LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. lapkričio 27 d. Nr. V-1356

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu ir atsižvelgdama į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimą DT-8/6 ir nutarimą DT-8/7,

P a k e i č i u  Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1. Papildau II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį „Onkologinės ir onkohematologinės ligos (100 %)“ 1.85 papunkčiu:

 

„1.

85.

Acidum Zoledronicum

C00-C80

Skiriamas skeleto pažeidimų (patologinių lūžių, stuburo spaudimo, kaulų spindulinio ar chirurginio gydymo, naviko sukeltos hiperkalcemijos) profilaktikai suaugusiems pacientams, kuriems yra įsisenėjęs, išplitęs į kaulus piktybinis procesas, jeigu spindulinis gydymas ir gydymas narkotiniais analgetikais yra neveiksmingas, ir naviko sukeltai hiperkalcemijai (NSH) gydyti suaugusiems pacientams.“

 

 

2. Pakeičiu IV skyriaus „ENDOKRININĖS, MITYBOS IR MEDŽIAGŲ APYKAITOS LIGOS“ 10 skirsnį „Cukrinis diabetas (80 %)“ ir jį išdėstau taip:

 

„Kitas patikslintas cukrinis diabetas ir nepatikslintas cukrinis diabetas (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

10.

1.

Gliclazidum

E13-E14

 

10.

2.

Glimepiridum

E13-E14

 

10.

3.

Glipizidum

E13-E14

 

10.

4.

Gliquidonum

E13-E14

 

10.

5.

Insulinum

E13-E14

 

10.

6.

Metforminum

E13-E14“

 

 

 

3. Pakeičiu XI skyriaus „VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS“ 4 skirsnį „Lėtinis virusinis B hepatitas ir lėtinis virusinis C hepatitas (80 %) ir jį išdėstau taip:

 

„4. Lėtinis virusinis B hepatitas (100 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

„4.

1.

Interferonum alfa humanum biosyntheticum

B18.0-B18.1

Skiriamas, jei kepenų biopsija patvirtina ligos aktyvumą, išskyrus atvejus, kai yra kepenų biopsijos kontraindikacijų.

4.

2.

Lamivudin

B18.0-B18.1

Skiriamas, jei kepenų biopsija patvirtina ligos aktyvumą, išskyrus atvejus, kai yra kepenų biopsijos kontraindikacijų.

4.

3.

Peginterferonum alfa-2a

B18.0-B18.1

Skiriamas suaugusių pacientų lėtiniam B hepatitui gydyti, kai: HBeAG rodiklis yra teigiamas arba neigiamas, yra virusų replikacijos požymių ir padidėjęs ALT fermento aktyvumas bei histologiškai patvirtintas kepenų uždegimas ir (arba) fibrozė, bet kepenų veikla nesutrikusi.

4.

4.

Entecavirum

B18.0-B18.1

Skiriamas suaugusiems pacientams, atspariems vaistiniam preparatui Lamivudin.“

 

 

4. Papildau XI skyrių „VIRŠKINIMO SISTEMOS LIGOS“ 41 skirsniu „Lėtinis virusinis C hepatitas (80 %)

 

„41.  Lėtinis virusinis C hepatitas (80 %)

Skiriama sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka

4.

1.

Interferonum alfa humanum biosyntheticum

B18.2

Skiriamas, jei kepenų biopsija patvirtina ligos aktyvumą, išskyrus atvejus, kai yra kepenų biopsijos kontraindikacijų.

4.

2.

Ribavirinum

B18.2“

 

 

 

5. Pakeičiu XVII skyriaus „ĮGIMTOS FORMAVIMOSI YDOS, DEFORMACIJOS, IR CHROMOSOMŲ ANOMALIJOS“ 1 skirsnį „Turnerio sindromas (80 %)“ ir jį išdėstau taip:

 

„1.Turnerio sindromas, Preiderio-Vilio sindromas (80 %)

1.

1.

Humanum incrementi hormonum recombinantum

Q87.14,

Q96

Skiria ir išrašo gydytojas vaikų endokrinologas, teikiantis tretinio lygio endokrinologijos paslaugas, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas vaikų endokrinologas, vaikų ligų ar šeimos gydytojas. Gydymas tęsiamas, kol rentgenogramomis patvirtinamas paciento kaulinio augimo zonų užsivėrimas.

1.

2.

Somatropinum

Q87.14,

Q96

Skiria ir išrašo gydytojas vaikų endokrinologas, teikiantis tretinio lygio endokrinologijos paslaugas, vėliau iki 6 mėnesių gali išrašyti gydytojas vaikų endokrinologas, vaikų ligų ar šeimos gydytojas. Gydymas tęsiamas, kol rentgenogramomis patvirtinamas paciento kaulinio augimo zonų užsivėrimas.“

 

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                              Rimantė Šalaševičiūtė