KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS,  SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2017  m. spalio 26 d.  Nr. T-313

Kelmė

 

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr.1261 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 ,,Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į tai, kad Kelmės rajonas yra priskirtas prie probleminių rajonų, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, sąrašą;

1.2. Lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus 2018 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašą.

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. sausio 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios nuo 2018 m. sausio 1 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. T-327 „Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus, sąrašų patvirtinimo“.

4. Paskelbti sprendimo tekstą Kelmės rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.kelme.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                               Vaclovas Andrulis

 

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2017m. spalio     d.

sprendimu Nr.

 

FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2018 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI,

SĄRAŠAS

 

Kodas

Veiklos rūšies pavadinimas

Ryšys su ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (2 redakcija, toliau – EVRK)

Veiklos grupė

Fiksuotas pajamų dydis (eurais), taikomas veiklai, vykdomai:

neribojant teritorijos

Lietuvos Respublikoje, išskyrus Alytaus m., Kauno m., Klaipėdos m.,  Palangos m., Panevėžio m., Šiaulių m., Vilniaus m. savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės miesto  teritoriją Eurais

Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

6

7

002

Medienos ruoša, malkų gamyba, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

(įeina į EVRK klases 02.20; 02.40)

Paslaugos

684

156

140

003

Prekyba tik ne maisto produktais

(EVRK klasės 45.32; 47.82; 47.89; 47.99; įeina į EVRK klasę 45.40)

Prekyba

684

232

208

004

Prekyba

(EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

Prekyba

684

130

117

006

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

(EVRK klasės 77.21; 77.29)

Paslaugos

684

145

130

 

 

007

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)

(įeina į EVRK klasę 62.09)

Paslaugos

684

87

78

008

Batų valymas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

35

31

009

Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

116

104

010

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klasę 55.20)

Paslaugos

684

174

342

012

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas

(EVRK klasė 13.10)

Paslaugos

684

145

130

013

Gatavų tekstilės gaminių gamyba

(EVRK klasė 13.92)

Gamyba

684

116

104

014

Drabužių siuvimas, taisymas

(EVRK klasės 14.11; 14.12; 14.13; 14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

156

140

015

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas

(EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

684

116

1

016

Avalynės taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

684

156

140

017

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas

(EVRK klasės 16.22; 16.23; 16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19)

Paslaugos

684

348

313

018

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų gamyba, vainikų, krepšelių, puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)

(EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 22.19; 22.29; 25.99; 30.92; 32.99)

Gamyba

684

156

140

019

Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba

(EVRK klasė 23.41)

Gamyba

684

156

140

020

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse

(EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70)

Paslaugos

684

348

313

021

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas

(EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

Paslaugos

684

232

208

022

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas

(įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

684

139

125

 

023

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

(EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29)

Paslaugos

684

156

140

024

Elektrinių buities reikmenų taisymas

(EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

Paslaugos

684

156

140

025

Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

684

145

130

026

Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas

(įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

Paslaugos

684

58

52

027

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.99)

Gamyba

684

87

78

029

Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

684

156

140

030

Knygų įrišimas, apdaila

(įeina į EVRK klasę 18.14)

Paslaugos

684

87

78

031

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla

(EVRK klasė 96.02, įeina į EVRK klasę 96.04)

Paslaugos

684

130

117

032

Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą)

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

684

156

140

033

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma

(įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

Paslaugos

684

145

130

034

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)

(įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88.91; 96.01)

Paslaugos

684

116

104

035

Įrankių galandimas

(įeina į EVRK klasę 25.62)

Paslaugos

684

58

1

036

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas

(įeina į EVRK klasę 33.14)

Paslaugos

684

156

140

037

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.03)

Paslaugos

684

116

104

038

Krosnių, kaminų ir židinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.22)

Paslaugos

684

145

130

039

Meno kūrinių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Paslaugos

684

156

140

040

Stiklo išpjovimas

(įeina į EVRK klasę 23.12)

Paslaugos

684

87

78

041

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

(EVRK klasė 95.25)

Paslaugos

684

156

140

042

Dviračių remontas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

116

 104

043

Apgyvendinimo paslaugų (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)

Paslaugos

684

156

342

044

Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba

(EVRK klasė 10.72; įeina į EVRK klasę 10.71)

Gamyba

684

145

130

045

Kailių išdirbimas ir dažymas, kailinių gaminių ir dirbinių gamyba

(EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11)

Paslaugos

684

156

140

046

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba, megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba

(EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19)

Gamyba

684

145

 130

047

Avalynės gamyba

(EVRK klasė 15.20; įeina į EVRK klasę 16.29)

Gamyba

684

156

140

048

Baldų gamyba

(EVRK klasės 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32)

Gamyba

684

348

313

050

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

(EVRK klasė 45.20; įeina į EVRK klasę 52.21)

Paslaugos

684

243

218

051

Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)

(įeina į EVRK klases 68.20; 55.20; 55.90)

Paslaugos

684

 156

342

052

Žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymas

(įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

Paslaugos

684

145

130

053

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

(EVRK klasė 10.32)

Paslaugos

684

145

130

054

Grūdų malimas

(įeina į EVRK klasę 10.61)

Paslaugos

684

145

130

055

Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas

(EVRK klasė 95.11; įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

684

 156

 140

 

 

056

Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)

(EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

684

 156

 140

062

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas

(įeina į EVRK klases 32.12; 95.25)

Paslaugos

684

 156

 140

063

Dirbtinės bižuterijos gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

684

116

104

064

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

684

 156

 140

065

Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas

(įeina į EVRK klases 43.21; 43.22)

Paslaugos

684

174

156

067

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Gamyba

684

174

156

068

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)

(įeina į EVRK klases 47.89; 47.99; 77.22)

Paslaugos

684

 156

 140

069

Dovanų pakavimas

(įeina į EVRK klasę 82.92)

Paslaugos

684

58

52

071

Muzikos instrumentų taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

116

104

073

Vonių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 33.11)

Paslaugos

684

87

78

074

Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas

(įeina į EVRK klases 13.99; 95.29)

Paslaugos

684

58

52

075

Naminių gyvūnėlių kirpimas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

87

78

076

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba

(įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

Gamyba

684

58

1

077

Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

(įeina į EVRK klasę 85.51)

Paslaugos

684

156

140

078

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas

(įeina į EVRK klasę 01.49)

Gamyba

684

116

104

079

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

684

58

1

080

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

116

104

081

Diskotekos vedėjo veikla

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

684

116

104

082

Turistų gidų veikla

(įeina į EVRK klasę 79.90)

Paslaugos

684

116

104

 

 

084

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas

(įeina į EVRK klases 33.15; 33.17)

Paslaugos

684

145

130

085

Statybinės miško medžiagos auginimas (sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas)

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Paslaugos

684

145

130

086

Miško daigynų veikla

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Gamyba

684

145

130

088

Medalių, medalionų gamyba

(įeina į EVRK klasę 32.12)

Gamyba

684

 156

 140

089

Medvilninių ir lininių audinių audimas

(įeina į EVRK klasę 13.20)

Gamyba

684

58

52

090

Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla

(įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

684

145

130

091

Astrologijos veikla

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

145

130

092

Laiptinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

684

35

32

093

Valčių nuoma

(EVRK klasė 77.21.10)

Paslaugos

684

116

104

094

Dviračių nuoma

(EVRK klasė 77.21.30)

Paslaugos

684

116

104

095

Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

684

 156

 140

096

Langų valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

684

58

52

098

Gelbėtojų veikla

(įeina į EVRK klasę 93.29)

Paslaugos

684

87

78

099

Ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

Paslaugos

684

116

104

100

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla

(įeina į EVRK klasę 01.62)

Paslaugos

684

58

1

101

Statybos baigimo apdailos ir valymo darbai

(EVRK klasės 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; įeina į EVRK klasę 43.39)

Paslaugos

684

348

313

102

Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas)

(EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)

Paslaugos

684

348

313

103

Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

Paslaugos

684

145

130

 

 

104

Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą)

(įeina į EVRK klasę 43.22)

Paslaugos

684

145

 130

105

Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas

(įeina į EVRK klases 81.29; 81.30)

Paslaugos

684

116

104

 

______________

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono

                                                                                                                                                                        savivaldybės tarybos

                                                                                                                                                                        2017 m. spalio      d.

                                                                                                                                                                        sprendimu Nr. T-                                                                                                                                                                                                                         

 

LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS, ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2018 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

 

Kodas

Verslo liudijimus įsigyjantys asmenys, kuriems taikomos lengvatos

Lengvatos dydis (proc.), kai verslo liudijime nėra įrašytų kitų asmenų

Lengvatos dydis (proc.), kai verslo liudijime yra įrašyti kiti asmenys

101

Gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus

50

0

102

Bedarbiai, registruoti darbo biržoje 

50

0

103

tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

 

50

0

104

tėvai (motinos, įtėviai, įmotės) vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį, jeigu jis mokosi mokykloje pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

50

0

105

Tėvai (įtėviai), auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

50

0

106

mokiniai (studentai) jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

100

0

2

 

 


107

Asmenys, turintys tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui  (turintiems sertifikatus)

50

0

108

Dirbantys (tarnaujantys) asmenys, individualių įmonių savininkai, ūkinių bendrijų tikrieji nariai, gaunantys su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų

 

50

0

109

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 0 – 25 procentų darbingumo lygis (nedarbingas asmuo);

- sunkus neįgalumo lygis;

- didelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

50

0

110

Neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 30 – 40 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis;

- vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

50

0

111

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 45 – 55 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- lengvas neįgalumo lygis;

- nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus).

50

 

 Gyventojui, patenkančiam į kelias šiame sąraše nurodytų asmenų grupes, taikoma viena jo pasirinkta lengvata.

 

_____________