VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. B1-216 „DĖL ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO, FAKTINIŲ APLINKYBIŲ, TAIKANT ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMĄ, FIKSAVIMO AKTO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO PROTOKOLO FORMŲ PATVIRTINIMO BEI ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMO PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 1 d. Nr. B1-418

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. B1-216 „Dėl Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo tvarkos aprašo, Faktinių aplinkybių, taikant Alkoholio kontrolės įstatymą, fiksavimo akto ir Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimo protokolo formų patvirtinimo bei Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisijos sudarymo“ ir jo 2 punktą išdėstau taip:

2. Sudarau Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų nagrinėjimo komisiją (toliau – Komisija):

Komisijos pirmininkė – Daiva Švelnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotoja;

Komisijos pirmininko pavaduotojas – Raimondas Andrijauskas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Teisės skyriaus patarėjas, laikinai einantis skyriaus vedėjo pareigas;

Komisijos nariai:

Jurgita Bakasėnienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus patarėja, laikinai einanti Maisto skyriaus vedėjos-valstybinės maisto produktų inspektorės pareigas,

Vilija Galdikienė, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausioji

specialistė-valstybinė maisto produktų inspektorė,

Jonas Valuta, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriaus vyriausiasis specialistas-valstybinis maisto produktų inspektorius.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                                          Jonas Milius