LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. 1K-323 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO PERSONALINĖS SUDĖTIES“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 23 d. Nr. 1K-20

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymą Nr. 1K-323 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto personalinės sudėties“ ir 1 punktą išdėstau taip:

1. T v i r t i n u personalinę 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto (toliau – komitetas) sudėtį:

Loreta Maskaliovienė – finansų viceministrė (komiteto pirmininkė);

Paulius Baniūnas – Finansų ministerijos Investicijų departamento direktorius (antrasis komiteto pirmininkės pavaduotojas), pakaitinė narė Raimonda Eidžiūnė – Finansų ministerijos Investicijų departamento direktoriaus pavaduotoja;

Vida Ablingienė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja, pakaitinė narė Rasa Uždavinytė – Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėja;

Juozas Antanaitis – Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas, pakaitinis narys Rolandas Klimavičius – Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų teisininkas;

Vida Augustinienė – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkė, Lietuvos diabeto asociacijos prezidentė, pakaitinė narė Rūta Grigienė – Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos narė, Bechterevo liga sergančiųjų draugijos „Judesys“ pirmininko pavaduotoja;

Rosita Marija Balčienė – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos tarybos narė, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus pavaduotoja, pakaitinis narys Paulius Čelkis – Lietuvos visuomenės sveikatos asociacijos tarybos narys, advokatų kontoros „Bajorienė, Čelkis, Kalinauskas ir partneriai“ advokatas;

Aušra Baliukonienė – Finansų ministerijos Išlaidų investicijoms deklaravimo departamento direktorė, pakaitinė narė Aušra Urniežė – Finansų ministerijos Išlaidų investicijoms deklaravimo departamento Išlaidų deklaravimo skyriaus vedėja;

Raimundas Balza – Lietuvos muziejų asociacijos vadovas-valdybos pirmininkas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius, pakaitinis narys Saulius Vadišis – Lietuvos muziejų asociacijos valdybos narys, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius;

Jūras Banys – Lietuvos mokslų akademijos prezidentas, pakaitinis narys Zenonas Dabkevičius – Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas;

Eitvydas Bingelis – socialinės apsaugos ir darbo viceministras, pakaitinė narė Ernesta Buckienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos investicijų skyriaus vedėja;

Viktoras Budraitis – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų tarybos narys, pakaitinė narė Aistė Litvinaitė-Jablonskienė – Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Verslo ir strateginės veiklos skyriaus investicijų plėtros vadovė;

Povilas Česonis – viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros direktorius, pakaitinė narė Živilė Čimolauskaitė – viešosios įstaigos Europos socialinio fondo agentūros Projektų valdymo skyriaus III vedėjo pavaduotoja;

Gvidas Dargužas – uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros generalinis direktorius, pakaitinė narė Kristina Vaskelienė – uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros generalinio direktoriaus pavaduotoja;

Ramūnas Dilba – Energetikos ministerijos kancleris, pakaitinė narė Violeta Greičiuvienė – Energetikos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja;

Rimvydas Dilba – Kultūros ministerijos Investicijų valdymo skyriaus patarėjas;

Nijolė Dirginčienė – regionų plėtros tarybų atstovė, Kauno regiono plėtros tarybos pirmininkė, Birštono savivaldybės merė, pakaitinė narė Laura Bogušienė – Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Veiklos organizavimo skyriaus vedėja;

Arvydas Dragūnas – Lietuvos pramonininkų konfederacijos Projektų departamento direktorius, pakaitinis narys Artūras Jakubavičius – Lietuvos inovacijų centro projektų vadovas;

Kęstutis Drazdauskas – Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos narys, uždarosios akcinės bendrovės „Artbox“ prodiuseris, pakaitinis narys Marius Pareščius – Nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos narys, uždarosios akcinės bendrovės „Infosistema“ direktorius;

Jelena Ivančenko – Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narė, Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkė, pakaitinis narys Vaidotas Nikžentaitis – Neįgaliųjų reikalų tarybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos narys, Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijos vadovas;

Lina Jaruševičienė – sveikatos apsaugos viceministrė, pakaitinė narė Edita Laurinavičienė – Sveikatos apsaugos ministerijos Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas;

Lidija Kašubienė – viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktorė, pakaitinė narė Eglė Vizbaraitė – viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinės paramos projektų II departamento direktorė;

Saulius Kerza – Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius, pakaitinė narė Zita Dubickienė – Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktoriaus pavaduotoja;

Aldas Kikutis – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos narys, Lietuvos žaislų ir suvenyrų asociacijos valdybos pirmininkas, pakaitinis narys Raimundas Beinortas – Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo tarybos narys, asociacijos „Lietuvos mediena“ direktorius;

Inesis Kiškis – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento direktorius, pakaitinė narė Vilma Slavinskienė – Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus vedėja;

Arūnas Komka – Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Finansų komiteto pirmininkas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto kancleris, pakaitinis narys Vidmantas Butkus – Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Finansų komiteto narys, Aleksandro Stulginskio universiteto prorektorius;

Edgaras Leichteris – asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ tarybos narys, pakaitinis narys Petras Balkevičius – asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ tarybos narys;

Vaidotas Levickis – Lietuvos darbdavių konfederacijos direktoriaus pavaduotojas, pakaitinis narys Danukas Arlauskas – Lietuvos darbdavių konfederacijos direktorius;

Lina Liubauskaitė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės vyriausioji patarėja, pakaitinė narė Šarūnė Navickaitė-Dulaitienė – Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Politikos įgyvendinimo grupės patarėja;

Darius Liutikas – Žemės ūkio viceministras, pakaitinė narė Jurgita Pugačiauskaitė-Butrimienė – Žemės ūkio ministerijos 3-iojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėja;

Liudmila Mecajeva – Lietuvos moterų lobistinės organizacijos narė, Socialinių inovacijų fondo direktorė, pakaitinė narė Jūratė Šeduikienė – Lietuvos moterų lobistinės organizacijos narė, Moterų informacijos centro direktorė;

Viktoras Meižis – Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos valdybos pirmininkas, viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės direktorius, pakaitinė narė Alina Pūrienė – Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos valdybos narė, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktorė;

Kęstutis Motiejūnas – uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ generalinis direktorius, pakaitinė narė Inga Beiliūnienė – uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo garantijos“ Priemonių valdymo skyriaus vadovė;

Vytis Muliuolis – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Teisės skyriaus vedėjas, pakaitinis narys Mindaugas Kluonis – Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Lygių galimybių integravimo skyriaus patarėjas;

Martynas Nagevičius – Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos narys, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas, pakaitinis narys Šarūnas Prieskienis – Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos prezidentas;

Marija Nemunienė – ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto pirmininkė, pakaitinis narys Gediminas Rutkauskas – ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narys, viešosios įstaigos Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros direktorius;

Lina Paškevičiūtėasociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ pirmininkė, pakaitinė narė Audronė Alijošiūtė – asociacijos „Aplinkosaugos koalicija“ atstovė;

Raimondas Paškevičius – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorius;

Aurimas Pautienius-Želvys – viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros direktorius, pakaitinė narė Lina Bružaitė – viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros Energetikos ir verslo produktyvumo departamento direktorė;

Andrius Plečkaitis – asociacijos „Infobalt“ inovacijų vadovas, pakaitinis narys Paulius Vertelka – asociacijos „Infobalt“ vykdantysis direktorius;

Vladas Polevičius – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narys, pakaitinis narys Aidas Gedminas – Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos valdybos narys;

Asta Radikaitė – Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento direktorė, pakaitinė narė Jūratė Bečelienė – Užsienio reikalų ministerijos Europos Sąjungos departamento patarėja;

Agnė Razmislavičiūtė-Palionienė – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus vedėja, pakaitinė narė Jūratė Masiulienė – Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės skyriaus patarėja;

Valdemaras Razumas – Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas, pakaitinė narė Justina Poškienė – Lietuvos mokslo tarybos Socialinių ir humanitarinių mokslų komiteto pirmininkė;

Edvinas Regelskis – Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo ekspertas, pakaitinė narė Aistė Adomavičienė – Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė;

Jakaterina Rojaka – Ekonomikos ir inovacijų viceministrė, pakaitinė narė Rita Armonienė – Ekonomikos ir inovacijų ministerijos Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento direktorė;

Jurgis Kazimieras Staniškis – Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto direktorius, pakaitinė narė Irina Kliopova – Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto docentė;

Valdas Sutkus – Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas, pakaitinis narys Kęstutis Jankauskas – Lietuvos verslo konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas;

Ignotas Šalavėjus – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktorius, pakaitinis narys Vidmantas Vansavičius – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus pavaduotojas;

Kęstutis Šetkus – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorius, pakaitinis narys Gintas Kimtys – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus pavaduotojas;

Danutė Šlionskienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos projektų vadovė, pakaitinė narė Irena Petraitienė – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos moterų centro pirmininkė;

Tautvydas Tamulevičius – vidaus reikalų viceministras, pakaitinis narys Gediminas Česonis – Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius;

Elena Urbonienė – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacijos direktorė, pakaitinė narė Giedrė Kvieskienė – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų vaikams konfederacijos garbės prezidentė;

Linas Žabaliūnas – Lietuvos Respublikos turizmo rūmų prezidiumo narys, pakaitinė narė Žydrė Gavelienė – Lietuvos Respublikos turizmo rūmų prezidentė;

Audrius Želionis – Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento direktorius, pakaitinė narė Rasa Kavolytė – Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento direktoriaus pavaduotoja.“

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka