Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖs 2014 M. RUGPJŪČIO 27 D. NUTARIMO NR. 823 „DĖL PRISIJUNGIMO PRIE IŠPLĖSTINIO DALINIO SUSITARIMO DĖL SPORTO“ PAKEITIMO

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. 439

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.    Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 823 „Dėl prisijungimo prie Išplėstinio dalinio susitarimo dėl sporto“ 2 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

2. Pavesti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai:“.

2.    Pavesti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai per vieną mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos pranešti Europos Tarybos generaliniam sekretoriui apie pakeistą atsakingą instituciją.

3.   Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2019 m. spalio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                         Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                  Algirdas Monkevičius