STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO

 

2016 m. birželio 14 d. Nr. SV6-25

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 25.5 punktu,

pratęsiu akreditavimo terminus studijų programoms, kad būtų vertinamos kartu su kitomis tos pačios krypties studijų programomis (pagal priedą). 

 

 

 

Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja,

Laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                      Ieva Vaiciukevičienė


 

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus

2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. SV6-25

priedas

 

biomedicinos  mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612A60004

Visuomenės sveikata

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653B21001

Farmakotechnika

Kauno kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621B30004

Papildomoji ir alternatyvioji medicina

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612C18001

Ekologija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621C18001

Ekologija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621C18003

Agroekosistemos

Aleksandro Stulginskio universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621C18004

Gamtinių sistemų valdymas

Šiaulių universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612C73002

Biochemija

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621C90001

Ekologija ir aplinkotyra

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621D55001

Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas

Aleksandro Stulginskio universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621D56001

Miestų ir rekreacinė miškininkystė

Aleksandro Stulginskio universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612D65001

Maisto žaliavų kokybė ir sauga

Aleksandro Stulginskio universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

621D65001

Augalinių maisto žaliavų kokybė ir sauga

Aleksandro Stulginskio universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

621D72002

Sodininkystė ir daržininkystė

Aleksandro Stulginskio universitetas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

 

fizinių  mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612F10003

Nanomedžiagų chemija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621F80002

Geografija

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621F87001

Kartografija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612G10004

Matematika ir jos taikymas

Vytauto Didžiojo universitetas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

621G10006

Matematika

Šiaulių universitetas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

612G17002

Finansų matematika

Šiaulių universitetas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

621G30003

Statistika ir operacijų tyrimas

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621I10004

Informatika

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

technologijos  mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

612H12001

Gaisrinė sauga

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612H20003

Statybos inžinerija

Šiaulių universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612H20004

Architektūros inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653H21004

Statyba

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653H21005

Statyba

Šiaulių valstybinė kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653H22001

Susisiekimo keliai ir statiniai

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H23001

Vandens ūkio inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653H24002

Statinių inžinerinės sistemos

Alytaus kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653H24004

Statinių inžinerinės sistemos

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612H50002

Jūrų transporto inžinerija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612H51001

Laivo inžinerija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H61004

Įterptinės sistemos

Kauno technologijos universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

621H70004

Gamybos inžinerija

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H70007

Gamybos inžinerija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612H73001

Mechatronika

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H73001

Mechatronika

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H74001

Spaudos inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H75001

Statybinės medžiagos

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612H77001

Gamybos inžinerija ir valdymas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H77001

Pramonės inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H77002

Pramonės inžinerija ir inovacijų vadyba

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H77003

Pramonės inžinerija ir vadyba

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612H81002

Chemijos inžinerija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621H81003

Naftos technologiniai procesai

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653E14004

Multimedijos technologijos

Šiaulių valstybinė kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653E14005

Kompiuterių tinklų administravimas

Panevėžio kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653J60001

Jūrų transporto logistikos technologijos

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621J80002

Nekilnojamojo turto valdymas

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612J80003

Statybos technologijos ir valdymas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621J80003

Statybos technologijos ir valdymas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612J93001

Statinių ir parkų restauravimas

Klaipėdos universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

 

socialinių  mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653L10001

Finansų ekonomika

Šiaurės Lietuvos kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612L10010

Ekonomika ir vadyba

Vilniaus universitetas,

Kauno humanitarinis fakultetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L10014

Verslo ekonomika

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L10015

Finansų ir investicijų ekonomika

Šiaulių universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L10016

Tarptautinė ekonomika

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L10018

Ekonomikos inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L16001

Tarptautinė ekonomika ir prekyba

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653L17001

Verslo ekonomika

Vilniaus kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L20002

Europos studijos

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612L20007

Viešoji politika

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612L20008

Tarptautinės politikos ir vystymo studijos

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L20010

Politika ir medijos

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L20013

Rytų Europos ir Rusijos studijos

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L20014

Tarptautiniai santykiai ir diplomatija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L22007

Viešoji politika

Europos Humanitarinis universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L22008

Viešoji politika

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L22009

Viešosios politikos analizė

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612L23001

Europos studijos

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L23003

Europos studijos: idėjos, institucijos ir ekonomika

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612L30002

Sociologija

Kauno technologijos universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

621L30003

Sociologija

Kauno technologijos universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

612L30005

Sociologija

Mykolo Romerio universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

621L30006

Kultūros studijos

Europos Humanitarinis universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

612L38001

Politikos sociologija

Lietuvos edukologijos universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

612L40002

Socialinė politika

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L40002

Socialinė politika

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

628L50001

Socialinis darbas

Šiaulių universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653L50002

Socialinis darbas

Marijampolės kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612L50002

Socialinis darbas

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L50002

Socialinis darbas

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612L50003

Socialinis darbas

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621L50004

Socialinis darbas

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653L50008

Socialinis darbas

Panevėžio kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653L50009

Socialinis darbas

Utenos kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621S10006

Konsultavimo psichologija

Klaipėdos universitetas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

612S10007

Sveikatos psichologija

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

621S13001

Sveikatos psichologija

Vytauto Didžiojo universitetas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

621S30001

Teritorijų planavimas ir aplinkos valdymas

Mykolo Romerio universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N12002

Tarptautinis verslas ir komunikacija

V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

2019 m. rugpjūčio 31 d.

653N12002

Tarptautinis verslas ir komunikacija

V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

2019 m. rugpjūčio 31 d.

628N20001

Darnus nekilnojamojo turto valdymas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612N20002

Vadybos informacinės sistemos

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N20006

Tarptautinio verslo vadyba

Vilniaus universitetas,

Kauno humanitarinis fakultetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N20007

Tarptautinio verslo ekonomika ir vadyba

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N20008

Verslo vystymas

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612N20009

Kaimo plėtros vadyba

Aleksandro Stulginskio universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612N20010

Moderniųjų gynybos technologijų vadyba

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N20011

Verslo vadyba

Vilniaus kooperacijos kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612N20012

Organizacijų valdymas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612N20013

Nekilnojamojo turto vadyba

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N20013

Nekilnojamojo turto valdymas

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N20016

Kultūros vadyba ir kultūros politika

Vilniaus dailės akademija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N20017

Dizaino vadyba

Vilniaus dailės akademija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N20020

Logistikos vadyba

Panevėžio kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N20024

Inžinerinė ekonomika ir vadyba

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N20025

Sporto vadyba

Kauno kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N20027

Meno vadyba

Vilniaus universitetas,

Kauno humanitarinis fakultetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N26002

Inovacijų ir technologijų vadyba

ISM Ekonomikos ir vadybos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N27002

Transporto logistika

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612N28001

Kultūros vadyba

Vilniaus universitetas,

Kauno humanitarinis fakultetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612N28002

Kultūros vadyba ir kultūros politika

Vilniaus dailės akademija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612N30002

Verslo finansai

Vilniaus universiteto

Tarptautinio verslo mokykla

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N30004

Finansai

Šiaurės Lietuvos kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612N30004

Finansų valdymas

Šiaulių universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N30007

Finansų inžinerija

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N34001

Uosto ir laivybos įmonių finansai

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N43001

Verslo ir viešojo sektoriaus finansų apskaita

Kolpingo kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N44002

Buhalterinė apskaita

Marijampolės kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N50001

Marketingas ir prekybos vadyba

Vilniaus universitetas,

Kauno humanitarinis fakultetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N60001

Žmogiškųjų išteklių valdymas

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N70002

Kaimo plėtros administravimas

Aleksandro Stulginskio universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612N70003

Kaimo plėtros administravimas

Aleksandro Stulginskio universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N70003

Europos Sąjungos viešoji politika ir administravimas

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N70006

Viešasis valdymas

 

Šiaulių universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N70009

Regionų valdysena

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N80008

Turizmas ir viešbučiai

Socialinių mokslų kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N80008

Turizmas ir viešbučiai

Socialinių mokslų kolegija,

Vilniaus fakultetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N80009

Svetingumo ir renginių industrija

Vilniaus verslo kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N90002

Verslo vadyba

Šiaurės Lietuvos kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

653N90003

Renginių verslo vadyba

Šiaurės Lietuvos kolegija

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621N90005

Strateginis organizacijų valdymas

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612P90003

Kūrybos komunikacija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621X10002

Fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

631X10007

Pedagogika

Vytauto Didžiojo universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

631X10008

Pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

631X10009

Pedagogika

Šiaulių universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

631X10010

Mokyklos pedagogika

Vilniaus universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

631X10011

Pedagogikos studijos

Kauno technologijos universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

612X11004

Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas

Šiaulių universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

612X13033

Kūno kultūra

Šiaulių universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612X13011

Lietuvių filologija

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612X13014

Vokiečių filologija

Lietuvos edukologijos universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

612X14007

Dailė ir dizainas

Šiaulių universitetas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

612X14011

Dailės pedagogika

Lietuvos edukologijos universitetas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

621X20022

Karjeros projektavimas

Vytauto Didžiojo universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

621X20033

Kūno kultūra ir sportas

Lietuvos edukologijos universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

 

humanitarinių  mokslų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

621R20002

Vokiečių verslo kalba ir komunikacija

Vytauto Didžiojo universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

621T92001

Semiotika

Vilniaus universitetas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

628Q10001

Sociolingvistika ir daugiakalbystė

Vytauto Didžiojo universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

612Q10002

Kompiuterinė lingvistika

Kauno technologijos universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

621Q10002

Lietuvių kalbotyra

Vilniaus universitetas,

Kauno humanitarinis fakultetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

621Q10007

Taikomoji lingvistika ir tarpkultūrinė komunikacija

Lietuvos edukologijos universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

621Q10008

Gretinamoji kalbotyra

Šiaulių universitetas

2019 m. rugpjūčio 31 d.

621U10001

Lietuvių filologija

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612U10002

Lietuvių filologija ir užsienio kalba

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621U10002

Lyginamoji lietuvių filologija

Lietuvos edukologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621U12001

Lietuvių literatūra

Vilniaus universitetas,

Kauno humanitarinis fakultetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612U20001

Lenkų filologija

Vilniaus universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612U70002

Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621U90002

Meno kuratorystė

Vytauto Didžiojo universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621U93001

Tarpdalykinė muzikologija

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621U94001

Teatrologija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621V40002

Kraštovaizdžio archeologija

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621V50002

Medijų filosofija

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612V56001

Medijų filosofija

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

612V56002

Medijų filosofija ir kultūrinės industrijos

Klaipėdos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621V91001

Kultūros studijos

Šiaulių universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

 

Menų studijų sritis

Valstybiniai kodai

Studijų programa

Aukštoji mokykla

Akredituota iki

653W10001

Stiklo, keramikos, medžio, odos, tekstilės menas

Kauno kolegija

2017 m. rugpjūčio 31 d.

612W10004

Skulptūra

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugpjūčio 31 d.

621W10006

Skulptūra

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugpjūčio 31 d.

621W10011

Šiuolaikinio meno praktika ir sklaida

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugpjūčio 31 d.

612W10008

Taikomoji tekstilė

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugpjūčio 31 d.

621W10009

Taikomoji tekstilė

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugpjūčio 31 d.

621W10013

Scenografija

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugpjūčio 31 d.

612W10015

Kino ir medijų scenografija

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugpjūčio 31 d.

621W30003

Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas

Kauno technologijos universitetas

2018 m. rugpjūčio 31 d.

621W90002

Vizualieji menai

Lietuvos edukologijos universitetas

2017 m. rugpjūčio 31 d.

653W91001

Dailės kūrinių restauravimas ir konservavimas

Kauno kolegija

2017 m. rugpjūčio 31 d.

621W91001

Dailės ir interjero restauravimas

Vilniaus dailės akademija

2017 m. rugpjūčio 31 d.

_______________