PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                                Akmenės rajono savivaldybės

                                                                                                                                                                                tarybos 2019 m. vasario 15 d.

                                                                                                                                                                                    sprendimu Nr. T-16

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS  

PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO IR LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITA

 

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ LĖŠOS

 

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa finansuojama iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (20 proc.) ir Savivaldybės biudžeto lėšų.

Akmenės rajono savivaldybės taryba 2018 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-44 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ patvirtino Akmenės rajono savivaldybės 2018 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą. Patvirtintos programos lėšos – 95654 Eur. Projektinėms veikloms ir tiksliniam finansavimui paskirstyta – 94700 Eur, panaudota – 75693,91 Eur. Likutis perkeltas į 2019 m. programą.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMOS PECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO SUVESTINĖ PAGAL PRIORITETUS

 

Eil. Nr.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetai

Veiklų skaičius

Skirta lėšų, Eur

Panaudota lėšų, Eur

1.

Vaikų  ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas

16

10000

10000

2.

Sveika gyvensena ir jos įgūdžių formavimas bei ugdymas visuomenėje

35

31200

28732,49

3.

Lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų prevencija

5

4100

3750,63

4.

Psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių ir smurto prevencija

8

4700

4700

5.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

5

8800

8800

6.

Gyvenamosios aplinkos sveikatinimas (vandens kokybės kontrolė maudyklose, smėlio kokybės kontrolė maudymosi vietų paplūdimiuose, triukšmo lygio matavimai tyliosiose viešosiose zonose)

3

3500

2783,6

8.

Savivaldybės remiamų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas

2

5400

1927,19

9.

Lėšos nenumatytoms visuomenės sveikatos problemoms rajone spręsti

1

2000

0

10.

Gydytojų pritraukimo programa

1

25000

15000

 

                                    Viso:         76 veiklos

94700

75693,91

 

 

III SKYRIUS

VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠOMIS 2018 METAIS REMTOS ORGANIZACIJOS IR JŲ VYKDYTOS VEIKLOS

Eil. Nr.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos prioritetai

Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių apibūdinimas

 

 

 

Skirta lėšų

 

 

Panaudota lėšų

Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių gautos naudos apibūdinimas, įvykdytos veiklos

Įstaigos/organizacijos pavadinimas   

Gyventojų skaičius (kam skirtas projektas)

1

2

3

4

5

6

1.

Vaikų  ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas

1.1. Ventos regioninio parko direkcija

Pėsčiųjų žygiuose dalyvavo 80 dalyvių (jaunų žmonių nuo 14 iki 29 m. - 50

250

250

Suorganizuoti 2 žygiai (dviračių ir pėsčiųjų) Ventos regioniniame parke. Žygiams pirktos gido paslaugos, kanceliarinės prekės.

1.2.    Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“

Projektas buvo skirtas tarptautinio šokių konkurso dalyviams (iš viso dalyvavo apie 900 asmenų, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 98)

1000

1000

Didinant fizinį aktyvumą ir  užimtumą, projekto lėšomis buvo organizuojamas tarptautinis šokių konkursas. Taip pat įstaiga įsigijo sporto inventoriaus, organizavo sporto šventę.

1.3.  Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija

Projektas skirtas mokyklinio amžiaus vaikams ir pedagogams (viso 40 dalyvių, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. - 30)

450

450

Projekto tikslui ir uždaviniams pasiekti buvo organizuojamos įvairios veiklos: savęs pažinimo užsiėmimai (fraktalų piešimas, gongų garsų terapija); mokiniams suorganizuota paskaita „Maistas ir smegenys“, kurios pagalba mokiniai pažino savo poreikius, dar kartą prisiminė sveiko maitinimosi taisykles.

1.4.    Naujosios Akmenės vaikų lopšelio-darželis „Atžalynas“

Projekte dalyvavo 250 žmonių (įskaitant tėvus, pedagogus, visuomenės sveikatos priežiūros specialistus). Ugdytinių – apie 120.

450

450

Siekiant, kad vaikai būtų fiziškai daugiau aktyvesni bei suvoktų sporto naudą, buvo suorganizuoti įvairūs sportiniai užsiėmimai ( ugdytinių ir jų tėvelių futbolo turnyras; „Lietuvos mažųjų žaidynės“, sportinė pramoga „Saulutė šviečia – sportuoti kviečia“, vasaros sporto šventė, „Futboliuko“ festivalis ir kt. Organizuotos trys išvykos: į policijos komisariatą, vaistinę ir pas ugniagesius gelbėtojus bei įvairios kitos edukacinės veiklos.

1.5. Naujosios Akmenės vaikų lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

Projektas skirtas darželio bendruomenei (apie 200 asmenų)

400

400

Už projektines lėšas  įsigyti 2 mini stalo teniso stalai ir kitas stalo tenisui reikalingas inventorius. Organizuota pažintinė mokomoji ekskursija į stalo teniso klubo „Mažoji raketė“ treniruotę. Darželyje organizuota sporto savaitė, kurios metu vyko bendras renginys su tėveliais „Sportuoju su šeima“.

1.6. Akmenės rajono cerebrinio paralyžiaus bendrija

Projekte dalyvavo 16 neįgalių vaikų ir 16 juos lydinčių asmenų.

850

850

Surengta vasaros savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo stovykla. Stovykloje neįgalieji praplėtė socializacijos galimybes, įgijo naujos patirties, patobulino savarankiško gyvenimo galimybes. 2 savanoriai įgijo žinių apie bendravimą ir bendradarbiavimo galimybes su neįgaliais vaikais.

1.7. Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“

Stovyklavo 19 vaikų ir jaunuolių lankančių VDC (nuo 14 iki 29 metų – 8).

650

650

Organizuota stovykla (kurioje organizuota 14 renginių). Stovykloje vaikams ir jaunimui buvo organizuoti sportiniai žaidimai, mankštos. Diskusijų metu kalbėta apie alkoholio žalą jaunam organizmui. Formuojama motyvacija sveikam gyvenimo būdui, gerinami socialiniai įgūdžiai. Įsigyta sporto inventoriaus.

1.8. VšĮ Socialinės gerovės ir paramos centras

Projektas buvo skirtas Kairiškių ir aplinkinių kaimų vaikams ir jaunuoliams, kurie lanko dienos centrą. Iš viso dalyvavo 19 dalyvių (jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 6)

450

450

Projektinėmis veiklomis siekta sudaryti sąlygas aktyviam vaikų poilsiui stiprinant sveikatą.  Per dvi dienas 19 jaunuolių leido gamtoje: plaukė baidarėmis, sportavo. Buvo organizuojamos diskusijos; skatinamas tinkamas laisvalaikio praleidimo būdas. Įsigyta sporto inventoriaus.

1.9. Ventos muzikos mokykla

Projekte dalyvavo 61 dalyvis iš Ventos miesto bendruomenės, bei ugdymo įstaigos (jaunimo nuo 14 iki 29 metų – 29).

700

700

Įgyvendinant projektą buvo iškelti šie uždaviniai: didinti mokinių fizinį aktyvumą; ugdyti sveiką gyvenseną ir tinkamą vaikų poilsį; didinti mokinių informuotumą sveikatos stiprinimo klausimais. Visi uždaviniai buvo įgyvendinti. Įstaiga vykdė muzikos terapijos ir jogos užsiėmimus mokykloje; žygiavo gamtos pažintiniu taku; organizavo sveikatingumo stovyklėlę Balsiuose.

1.10. Akmenės rajono paramos šeimai centras

Projektas buvo skirtas įstaigos rūpintiniams, kaimo bendruomenės vaikams bei vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Iš viso – 56 jaunuoliai (nuo 14 iki 29 metų – 11)

1000

1000

Planuojant ir įgyvendinant veiklas buvo siekiama didinti vaikų fizinį aktyvumą ir propaguoti sveikesnį gyvenimo būdą per sportinius užsiėmimus. Buvo siekiama supažindinti vaikus su įvairiomis naujomis ir įprastomis fizinio aktyvumo rūšimis per praktinę veiklą. Buvo organizuojamo sportinės varžybos. Įsigyta sporto inventoriaus.

Taip pat įsigyta daug priemonių pedikuliozės mažinimui, kurios buvo išdalintos riziką patiriančioms šeimoms. Rezultatas – sumažėjo pedikuliozės atvejų.

1.11. Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras

Projektas buvo skirtas vaikų dienos centro „Vaiko kelias“ lankytojams ir  kultūros centro kolektyvų nariams (viso -38, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 8)

1000

1000

Įgyvendinant projektines veiklas buvo organizuoti įvairūs sportiniai žaidimai, teoriniai ir praktiniai užsiėmimai; stovyklautojai dalyvavo orientacinėse varžybose. Už projektines lėšas buvo įsigyta sportinio, turistinio inventoriaus, stalo žaidimų.

1.12. VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Akmenės vaikų dienos centras „Akmenėliai“

Projektas skirtas VDC lankytojams (vaikams ir tėvams). Iš viso 30asmenims  (iš jų jaunimo nuo 14 iki 29 metų – 10)

800

800

Projekto tikslas – diegti sveiko gyvenimo principus. Kartą per savaitę organizuotos mankštos; pravesta 10 treniruočių po 2 val., 16 užsiėmimų gryname ore. Projektinėmis lėšomis buvo apmokėta už darbą lektoriams ir įsigyta įvairių priemonių sveikatinimo veiklos vykdyti bei higienos ir dezinfekcinių medžiagų.

1.13. Akmenės rajono Ventos seniūnijos sveikuolių draugija „Būkim sveiki“

Projektas skirtas Ventos miesto ir Ventos gimnazijos bendruomenės nariams. Iš viso – 203 asmenims (iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 179)

400

400

Suorganizuota Pasaulinė sveikatos diena, sveikatingumo diena „Sveikatos sparnai“. Įsigyta priemonių lytiškumo programai vykdyti.

1.14. Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Akmenės rajono policijos komisariatas

Projektas skirtas rajono vaikams ir jaunimui. Iš viso – 500 (iš jų jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 200)

500

500

Projekto įgyvendinimo metu didelis dėmesys buvo skiriamas mokiniams suteikiant žinių ir formuojant teisingas nuostatas rūkymo, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo atžvilgiu, suteikiant galimybes aktyviai ir prasmingai leisti laisvalaikį.

Už projekto lėšas įsigyta narkotinių medžiagų aptikimo testų ir išleista silikoninių apyrankių su įspaustu /išgraviruotu užrašu „Stipresni už priklausomybę".

1.15.    Ventos miesto jėgos sporto šakų klubas „Liga“.

 Projektas skirtas Ventos miesto jaunimui (iš viso dalyvių: 170, iš jų jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 150)

 

600

600

Įgyvendinant projektines veiklas buvo organizuota turizmo diena, renginys skirtas vaikų gynimo dienai paminėti. Organizuoti 7 žygiai; dalyvauta kitų organizacijų organizuotuose renginiuose 19 kartų. Tai skatino vaikus ištvermės, didino fizinį aktyvumą ir daugiau laiko praleido gryname ore. Buvo organizuota viena išvyka į kalnus (prisidedant savo lėšomis).

1.16. Akmenės rajono sporto klubas „Energija“

Projektas buvo skirtas klubo nariams (iš viso 15 asmenų, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 2)

500

500

Projekto tikslas – „Akmenės rajono vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas, naudojant kyokushin karate treniruočių metodus“ buvo įgyvendintas. Prisidedant savo lėšomis buvo suorganizuota sveikatingumo stovykla.

Viso prioritetui įgyvendinti finansuota 16 paraiška

10000

10000

 

2.

Sveikos gyvensenos ugdymas visuomenėje

 

 

 

 

 

2.1. Kairiškių daugiafunkcio centro klubas „Margažiedis“

Projektinėse veiklose dalyvavo 75 asmenys (iš jų jaunų žmonių nuo 14 iki 29 m. – 15)

450

450

Bendruomenė už projektines lėšas įsigijo šiaurietiškų lazdų, gimnastikos kamuolių,  suvenyrų, apmokėjo už darbą trenerei.

Projektinių veiklų vykdymo metu vyko: sveikatos dienų renginiai, sportinės varžybos. Dalyviai didino fizinį aktyvumą mankštindamiesi.

2.2. Papilės miestelio bendruomenė

Projektas skirtas bendruomenės nariams ( iš viso dalyvavo 50 dalyvių, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 8)

750

750

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu organizuotos grupinės mankštos, ėjimai šiaurietiškomis lazdomis, užsiėmimai sporto treniruoklių salėje. Taip pat surengta diskusija-paskaita, kurios metu buvo suteikta žinių apie aktyvaus gyvenimo būdo naudą žmogui.

2.3. Ventos miesto Bendruomenės centras „Prie Ventos“

Projektas buvo skirtas bendruomenės nariams (iš viso dalyvavo 55 asmenys, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 10)

400

400

Įgyvendinant projektines veiklas už skirtas lėšas suorganizuota vienos dienos sveikatingumo stovykla; sveikatingumo išvyka po Akmenės kraštą, sveikatingumo diena. Buvo įsigyta vaistų nuo pedikuliozės.

2.4. Alkiškių kaimo bendruomenė

Projekte dalyvavo bendruomenės nariai (80, iš jų jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 40).

300

300

Už projektines lėšas bendruomenė įsigijo krepšinio stovą. Organizavo sporto šventę ir apdovanojo geriausius sportininkus.

2.5. Šapnagių kaimo bendruomenė „Gimtinė“

Projektas buvo orientuotas į Šapnagių kaimo vaikus ir jaunimą (46, iš kurių jaunimas nuo 14 iki 29 d. – 46).

400

400

Projektinėmis lėšomis pagerinta esama Šapnagių laisvalaikio erdvė, įsigytas lauko treniruoklis; organizuota sporto šventė.

2.6. Ramučių kaimo bendruomenė „Ramučių užuovėja“

Projektas skirtas bendruomenės nariams – 60 ( iš jų jaunimas nuo 14 iki 29 m. – 14)

400

400

Projektinės veiklos buvo susijusios su sveiko gyvenimo būdo skatinimu. Per tarptautinių dienų minėjimus (tėvų, vaikų gynimo, jaunimo) buvo organizuojamos sportinės varžybos, kuriose dalyvavo įvairių kartų bendruomenės nariai. Įsigyta sportinio inventoriaus – tinklas ir kamuoliai tinkliniui žaisti.

2.7. Asociacija „Raudonskardžio bendruomenė“

Projektas skirtas bendruomenės nariams (60 narių, iš jų jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 10)

450

450

Fizinio aktyvumo didinimui bei skatinant gyventojus savarankiškai mankštintis ir sportuoti gryname ore buvo įsigytas lauko treniruoklis, kuriuo gali naudotis visi bendrijos nariai.

2.8. Agluonų kaimo bendruomenė „Zubovų dvaras“

Projektas buvo skirtas bendruomenės jaunimui (viso 60, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. -30)

450

450

Pasitelkiant partnerius, bendruomenė aktyviai įtraukė jaunimą į aktyvias sportines veiklas. Vyko šaškių savaitė; sunkumų kilnojimo turnyras; krepšinio savaitė; futbolo savaitė; kvadrato savaitė; teniso savaitė; tinklinio varžybos, linksmoji estafetė. Įsigyta sporto ir kitokių prekių. Kasmet bendruomenė organizuoja panašias, jaunimą įtraukiančias, veiklas.

2.9. Ventos kaimo bendruomenė „Briedis

Projektas buvo skirtas Ventos kaimo bendruomenės nariams (viso – 35, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 10).

500

500

Projekto įgyvendinimo metu, diegiant sveikos gyvensenos principus bendruomenėje įsigyta smėlio dėžė vaikams bei sukurta tinkama aplinka sveikos gyvensenos įpročių formavimui ir sportinio aktyvumo didinimui. Įsigyta vaistų nuo pedikuliozės mažinti šios užkrečiamos ligos paplitimą.

2.10. Paeglesių kaimo bendruomenė

Projektinės veiklos buvo skirtos Paeglesių kaimo gyventojams (viso 40 asmuo, iš kurių 14-29 m. jaunimo – 10)

400

400

Įgyvendinus šį projektą, įsigytos priemonės, įranga yra pagrindas dabartiniam ir tolimesniam sveikos ir sąmoningos Paeglesių kaimo bendruomenės ugdymui.

Už gautas lėšas įsigytas lauko treniruoklis ir futbolo bei krepšinio kamuoliai

2.11. Kaimo bendruomenė „Padvarėliai“

Projektinės veiklos buvo skirtos bendruomenės nariams (iš viso – 75, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 20)

400

350,48

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo projektinėse veiklose: vyko sporto varžybos „Būk aktyvus“.  Įsigytas tinklinio tinklas ir kamuoliai.

Pastaba: nepanaudotos lėšos grąžintos.

2.12. Visuomeninė organizacija Akmenės bendruomenė

Projektas skirtas TAU klausytojams (100 asmenų)

950

950

Paskaitų, renginių metu TAU klausytojai įgijo naujų žinių, gerėjo supratimas apie sveikatos ugdymą, gerėjo gyvenimo kokybė.  Ketvirtus metus, tris kartus per savaitę TAU dalyviai turėjo šiaurietiško ėjimo užsiėmimus.

Suorganizuoti keturi kineziterapeutės praktiniai užsiėmimai. Organizuotos mankštos baseine.

2.13. Akmenės rajono neįgaliųjų bendrija

Projektas buvo skirtas bendrijos nariams (20)

500

500

Neįgaliųjų klubas projektinėmis veiklomis didino klubo narių užimtumą: stiprinant psichinę sveikatą buvo organizuoti mokymai ir vedami edukaciniai užsiėmimai gaminant molio dirbinius. Klubo nariai vyko prie jūros, kur kasdien mankštinosi.

2.14. Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba

VSRSP projektų vykdytojams ir dalyviams (viso 40)

800

380

Suorganizuotas seminaras/paskaita VSRPS projektų vykdytojams ir dalyviams. Sveikatos specialistas Tomas Lenart skaitė pranešimą „Geros sveiktos pagrindai ir produktyvaus darbo įpročiai“. Savivaldybės gydytoja parengė pranešimą apie sveikatos programos įgyvendinimą ir pristatė naujoves. Projektų vykdytojams įteiktos dovanos už vykdomą neatlygintiną veiklą.

Nepanaudotos lėšos grąžintos į Savivaldybės sąskaitą.

2.15. Naujosios Akmenės miesto ir kaimiškosios seniūnijos žmonių su negalia bendrija

Projektas skirtas bendrijos nariams (128, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 7)

400

400

Projektinių veiklų įgyvendinimo metu, kartą per mėnesį vyko bendri sportiniai užsiėmimai gryname ore. Buvo suorganizuota išvyka prie jūros, kur vyko šiaurietiško ėjimo, jogos užsiėmimai. Bendrijos nariai dalyvavo šventėje „Sportuok, judėk, netingėk“. Bendrijos nariai klausė paskaitos apie sveiką mitybą ir sveiko maisto gamybą. Už projektines lėšas įsigyta sportinio inventoriaus.

2.16. Akmenės rajono moterų klubas „Akmenietė“

Projektas skirtas klubo nariams – 53 asmenys  (iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 5)

500

500

Įgyta  naujausių teorinių sveikos gyvensenos, fizinės, psichinės ir emocinės sveikatos puoselėjimo, fizinės kultūros žinių. Įsigyti sportiniai marškinėliai dalyvavimui renginiuose. Praktiniuose užsiėmimuose įgyta sveikos gyvensenos ir kasdieninės  fizinės kultūros, streso įveikimo, pozityvaus mąstymo įgūdžių.

Projekto veiklų paskatintos moterys nuolat dalyvauja jogos, šiaurietiško ėjimo užsiėmimuose, lanko sporto klubą. Įsijungė naujos narės.

2.17. LSP „Bočiai“ Naujosios Akmenės miesto bendrija

Projekte dalyvavo bendrijos nariai (42)

700

700

Vyko planuoti sportiniai užsiėmimai (mankštos, ėjimas su šiaurietiškomis lazdomis. Organizuotas meno ir spalvų terapijos užsiėmimas ir organizuota išvyka į Šiaulių sveikatingumo centrą „Impuls“. Įsigytą įvairių kanceliarinių prekių organizacijos veikloms vykdyti, higienos prekių.

2.18. Ventos neįgaliųjų klubas „Dalia“

Projektas skirtas klubo nariams – 160 asmenims ( iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 25).

550

550

Įgyvendinant projektą buvo gerintas asmens higienos ir priežiūros paslaugų prieinamumas teikiant dušo ir skalbimo paslaugas. Suorganizuotos dvi išvykos ir du renginiai, siekiant mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį.

2.19. Akmenės rajono sveikatos klubas

Projektas skirtas klubo nariams ir Akmenės rajono gyventojams (dalyvavo 267 žmonių, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 117)

1000

1000

Projektinių veiklų įgyvendinimo metu suorganizuotos 2 paskaitos mokiniams (apie „minčių higieną“) ir 3 (apie judesio korekcijos terapiją, apie dvasinę pusiausvyrą)  įvairaus amžiaus žmonėms; pravesta 2 dienų sveikatos mokymo stovykla; pravestas 1 cigun jogos praktinis seminaras ir 10 jogos užsiėmimų bei spalvų purškimo terapija.

2.20. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės miesto seniūnija

Projektinės veiklos ir poveikis buvo skirtas ne tik Naujosios Akmenės miesto, bet ir viso Akmenės rajono gyventojams.

3850

1852,01

Įgyvendinant projektą:

-sudarytos sąlygos nuolat prižiūrėti šunų ekstrementų dėžes;

-sugauti ir karantinuoti 13 beglobių gyvūnų; sterilizuotos 7 katės, o 12 paskiepyta;

-dezinfekuoti 6 butai;

-įsigyta higienos prekių socialinei rizikos grupei priskiriamoms šeimoms.

Pastaba: nepanaudotos lėšos grąžintos į sąskaitą.

2.21. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Akmenės seniūnija

Projektas skirtas Akmenės seniūnijos gyventojams ir svečiams. Projektinėse veiklose dalyvavo 650 žmonių (iš kurių jaunio nuo 14 iki 29 d. – 200)

2000

2000

Už projektines lėšas buvo: suorganizuoti 4 sportiniai turnyrai („Vasara su krepšiniu“, paplūdimio tinklinio, „petankės“ ir „Kūlsveidžio“). Įsigyta lauko treniruoklių

2.22. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Ventos seniūnija

Projektas buvo skirtas Ventos seniūnijos gyventojams (dalyvavo – 315, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 70).

650

650

Ventos seniūnija suorganizavo dvi sveikatingumo šventes: vieną – vaikų gynimo dienai paminėti, kitą – antrąjį rugpjūčio šeštadienį. Švenčių metu organizuojami šie turnyrai: krepšinio, futbolo, tinklinio.

2.23. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Kruopių seniūnija

Projektas buvo skirtas Kruopių seniūnijos gyventojams (iš viso dalyvių 130, iš jų jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 35)

1450

1450

Projektinėmis lėšomis buvo įsigyta vaistų nuo pedikuliozės. Tai padėjo sumažinti šios ligos paplitimą socialinę atskirtį patiriančiose šeimose.

Atnaujinta vaikų žaidimų aikštelė Kruopių miestelio skvere (įsigytas spyruoklinis motociklas ir „Draugų karuselė“).

2.24. Akmenės rajono savivaldybės administracijos Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija

Projektas skirtas Akmenės rajono gyventojams (120, iš jų jaunimo – 40)

450

450

Projektas buvo įgyvendinamas kaimiškosios seniūnijos šventėje „Draugystės tiltais“. Šventėje vyko daug sportinių rungčių, skatinančių visus fiziškai daugiau judėti. Įsigyta sportinio inventoriaus ir atributikos.

2.25. Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Projektas skirtas Akmenės rajono gyventojams (4048, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 1000)

4000

4000

Tikslui įgyvendinti organizuotos ir vykdytos šios veiklos:

paskaitos: „Gydomoji mityba: lėkštėje slypi sveikata“, „Mitybos reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų bei cukrinio diabeto prevencijai“, „Streso valdymas ir jo įveikimo būdai“, „Savęs pažinimo galia“, „Rankų higiena, kaip tinkamai plautis ir dezinfekuoti rankas“, „Užkrečiamos ligos, jų profilaktika“, „Laukiame naujagimio“, „Natūralaus maitinimo įgūdžiai ir žindymo privalumai“, „Saugios aplinko kūrimas, traumų prevencija“, „Paauglystė – iššūkis tėvams“, „Žalingi įpročiai“, „Vaikų lytinis švietimas“, „Kaip valdyti emocijas ir įveikti stresą“;

kiti užsiėmimai: konkursai, mankštos, šiaurietiško ėjimo užsiėmimai, meno terapija, mokymai „Kaip atpažinti savižudybės riziką“, gongų terapija,  išleisti lankstinukai „Kur kreiptis emocinės pagalbos“ bei „Žalingi įpročiai“, jogos užsiėmimai, mankštos nėščiosioms. Iš projektinių lėšų buvo įsigyta narkotinių medžiagų aptikimo testų ir atlikti tyrimai.

2.26. Akmenės rajono socialinių paslaugų namai

Projektas buvo skirtas socialinių paslaugų namų gyventojams ir pirties lankytojams

1300

1300

Už projektines lėšas buvo įsigyta mobili vonia. Tokiu būdu gerinta slaugos paslaugų kokybė bei stiprinama higiena. Mobilia vonia pasinaudojo 5 pirties lankytojai. Taip pat ja naudojasi socialinių paslaugų namų gyventojai, kuriems sunku judėti.

2.27. Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras

Projektas skirtas centro bendruomenei ir TAU (viso – 164 asmenys, iš jų jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 9)

900

900

Gautos projekto lėšos leido įgyvendinti veiklas, kurios suteikė galimybę TAU senjorams įgyti naujų žinių sveikam senėjimui. Išklausyta ne viena paskaita sveikatinimo temomis. Buvo suorganizuota išvyka į sveikatingumo centrą „Impuls“. Dalyvauta šiaurietiško ėjimo užsiėmimuose.

2.28. Akmenės jėgos sporto klubas „Jėga“

Projektas buvo skirtas visiems rajono gyventojams (dalyvavo 190, iš jų jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 80)

900

900

Organizuotas sporto festivalis šeimoms; suorganizuotos dvi masinės zumbos treniruotės bei surengtas seminaras nugaros skausmo tematika (seminarą vedė olimpinės rinktinės vyr. gydytojas D. Barkauskas). Įsigyta sportinės elastinės gumos ir nuomota komandinių žaidimų įranga.

 

2.29. Akmenės rajono sporto rėmimo fondas

Projektas skirtas Akmenės rajono sportininkams dalyvavusiems įvairiose varžybose/šventėse (dalyvavo 272, iš jų jaunimo nuo 14 m. iki 29 – 174)

1000

1000

Pasiektas gyventojų fizinio aktyvumo didėjimas. Į žygius dviračiais ir pėsčiomis prisijungė nemažai, retai arba visai nesportuojančių žmonių. Projekto lėšomis buvo prisidėta prie geriausių sportininkų skatinimo. Prisidėta prie rajono mergaičių dalyvavimo krepšinio stovykloje.

2.30. Akmenės rajono sporto klubas „Akmeninis kumštis“

Projektas buvo skirtas Akmenės rajono gyventojams (dalyvavo 40, iš jų jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 30)

500

500

Įgyvendinant projektą organizuota stovykla, kurios metu vyko įvairūs sportiniai užsiėmimai Balsių stovyklavietėje. Joje dalyvavo 40 jaunuolių iš viso rajono. Už projektines lėšas įsigyta ir sportinio inventoriaus.

 

2.31. Akmenės rajono sporto centras

Projektinėse veiklose dalyvavo 1000 rajono gyventojų (iš jų 430 jaunų žmonių nuo 14 iki 29 m.)

 

2000

2000

Projektu buvo siekiama į sportinius renginius, paskaitas įtraukti kuo daugiau įvairaus amžiaus žmonių.  Panaudojus projektines lėšas įstaigai pavyko įgyvendinti šias veiklas: Akmenės rajono mokyklų turnyras „100 spyrių“; bėgimas Europos dienai paminėti; tarptautinis mergaičių ir berniukų turnyras „100 taiklių metimų“; diena su krepšiniu; žygiai pėsčiomis; pirmos pagalbos paskaita; futbolo turnyras vaikų gynimo dienai paminėti; bėgimas „Pušyno takais“; „Sportinė naktis“; tradicinis bėgimas „Simono Daukanto takais“; paskaita „Fizinio aktyvumo nauda“; Akmenės rajono atrankinis konkursas „Lietuvos sveikuolis“; diena su futbolu „Kartų kaita“.

2.32. Akmenės rajono futbolo klubas „Akmenė“

Projektas skirtas klubo nariams, rajono gyventojams (dalyvavo 100 žmonių, iš jų jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 40)

650

650

Įgyvendinant projekto veiklas buvo formuojami sveikos gyvensenos įgūdžiai. Prisidedant projektinėmis lėšomis, kartu su partneriais organizavo įvairias šventes bei varžybas.

 

2.33. Akmenės rajono šachmatų-šaškių klubas „64“

Projekto tikslinė grupė –Akmenės rajono gyventojai (39)

300

300

Projektinėmis lėšomis buvo įsigyta šachmatų, šaškių, lentų, prizų.  Surengtas šaškių turnyras tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti. Šaškių turnyruose dalyvavo tieki vaikai, tiek vyresnio amžiaus rajono gyventojai.

2.34. Akmenės rajono stalo teniso klubas „Mažoji raketė“

Projektas buvo skirtas klubo nariams ir Akmenės rajono gyventojams ( viso dalyvavo – 30 asmenų, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 17)

450

450

Projektu buvo siekiama įtraukti kuo daugiau žmonių į fizinę veiklą. Tokiu būdu didinamas užimtumas, atitolinama nuo žalingų įpročių.

Buvo suorganizuota: Akmenės rajono šeimų komandinės pirmenybės, skirtos Antano Karvelio atminimui; dviejų dienų pažintinis-sportinis žygis.

2.35. Sporto klubas „Balansasׅ“

Projektas buvo skirtas Akmenės rajono gyventojams (viso dalyvių 92, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 30)

500

500

Projektinių veiklų įgyvendinimo metu organizuota: išvykos į baseiną mokytis plaukti; turistinis žygis su dviračiais; pagalvių mūšis; šeimų sporto šventė. Už projektines lėšas įsigyta: prizų, inventoriaus, kitų mažaverčių priemonių, reikalingų veikloms vykdyti.

Viso prioritetui įgyvendinti finansuota 35 paraiškų

31200

28732,49

Pastaba. Trys organizacijos nepanaudojo visų joms skirtų lėšų, bet nepanaudotos lėšos laiku grąžintos į Savivaldybės sąskaitą.

3.

Lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų prevencija

3.1. VšĮ Papilės ambulatorija

Projektas skirtas prie įstaigos prisirašiusiems pacientams (2314, iš kurių jaunimo – 600)

1500

1150,63

Projektas buvo skirtas infekcinių ligų profilaktikai.  Buvo įsigyta 100 vnt. diagnostinių testų, kurių dėka galima nustatyti ar susirgimas yra virusinis ar bakterinis ir skirti antibiotikus. Šių testų pagalba yra skiriama mažiau antibiotikų. 4 vaikai buvo paskiepyti mokama vakcina nuo meningokoko infekcijos. 

Pastaba: nepanaudotos lėšos grąžintos į Savivaldybės sąskaitą.

3.2. UAB „Profilaktinė dezinfekcija“

Projektas skirtas Akmenės rajono šeimos patiriančioms socialinę atskirtį

800

800

Projekto dėka buvo stengiamasi užkirsti kelią plisti užkrečiamoms ligoms.

21-oje šeimų atlikti kenkėjų naikinimo darbai. Žodžiu suteikta informacija šeimoms apie buitinių kenkėjų daromą žalą, platinamas ligas.

3.3. Akmenės rajono diabeto klubas „Sadutė“

Projektas skirtas klubo nariams (41)

550

550

Projekto metu klubo nariams buvo platinama informacinė literatūra, skaitytos 5 paskaitos, išleisti lankstinukai. Organizuota akcija kraujo tyrimams dėl cukraus kiekio nustatymo. Mokyta naudotis gliukomačiais, kad būtų galima padėti sergantiems šeimos nariams. Dalyvauta Mažeikių sergančiųjų cukriniu diabetu klubo organizuotame renginyje.

3.4. Akmenės rajono Parkinsono bendrija

Projektas skirtas Parkinsono liga sergantiems bendrijos nariams (viso 30 asmenų).

300

300

Projekto lėšomis įsigyta įvairių prekių užimtumui didinti (rankdarbiams ir pan.). Įgyvendinant projektines veiklas buvo ugdomi Parkinsono liga sergančiųjų kasdienio gyvenimo įgūdžiai. Bendri renginiai, parodos pagerino kasdienio gyvenimo kokybę. Organizuotos paskaitos, išvykos, susitikimai su gydytojais. Mokymuose ir susitikimuose stengtasi praplėsti žinias apie Parkinsono ligą, pasiekta, kad gydytojai aktyviau bendradarbiautų su bendrijos nariais.

3.5. VšĮ „Azzara“

Projektas  rajono moterims nuo 20 iki 50 metų. Iš viso dalyvavo 217 moterų (iš jų jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 35).

950

950

 Vykdytos patiktos Papilėje, Ventoje, Akmenėje ir Naujojoje Akmenėje. Prevenciškai pasitikrino 217 moterų.

Viso prioritetui įgyvendinti finansuotos 5 paraiškos

4100

3750,63

Pastaba. Viena organizacija nepanaudojo visų jai skirtų lėšų, bet nepanaudotos lėšos laiku grąžintos į Savivaldybės sąskaitą.

4.

Psichikos sveikatos stiprinimas, smurto ir savižudybių ir smurto prevencija

4.1. M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas

Projektas skirtas senyvo amžiaus Akmenės rajono gyventojams. Paslauga teikta 21 asmeniui

700

700

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 21 Akmenės rajono gyventojui buvo teikiama tęstinė bendravimo telefonu paslauga: po registracijos kiekvienam senoliui pagal pomėgius ir poreikius buvo parinkti pašnekovai savanoriai bendravimui. Buvo išleistos skrajutės apie vykdomą projektą

4.2. VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimo centras“

Projektas buvo skirtas prekybos žmonėmis, prostitucijos bei kitų išnaudojimo formų aukoms (10 žmonių, jaunimas – 5)

600

600

Projekto įgyvendinimo metu vyko individualios konsultacijos. Suteiktos 75 konsultacijos sveikatos, vaikų priežiūros, teisinio proceso, materialiniais ir kitais rūpimais klausimais. Asmenys buvo konsultuojami ir klientų namuose.

Projekto metu kurtas ir praktiškai taikytas funkcionuojantis psichosocialinis reintegracijos modelis prekybos žmonėmis, prostitucijos aukoms.

Pravesta pakaita Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijoje „SOS. Prekyba žmonėmis“.

4.3.Akmenės rajono Ventos gimnazija

Projektas skirtas gimnazijos bendruomenei. Viso –  240 (iš jų jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 200)

800

800

Projektinėmis lėšomis įsigyta inventoriaus įrengiant nusiraminimo kampelį: smėlio stalas,  įvairūs stalo žaidimai.

Pedagogams suorganizuotas seminaras: „Emocinių ir elgesio sunkumų turinčių vaikų ugdymas“

4.4. Papilės Simono Daukanto gimnazija

Projektas buvo skirtas gimnazijos 5-12 klasių mokiniams, pedagogams ir tėvams. Iš viso 200 dalyvių (jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 178)

700

700

Projektinėms veikloms įgyvendinti buvo įsigyta sportinio inventoriaus ( tinklinio, krepšinio kamuoliai, badmintono rinkinys).

Organizuota išvyka į baseiną (vyko plaukimo pamoka). Nupirkta asmens higienos priemonių, kurios išdalintos nepasiturintiems. Suorganizuota tėvų švietimo paskaita su psichologe.

4.5. Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija

Projektas skirtas gimnazijos bendruomenei (dalyvavo 122 asmenys, iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 100).

850

850

Masiškai dalyvaudami įvairioje veikloje mokiniai buvo užimti, mokėsi turiningai leisti laisvalaikį be žalingų įpročių.

Vasarą buvo suorganizuota stovykla „Greičiau. Aukščiau. Tvirčiau“. Gimnazijoje vyko „Tyrėjų savaitė“. Propaguojant brandesnį gimnazistų požiūrį į ŽIV/AIDS bei šių ligų prevenciją, suorganizuota atvira paskaita.

4.6. Akmenės rajono sutrikusios psichikos žmonių su negalia bendrija

Projektas skirtas bendrijos nariams (14).

350

350

Projekto metu bendrijos nariai dalyvavo užimtumo terapijoje (siuvinėjimas ir kiti rankdarbiai). Dalyvavo šaškių turnyre. Buvo suorganizuota ekskursija prie jūros.

4.7. Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Projektas skirtas bibliotekos lankytojams (viso dalyvių: 295. Iš kurių jaunimo nuo 14 iki 29 m. - 30).

400

400

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vaikai, viktorinų, kūrybinių popiečių, judriųjų žaidimų, popiečių gamtoje, ekskursijų, intelektualinių žaidimų turnyrų, pokalbių, diskusijų, susitikimo su gydytoju metu, buvo ugdomi ir motyvuojami sveikai gyventi, neturėti žalingų įpročių. Vaikai buvo skatinami rinktis aktyvų gyvenimo būdą.

4.8. Jaunimo organizacija „Nestabdyk“

Projektas skirtas Ventos gimnazijos jaunimui. Iš viso dalyvių skaičius  - 85 (jaunimo nuo 14 iki 29 m. – 80)

300

300

Suorganizuota dviejų dienų sveikatingumo stovykla aplankant Ventos regiono kultūrinius ir gamtinius objektus plaukiant baidarėmis.  Stovyklos metu vyko sportiniai, edukaciniai užsiėmimai. Įsigyta higienos priemonių, sporto prekių užsiėmimams.

Viso prioritetui įgyvendinti finansuotos 8 paraiškos

4700

4700

 

5.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

5.1 VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė

Projektas buvo skirtas asmenims, kuriems reikalinga intermituojančios pneumatinės kompresijos terapija po uždegiminių ir trauminių ligų pasekmių mažinimui

3300

3300

Prisidėjus savo lėšų buvo įsigytas kompresinės terapijos aparatas. Nuo įsigijimo jau suteikta daugiau nei 2000 procedūrų.

5.2. VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras

Projektas skirtas prie įstaigos prisirašiusiems asmenims (9628 iš kurių apie 2000 jaunų žmonių)

2800

2800

Įstaiga savo ir projekto lėšomis stiprino materialiąją bazę ir įsigijo inventoriaus gerinti odontologines paslaugas: burnos higienos profilaktikos priežiūros priemonių; endodontinio motoro ir endodontinių instrumentų rinkinį. Taip pat įsigijo vežimėlį, skirtą neįgaliesiems pagelbėti.

5.3. UAB „Antano Lizdenio sveikatos centras)

Projektas buvo skirtas prie įstaigos prisirašiusiems pacientams

800

800

Siekiant gerinti e.sveikatos paslaugas įstaiga (prisidėjus savo lėšų) įsigijo kompiuterinės technikos su programine įranga.

5.4. UAB „Dialimeda“

Projektas buvo skirtas pacientams, kuriems būtinas transportavimas dializei. Šiuo metu dializuojami 9 asmenys.

700

700

Pasinaudojus projektinėmis lėšomis buvo užtikrintas nuolatinis ir nepertraukiamas pacientų atvežimas dializės procedūroms ir parvežimas.

5.5. VšĮ Kruopių ambulatorija

Projektas skirtas prie įstaigos prisirašiusiems asmenims (984, iš jų jaunimo nuo 14 iki 29 m. - 432)

1200

1200

Projekto lėšomis sustiprinta įstaigos materialinė bazė, darbo vietos aprūpintos šiuolaikiška įranga. Nupirkta: odontologinių kortelių spintelė, kėdė odontologui, kėdės lankytojams, apsauginiai akiniai, rūbų spinta personalui

Viso prioritetui įgyvendinti finansuotos 5 paraiškos

8800

8800

 

6.

Vandens  ir smėlio kokybės kontrolė;

Triukšmo tyrimai

Rajono gyventojai

3500

2783,6

Maudymosi sezono metu atlikti maudyklų vandens tyrimai, apie vandens kokybės atitikimus higienos normai, informuota visuomenė, savivaldybės administracija, užkirstas kelias per vandenį plintančių infekcijų protrūkiams. 2018 metais nebuvo užfiksuota neatitikimų higienos normų reikalavimams.

7.

Savivaldybės remiamos sveikatos priežiūros paslaugos

Akmenės rajono daugiavaikių ir  socialiai remtinų  šeimų vaikai, vaikų namų globotiniai. Rizikos asmenų skiepijimas Akmenės rajono savivaldybėje

 

5400

1927,19

Korekciniai akiniai kompensuoti  21 vaikui.  Nebuvo gauta prašymų insulino pompoms kompensuoti. Nebuvo skiepijami asmenys, nes nebuvo gauta vakcinos.

8.

Lėšos nenumatytoms sveikatos problemoms spręsti

Rajono gyventojai

2000

-

Nebuvo gauta prašymų.

9.

Gydytojų pritraukimo programa

Programa skirta naujai atvykstantiems gydytojams

25000

15000

Į Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą atvyko gydytojas psichiatras.

 

Viso 7+8+9+10 veikloms:

35900

19710,79

Gauta mažesnė sąskaita už vandens ir smėlio tyrimus (kadangi nebuvo nustatyta taršos, nereikėjo organizuoti papildomų tyrimų). Nebuvo prašymų kompensuoti insulino pompų; nebuvo pateikta prašymų gauti finansavimą nenumatytoms sveikatos problemoms spręsti. Bet lėšų likutis bus panaudotas 2019 metų VSRSP priemonėms.

Viso Programai:

94700

75693,91

Viso likutis – 19006,09 Eur, tačiau, nebuvo gauta pajamų iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos tiek, kiek planuota, ir bendras likutis 2019 metų VSRSP – 10754  Eur.

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE  SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METAIS ĮGYVENDINTAS PRIEMONES SKLAIDA

Eil. Nr.

Viešinimo priemonė:

Viešinimo dažnumas (nurodyti, kiek kartų informacija buvo viešinta)

Paviešintų savivaldybės visuomenės sveikatos programų skaičius 

1.

Vietinė televizija (Ventos televizija)

8

5

2.

Rajono spauda (laikraštis „Vienybė“)

36

21

3.

Regiono spauda (pvz.  laikraštis „Šiaulių kraštas“)

5

4

4.

Savivaldybės internetinė svetainė

54

22

5.

Įstaigos/organizacijos internetinė svetainė

44

22

6.

Socialiniai tinklai (pvz. „Facebook“)

173

39

7.

Parodos (piešinių, nuotraukų, rankdarbių)/stendai

24

11

8.

Lankstinukai

10

7

9.

Kita (įrašyti)

15

5