LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

REZOLIUCIJA

DĖL NETEISĖTOS IR BALTARUSIJAI RUSIJOS PRIMETAMOS SĄJUNGOS

 

2020 m. rugsėjo 10 d. Nr. XIII-3282

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. rugpjūčio 18 d. rezoliuciją Nr. XIII-3281 „Dėl padėties Baltarusijos Respublikoje po suklastotų Prezidento rinkimų“, kurioje Seimas kreipėsi į Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos Tarybos, Europos Komisijos, Europos Parlamento vadovus, Europos Sąjungos ir NATO valstybių narių nacionalinius parlamentus ir vyriausybes ragindamas nepripažinti suklastotų 2020 m. rugpjūčio 9 d. Baltarusijoje vykusių rinkimų rezultatų, o Aliaksandro Lukašenkos – teisėtu Baltarusijos vadovu bei pakvietė reikalauti naujų, skaidrių ir demokratines procedūras atitinkančių Baltarusijos Respublikos Prezidento ir parlamento rinkimų;

atkreipdamas dėmesį į nesibaigiančią neteisėto Baltarusijos vadovo prievartą ir smurtą prieš savo šalies piliečius, atsisakymą pradėti su jais dialogą ir pastangas paskubomis legitimizuoti savo neteisėtą valdžią mainais į Baltarusijos suvereniteto praradimą ir sąjungą su Rusija,

ragina tarptautinę bendruomenę:

1) remti Baltarusijos žmonių išrinktos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos ir jos kvietimu sudarytos Koordinacinės tarybos, kaip vienintelių teisėtų baltarusių tautos atstovų, reikalavimą, kad šalyje būtų surengti nauji, skaidrūs ir demokratines procedūras atitinkantys Baltarusijos Respublikos Prezidento ir parlamento rinkimai;

2) vertinti bet kokius neteisėto Baltarusijos vadovo Aliaksandro Lukašenkos vidaus ir užsienio politikos veiksmus, kuriais siekiama įteisinti savo valdžią ir sudaryti su Rusija baltarusių tautos suverenitetą apribojančius naujus tarptautinius susitarimus, kaip nusikaltimą savo tautai ir kaip niekinius, tarptautinės bendruomenės nepripažįstamus – de facto šalies aneksiją;

3) reikalauti iš Rusijos Federacijos nesikišti į Baltarusijos vidaus ir užsienio politiką, nepalaikyti neteisėto Baltarusijos vadovo veiksmų bandant sudaryti naujas tarpvalstybines sutartis, kuriomis būtų apribotas baltarusių tautos suverenitetas;

4) taikyti papildomas sankcijas Rusijos Federacijai ir neteisėto Baltarusijos vadovo atstovams, jeigu bus bandoma neteisėtomis priemonėmis prieš baltarusių tautos valią apriboti šalies suverenitetą;

5) pasiūlyti baltarusių tautai ir jos teisėtiems atstovams įvairias politines, ekonominės, finansinės, vizų režimo palengvinimo ir kitokias pagalbos priemones, kai šalyje bus surengti nauji, skaidrūs ir demokratines procedūras atitinkantys rinkimai.

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis