LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2002 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR. 476/442 „DĖL INFORMACIJOS APIE GERIAMOJO VANDENS SAUGĄ TEIKIMO TVARKOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2014 m. vasario 27 d. Nr. V-280/B1-138

Vilnius

 

 

P r i p a ž į s t a m e netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. 476/442 „Dėl Informacijos apie geriamojo vandens saugą teikimo tvarkos“.

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                   Vytenis Povilas Andriukaitis

 

 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius                                                  Jonas Milius