807

Virginija Motėkaitienė

Vytautas Kasputis

Liudvikas Kasputis

Steponas Kasputis

1960-09-12

1955-10-05

1958-08-19

1952-09-02

Tryškių g. 18, Telšiai

7.

4400-1305-2720

Bonifacas Gintalas

Kęstutis Gintalas

Petras Gintalas

1938-08-12

1952-04-08

1945-04-23

Tryškių g. 18A, Telšiai

8.

4400-1302-9922

Genovaitė Birutė Medžiaušienė

1941-10-04

Tryškių g. 20, Telšiai

9.

4400-1302-4858

Elena Gražina Zabulionienė

1943-02-20

Tryškių g. 20A, Telšiai

10.

4400-0097-3494

Elena Beržaitė

1934-04-14

Kaštonų g. 35, Upynos k., Upynos sen., Telšių r.

11. 1

7875-0002-0050

Stanislava Višniauskienė

1922-09-15

Kuršėnų g. 37, Upynos k., Upynos sen., Telšių r.

12.

7875-0001-0209

Antanas Petrauskis

1936-01-20

Žeimuvėnų g. 7, Žeimuvėnų k., Upynos sen., Telšių r.

13. 2

4400-0710-4278

Laurynas Vėdaras

1979-10-24

Daukanto g. 6E, Varnių m., Varnių sen., Telšių r.

14.

4400-2038-9984

Jurgis Augustinas

1947-10-08

Varnių g. 4, Žarėnų mstl., Žarėnų sen., Telšių r.

____________________________