herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL GREITŲJŲ TESTŲ NAUDOJIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS 

IŠTIRTI

 

2020 m. rugsėjo 3 d. Nr. A-819

Joniškis

 

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 27 d sprendimu Nr. V-1933 „Dėl greitųjų testų naudojimo švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimui“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 31 d sprendimu Nr. V-1944 „Dėl greitųjų testų perdavimo švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimui“:

            1. P a v e d u viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – PSPC) vadovui, bendradarbiaujant su Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru:

            1.1. organizuoti norinčių išsitirti Joniškio rajono švietimo įstaigų (toliau – švietimo įstaigų), darbuotojų ištyrimą greitaisiais serologiniais testais „AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM“ (toliau – greitieji testai), pirmenybę teikiant mokytojams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 27 d sprendimo Nr. V-1933 „Dėl greitųjų testų naudojimo švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimui“ 1.2 papunktyje nurodytomis rekomendacijomis;

            1.2. švietimo įstaigų darbuotojų ištyrimą atlikti su švietimo įstaigos vadovu suderintose patalpose arba PSPC;

            1.3. pateikti visų tyrimų, kai naudojami greitieji testai, užsakymus ir atsakymus į Elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (atitinkamai forma E200 ir E200-a);

            1.4. organizuoti greitųjų testų atsiėmimą iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos;

            1.5. apie greitųjų testų išdavimą informuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių.

            2. Į p a r e i g o j u Joniškio rajono švietimo įstaigų vadovus apie norinčius išsitirti švietimo įstaigų darbuotojus informuoti  Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą el. paštu joniskis.sveikata@gmail.com ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių el. paštu laima.klemiene@joniskis.lt .

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė