isgyaz13

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS JUOZO PAUKŠTELIO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

 

2018 m. balandžio 26 d. Nr. T-116

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-328 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos 2018 m. balandžio 9 d. raštą Nr. 5-45 „Dėl sutikimo perimti savivaldybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Perduoti Pakruojo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą – stacionarų kompiuterį (SK) LenovoThinkCentre M800z All-In-One (3 vnt.; inventoriniai Nr. 12082-0293, 12082-0294, 12082-0295); 1 vieneto įsigijimo vertė 853,05 Eur, bendra įsigijimo vertė 2 559,15 Eur – valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešajai bibliotekai (biudžetinė įstaiga, kodas 288204620) bibliotekos veiklai vykdyti plėtojant mokymo paslaugas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Saulius Gegieckas