RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO RADVILIŠKIO RAJONO KULTŪROS ĮSTAIGŲ (RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRO, RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS, DAUGYVENĖS KULTŪROS ISTORIJOS MUZIEJAUS-DRAUSTINIO, ŠEDUVOS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO, RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO, RADVILIŠKIO R. BAISOGALOS KULTŪROS CENTRO)  2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS

 

2022 m. kovo 24 d. Nr. T-688

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-110 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 221 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti Radviliškio rajono kultūros įstaigų 2021 metų veiklos ataskaitoms:

1.1. Radviliškio miesto kultūros centro (pridedama);

1.2. Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (pridedama);

1.3. Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio (pridedama);

1.4. Šeduvos kultūros ir amatų centro (pridedama);

1.5. Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro (pridedama);

1.6. Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro (pridedama).

2. Nurodyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 Savivaldybės meras                                                                                                        Vytautas Simelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  PRITARTA

  Radviliškio rajono savivaldybės 

  tarybos 2022 m. kovo 24 d.       

  sprendimu Nr. T-688

 

RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRO

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Biudžetinė įstaiga. Radviliškio miesto kultūros centras, Maironio g. 10, LT-82133  Radviliškis,  tel. (8 422) 51 085, [email protected], www.radviliskiokc.lt.

1.2. Įstaigos vadovas: Indrė Ginkevičienė, 9 metai, Ugdymo mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

5 (vnt.)

21 (vnt.)

5 (vnt.)

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

 

 

Fiziniai ir juridiniai asmenys

2021-01-01 iki 2021-12-31

 

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur.)

Lėšos (tūkst. Eur.)

1. Savivaldybės biudžetas

 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

551,3

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

16,0

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

7,1

2. Kiti šaltiniai

 

2.1. ES paramos lėšos

-

2.2. Valstybės biudžeto lėšos

26,4

2.3. Paskolos lėšos

-

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

2,0

 

1.6. Biudžeto išlaidos.

Išlaidų pavadinimas

Kasinės išlaidos (tūkst. Eur.)

Darbo užmokesčio

349,0

Socialinio draudimo įmokos

5,2

Ryšių paslaugos

2,9

Transporto išlaidos

5,8

Spaudiniai

0,1

Kitos prekės

52,1

Komandiruotės

0,1

Kvalifikacijos kėlimas

1,1

Komunalinės paslaugos

35,1

Kitos paslaugos

114,7

Kitos išlaidos

2,1

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas

6,2

Ilgalaikio nematerialaus turto įsigijimas

-

Viso išlaidų:

574,4

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

1. Tikslas: Skatinant įvairias kultūros sritis, žanrus bei savo veikla puoselėjant etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuriant menines programas, plėtojant švietėjišką (edukacinę), pramoginę veiklą ir organizuojant profesionalaus meno sklaidą, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius. Aktyviai dalyvauti miesto, rajono ir respublikos kultūriniame gyvenime, reprezentuoti rajono kultūrą respublikoje ir užsienyje, skatinti kūrybinius mainus.

Veikla ir rezultatai: 2021 m. Radviliškio miesto kultūros centre veikė 23 (2020 m. – 20) mėgėjų meno kolektyvai, būreliai, studijos, klubai, kurie apjungė 365 (2020 m. – 334) narius. Iš jų 13 yra suaugusiųjų, o 10 vaikų ir jaunimo kolektyvai. Įkurtoje garso įrašų studijoje, sukurti įrašai suteikė profesionalumo kultūros centro virtualiems renginiams, kurie karantino metu buvo transliuojami nuotoliniu būdu. Darbą tęsiančioje edukacijų erdvėje vyko 47 įvairūs edukaciniai užsiėmimai vaikams, jaunimui ir suaugusiems.

 Radviliškio miesto kultūros centras džiaugiasi ne tik senų įrenginių (atnaujintas kultūros centro pastato išorės apšvietimas)  prikėlimu naujam gyvenimui, bet ir galimybe pasiūlyti išskirtines paslaugas ne tik rajono, bet ir visos Lietuvos visuomenės poreikiams.

Radviliškio miesto kultūros centras 1-asis ir vienintelis Lietuvoje Tolerancijos centras, kuris vykdo Tolerancijos ugdymo centro veiklas. 2021 m. kultūros centras prisidėjo prie Tarptautinės komisijos iniciatyvos ir organizavo projektą „Atminties kelias“, skirtą Holokausto Lietuvoje pradžios 80-osioms metinėms paminėti. Labai svarbu, jog renginyje dalyvavo Izraelio ambasadorius Lietuvai Y. Levy, užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams, M. Janukonis, Šiaulių apskrities žydų bendruomenės atstovai su pirmininku S. Kerbeliu bei renginio iniciatoriai - Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato, švietimo programų koordinatorė I. Vilkienė ir L. Šikarskaitė.

    2021 m. Radviliškio miesto kultūros centre buvo surengti 260 įvairaus pobūdžio renginių: mėgėjų meno kolektyvų koncertai ir spektakliai; profesionaliojo meno koncertai, spektakliai, parodos; kiti renginiai – pramoginės muzikos koncertai, kino filmai, tautodailės parodos, edukaciniai renginiai, ekspedicijos, projektinės veiklos.  Dėl susidariusios pandeminės situacijos Radviliškio miesto kultūros centras rajono gyventojams surengė 60 virtualių renginių.

              2021 metais mėgėjų meno kolektyvai, studijos, būreliai dalyvavo šventėse, konkursuose, festivaliuose. Surengė ir dalyvavo 90 koncertų, iš kurių 49 vyko kultūros centre, 40 - išvykose, 1 kartą - užsienyje.

     Organizuotos valstybinės šventės-minėjimai: Sausio 13 – oji – Laisvės gynėjų diena, Vasario 16 d. minėjimas Minaičiuose, Vasario 16-oji – Valstybės atkūrimo diena, Kovo 11-ajai skirtas inscenizuotas virtualus meninis renginys „Žemė. Tauta. Kalba, Birželio 14-oji – Gedulo ir vilties diena, Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos šventinis koncertas, Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienos paminėjimai, renginys, skirtas Baltų vienybės dienai paminėti bei akcija „Visa Baltica šoka“.

     Tradiciniai renginiai: Trijų Karalių šventė, žiemos išlydėjimo šventė – Užgavėnės (edukacinė-kulinarinė laida kartu su RMKC folkloro ansambliu „Aidija“), pavasario šventė – Atvelykis bei vaikų vėlykėlės (virtuali pramoginė pokalbių laida su Radviliškio ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikais), Tarptautinės vaikų gynimo dienos šventė, Sekminės, Joninės, vasaros palydėtuvių šventė, eglutės įžiebimo šventė.

               Kiti renginiai: kasmetinis dviračių žygis „Pirklių ir pašto keliu per Radviliškio rajoną“, koncertai kalėdinio konkurso nugalėtojams gyvenamųjų namų kiemuose, Tulpių žydėjimo vakaras, gyvo garso grupių koncertas „Radviliškis gyvai“, jaunimo festivalis „Karma“, renginys „Pasivaikščiok su Mama“, skirtas Motinos dienai paminėti, jaunimo grupių koncertas „Gyvai skamba gražiau“ ir kt.

              Kolektyvai dalyvavo šventėse, konkursuose, festivaliuose. Radviliškio miesto kultūros centro vyresniųjų liaudiškų šokių kolektyvas „Šelmiai“ (vad. E. Verpetinskas) dalyvavo Tarptautiniame liaudiškų šokių festivalyje Italijoje, XIII suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkurse-festivalyje „Pora už poros“. Folkloro ansamblis „Aidija“ (vadovas D.Stakvilevičius) dalyvavo kasmetiniame tradiciniame folkloro sambūryje „Nemirštanti tautos gaida“, XVII respublikiniame tradiciniame amatų, muzikavimo ir šokių festivalyje „Veliuonos kadrilis“, folkloro festivalyje „Užsilipso aš ont kalna“, Joninių šventėse. Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Radvija“ (vadovė J.Stakvilevičienė) dalyvavo LRT televizijos laidos „Duokim garo“ filmavime, tradicinėje respublikinėje kaimo kapelų šventėje „Grok, Jurgeli“, XXI-ojoje Lietuvos liaudiškos muzikos kapelų šventėje-varžytuvėse „Grok, smuikeli“, folkloro šventės „Atvažiuoja žolynai“ romansų vakare „Iš širdies į širdį“, Aukštaitijos etnografinio regiono kaimo kapelų varžytuvėse, kapelų šventėje Biržuose, bendruomenės šventėje-renginyje „Vasaros žiedai“. Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapela ,,Seni pažįstami“ (vad. T.Kanapinskas) dalyvavo regioniniame vokalinių ansamblių kapelų festivalyje „Juodalksnių pavėsy 2021“, kapelų-grupių šventėje „Grok, trypk ir dainuok“, Romų kultūros festivalyje „Gypsy Fest 2021“, šventėje „Žolinės jomarkas 1931-ieji“, šventėje-koncerte „Iš trankios muzikos ir dainų vainiką žolinėms pradėsim pint“, Joninių šventėse, TV laidoje „Duokim garo“. Šokių kolektyvai „Šelmiukai“ ir „Verpetukės“ (vadovas E. Verpetinskas) dalyvavo festivalyje „Linedance marių fiesta“, linijinių šokių festivalyje „Ežerų banga“, Panevėžio miesto gimtadienyje „Panevėžys švenčia 518. Mėgaukis akimirka“. Tarptautiniame linijinių šokių festivalyje „Draugystės tiltai 2021“ dalyvavo Radviliškio miesto kultūros centro linijinių šokių kolektyvai. Pagyvenusių liaudiškų šokių kolektyvas „Patrepsėlis“ (vad. R. Baškevičienė) pasirodė įvairiuose bendruomenių šventėse ir Žolinių bei Joninių šventėse. Muzikavimo studija (vad. M. Markušenka) koncertavo tradiciniame koncerte „Akmenės vyro nominacijų vakaras 2021“. Mišrus choras (vad. K. Pakštas) buvo išvykę į Šiaulių regiono chorinės muzikos festivalį „Iš dainos akių“.

2021 m. vyko meno mėgėjų šventės ir festivaliai: Škaplierinės atlaidų folkloro festivalis „Ryt iš ryto rugelius kirsim“, Kapelų šventė „Žemėj Lietuvos“, linijinių šokių šventė „Prie fontano“, gatvės muzikos dienos renginys, gyvo garso grupių koncertas „Radviliškis gyvai“, Adventinės chorinės muzikos vakarai.   

Radviliškio miesto kultūros centras prisideda prie kūrybinių jaunimo iniciatyvų – bendradarbiauja su Radviliškio rajono atviru jaunimo centru – „Jaunimo erdvė“, Lietuvos moksleivių sąjunga (LMS) Radviliškio skyriumi, švietimo įstaigomis, kuriems teikia pagalbą organizuojant įvairius renginius, tokius kaip „Radviliškio rajono jaunimo apdovanojimai 2021“. Pirmą kartą Radviliškyje buvo suorganizuotas jaunimo festivalis „Karma“, kuris sulaukė gausaus žiūrovų skaičiaus ir iš tolimesnių Lietuvos miestų bei pačių geriausių atsiliepimų. Virtualioje erdvėje vyko kasmetinis respublikinis vaikų ir jaunimo patriotinės dainos ir skaitovų konkursas „Ar mylit ją Jūs?“.

Radviliškio miesto kultūros centro komanda karantino metu pristatė įvairioms progoms paminėti skirtus virtualius renginius: sausio 13 d. skirta istorijos pamoka-diskusija „Ar būtum ten tu?“, Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena, Tautodailės darbų paroda, Moters dienos sveikinimas, Pasaulinės žemės dienos minėjimas, Tarptautinė teatro diena, Tarptautinė Motinos Žemės diena, Medicinos darbuotojų diena, Tarptautinė šokių diena, Tarptautinė šeimos diena, Tarptautinė vaikų gynimo diena „Op, ir vasarėlė“, virtualus Motinos dienos sveikinimas, virtualus Tėvo dienos sveikinimas, Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, Advento kalendorius ir kt.

Kasmet kultūros centre sėkmingai parengiami ir įgyvendinami kultūros bei meno projektai. 2021 m. Lietuvos kultūros taryba finansavimą skyrė kultūros centro parengtiems projektams – „Auksiniams scenos kryžiams (4000 Eur), „Džiazo ir šviesų festivaliui ,,Džiazo laužai“ (6500 Eur), „Jaunųjų menininkų reidui“ (3500 Eur)., „Užmirštas geležinkelio miesto paveikslas“ (1300 Eur.), „Pajūrio teatrų pristatymas Radviliškyje“ (4000 Eur.). Dar trys projektai finansuoti Radviliškio rajono savivaldybės lėšomis: Vaikų meninė-kultūrinė dienos stovykla „Kibirkštis“ (2767 Eur.), Etnokultūrinė vaikų dienos stovykla ,,Laisvieji aitvarai (2904 Eur.), Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programa „Gamtos ir molio sintezė“ (800 Eur.).

Kultūros paso programos.

Kultūros centre vykdomos 7 akredituotos kultūros paso programos:

1.      Forumo teatro dirbtuvės ,,Prasminga diskusija“

2.      ,,Muzikos dirbtuvės- nuo vokalo subtilybių iki dainos įrašymo galimybių“

3.      Teatro laboratorija ,,Komandos kūrimas“

4.      ,,Fantazija su vandeniniais dažais“

5.      ,,Muzikos dirbtuvės- dainuok, klausyk, išgirsk“

6.      Interaktyvus žaidimas-spektaklis ,,Saulė ir Mėnulis“

7.      Interaktyvus žaidimas-spektaklis ,,Sveikatos mugė“

      2. Tikslas: Sudaryti bendruomenės nariams galimybę susipažinti ir pamėgti profesionalųjį meną.

Veikla ir rezultatai: 2021 m. buvo organizuojamos profesionalių menininkų parodos, koncertai, spektakliai. 2021 metais surengta 22 parodos (8 iš jų – tautodailės), 20 koncertų ir 14 spektaklių. Eksponuotos parodos: tautodailės darbų paroda (6 virtualūs pristatymai), R. Daugino tapybos darbų paroda ,,Ramybė“, V. D. Brenner reprodukcijų paroda, V. Koveraitės-Trumpės paroda „Kitos vietos“, D. Tomkutės darbų paroda „Parafrazės“, J. Kalvaitienės juvelyrikos darbų paroda „Gelmės“, dailės mokytojų ir menininkų plenero „Kurkime kartu 2021“ darbų paroda ,,Užmirštas geležinkelio miesto paveikslas“, R. Valčiukienės autorinė megztų pirštinių paroda, socialinių-kūrybinių dirbtuvių „KILOWAC4“ darbų paroda, Radviliškio dailės mokyklos mokytojų kūrybinių darbų paroda „Žibintai“ ir kt.

Gavus dalinį finansavimą iš Lietuvos kultūros ministerijos ir Lietuvos kultūros tarybos buvo įvykdyti penki projektai:

„Auksiniai scenos kryžiai“. Tai galimybė lankytojams mėgautis pačiais geriausiais ir naujausiais mūsų  šalies teatrų profesionalų pastatytais spektakliais. Šiais metais buvo parodyti 3 spektakliai: Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklis „Tobula pora, arba su Naujais metais, lonesco“ ( rež. P. Ignatavičiaus), Vilniaus teatro ,,Lėlė“ spektaklis „Antis, Mirtis ir tulpė“ (rež. J. Trimakaitė), Lietuvos nacionalinio dramos teatro šokio spektaklis ,,Durys“ (rež. Jo Strømgren).

„Jaunųjų menininkų reidas“. Kasmet vykdomos Jaunųjų menininkų veiklos turi išliekamąją vertę – skatina kultūros atsinaujinimo tendencijas regione, pratina prie kitokio pobūdžio veiklų bei požiūrio į kultūrą. Organizuotos veiklos: Alytaus miesto teatro rež. A. Kavaliauskaitės monospektaklis ,,9.18“ ir po spektaklio moderuojama diskusija su jaunaisiais žiūrovais ir menininke; Vaivos Kovieraitės-Trumpės darbų pristatymas ir kūrybinės dirbtuvės ,,Transfer technologija“; Vaivos Kovieraitės- Trumpės parodos ,,Kitos vietos“ eksponavimas; Alytaus miesto teatro rež. A. Dilytės spektaklis „Freelanceriai“ ir edukacija ,,Komanda laikrodžio tikslumu“; Alytaus miesto teatro rež. S. Zhyrkov spektaklis ,,Marytė“; ,,Afrikos būgnai“ afrikietiškos muzikos koncertas, edukacija (100 vnt. djembe, kenkeni, sangban ir dunun būgnų); Alytaus jaunimo grupės ,,Velvet“ koncertas ir diskusija apie jauną menininką.

Tarptautinis džiazo ir šviesų festivalis ,,Džiazo laužai“. Tęstiniame projekte organizuotos veiklos: Dianos Pirags ir Arinos ir Veto bank džiazo koncertai; Pristatyta meninė poezijos kompozicija (B. Mar) grojant saksofono muzikai (A. Česas); Atskirose dvaro erdvėse pristatytas daugiaspalvis  lazerių projektų erdvinis šou; Ugnies šou programa ,,Inferno; Prioritetiniuose kultūros paveldo pastatuose ir atskirose parko erdvėse suorganizuotos  šviesų ir vizualizacijų instaliacijos.

„Pajūrio teatrų kūrybos pristatymas Radviliškyje“. Šio projekto vykdymo laikotarpiu buvo parodyti 3 spektakliai: Klaipėdos jaunimo teatro spektaklis – koncertas „Graži ir ta galinga“; „Taško“ teatro spektaklis „Amerika pirtyje“; LMTA Klaipėdos fakulteto Vaidybos studentų muzikinio ritminio pasirodymas „Tabula musica“.

„Užmirštas geležinkelio miesto paveikslas“. Suorganizuotas renginių ciklas, pakviesti Radviliškio rajono gimnazijų mokytojai ir gimnazistai, Radviliškio dailės mokyklos mokytojai ir krašto menininkai, žymūs Lietuvos istorikai, archeologai, paveldosaugininkai, kraštotyrininkai besidomintys krašto istorija, kultūra, kultūriniu paveldu. Suorganizuotas krašto menininkų seminaras-pleneras menininkų vasaros rezidencijoje ,,Kurkime kartu 2021“; Suorganizuota istorinė konferencija ,,Užmirštas geležinkelio miesto paveikslas“.

3. Tikslas: Organizuoti Radviliškio rajono visų amžiaus grupių gyventojų poilsį, laisvalaikį. Rengti meninius projektus, skatinančius ugdyti visų amžiaus grupių kolektyvų meninę veiklą.

Veikla ir rezultatai: Organizavome ir dalyvavome įvairiose akcijose: dalyvavome pilietinėje akcijoje „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, sausio 13 d. akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, akcijoje „Visa Baltica šoka“. Kvietėme miesto ir rajono gyventojus įsijungti į dviračių žygį.

2021 m., kaip ir kasmet, Kultūros centras organizavo Lietuvos valstybinių švenčių minėjimus bei jau tradicinėmis tapusias šventes.

Sausio 13 – oji Laisvės gynėjų diena. Minint atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės gynimo 30-metį prie Radviliškio rajono savivaldybės ir RMKC įsižiebė meninė šviesos instaliacija „Neužmiršk“ ir sausio 13 d. skirta istorijos pamoka-diskusija „Ar būtum ten tu?“.

Partizanų pagerbimo renginys Minaičiuose. Lietuvos partizanų memoriale Minaičių kaime, Miknių-Pėtrėčių sodyboje paminėtos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio (LLKS) Tarybos vasario 16 d. Deklaracijos paskelbimas. Specialiai šiai progai parengtą koncertinę programą susirinkusiesiems parodė Radviliškio miesto kultūros centro meno kolektyvų vadovai.

Vasario 16-oji –Valstybės atkūrimo diena. Radviliškiečiai stebėjo tautodailės darbų parodą, skirtą Lietuvos tautodailininkų sąjungos 55 metų sukakčiai paminėti. Radviliškio miesto kultūros centras paruošė teatralizuotą koncertą „Yra šalis – Lietuva“.

Birželio 14 dieną Radviliškyje, prie Trijų kryžių ir kompozicijos „Skausmo ir kančių kelias“, buvo minima Gedulo ir vilties diena. Šiais metais birželio 14-oji skirta Lietuvos gyventojų didžiųjų netekčių ir pasipriešinimo okupacijoms 80 - mečiui paminėti. Lietuvos šaulių sąjungos gen. P. Plechavičiaus 6-osios šaulių rinktinės Radviliškio 601-osios šaulių kuopos nariai dalyvavo gėlių padėjimo ir žvakių uždegimo ceremonijoje prie Trijų kryžių ir kompozicijos „Skausmo ir kančių kelias“ memorialo, skirto tremtinių ir politinių kalinių atminimui.

Valstybės dienos minėjimas. Liepos 6-ąją Radviliškio miesto kultūros ir poilsio parke vyko šventinis koncertas, kurio metu virš žiūrovų sklandė didelė Lietuvos vėliava, savo koncertines programas dovanojo: „Electric Ladies“ , Klaipėdos jaunimo teatras parodė spektaklį „Graži ir ta galinga“, šeimyninis Deivio ir Renatos duetas, ir vienas geriausių Lietuvos operos solistų- Merūnas Vitulskis, kuris į sceną žengė kartu su Radviliškio muzikos mokyklos auklėtiniais ir atlikėja Toma Pauraite. Renginio metu buvo eksponuojama birželio 21-23 dienomis vykusio dailininkų plenero „Kurkime kartu 2021“ darbų paroda.

Rugpjūčio 23-iąją paminėta „Baltijos kelio“ diena. Organizuotas koncertas-minėjimas, kurio metu renginio svečiai turėjo galimybę pamatyti ir išgirsti aktorės Nomedos Bėčiūtės ir Užpalių jaunimo muzikos grupės „Dark Light“ literatūrinę-muzikinę kompoziciją bei grupės „Baltos varnos“ koncertą.

Užgavėnės virtualiai. Žiema, žiema, bėk iš kiemo! Nuotaikinga, edukacinė-kulinarinė žiemos išvarymo laida! Laidos svečiai: Lašininis, Kanapinis ir pati Morė! Užgavėnių ambasadoriai Radviliškio mieste - folkloro ansamblis „Aidija“ (vad. D. Stakvilevičius) Laidos idėjos autorė - režisierė Gretė Každailytė, video montažas - renginių koordinatorius Evaldas Vaikasas.

Birželio 1-oji - Tarptautinė vaikų gynimo diena. Radviliškio miesto kultūros centro kūrybinė komanda paruošė keliaujančią muzikinę programą ir aplankė visus miesto pradinukus. Spalvingi ir išradingi personažai – Vasarėlė, Dj Gabrielius, linksmybių virėjas Op ir saulėti Emociukai aplankė Lietuvos specialiųjų klasių mokinių, turinčių intelekto sutrikimų, kūrybinių darbų parodą „Vaikystės takeliu“ ir jos dalyvius, Radviliškio Vaižganto progimnazijos, Vinco Kudirkos progimnazijos ir Gražinos pagrindinės mokyklos kiemuose linksmoji kompanija sukėlė siautulingą šventę. Praleidę pusdienį su pradinukais, keliauninkai visus pakvietė į fotosesiją prie kultūros centro, o šventinę dieną vainikavo animacinis filmas.

Joninės vyko Radviliškio miesto Eibariškių parke. Visi, atvykę į šventę, Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškų šokių grupės ,,Patrepsėlis“, buvo sutikti prie apeiginių vartų. Vedėja Izolina pirmuosius į sceną pakvietė Radviliškio miesto kultūros centro liaudiškos muzikos kapelą ,,Seni pažįstami“ ir pristatė Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro vykdomą edukaciją ,,Joninių vainikas“. Nusipynę Joninių vainikus, šventės dalyviai klausėsi grupių ,,Žemaitukai“, ,,Vyšnios“ ir grupės ,,Dar“ koncerto. Saulei leidžiantis visi šventės dalyviai buvo pakviesti į procesiją uždegti Joninių aukurus ir plukdyti vainikus.

Rugpjūčio 29 dieną mažieji radviliškiečiai linksmai ir nerūpestingai palydėjo vasarą. Šventėje mažuosius linksmino energingasis „Burbulų dėdė“, kuris stebino ne tik neįtikėtino dydžio burbulais, bet ir įvairiais moksliniais eksperimentais. Taip pat mažieji linksmai šokinėjo ant batutų, gaminosi sau rankų darbo muiliukus, bei linksmai šėlo kartu su Lauros studijos atlikėjais. Šventė baigta tradicija tapusia pramoga - putų šou.

Organizuotos nemokamos stovyklos: meninė – kultūrinė vaikų dienos stovykla „Kibirkštis“ ir etnokultūrinė vaikų dienos stovykla „Laisvieji aitvarai“. Sudarytos galimybės miesto ir rajono vaikams ir jaunuoliams turiningai praleisti laiką vasaros laikotarpiu  lavinant  kūrybinius, etnokultūrinius bei  meninius gebėjimus, skatinančius vaikų emocinę gerovę, socialinių įgūdžių ugdymą ir turiningą laisvalaikio praleidimą. Suorganizuotos edukacinės išvykos į Kurtuvėnų regioninio parko pramogų kompleksą, Girnikų piliakalnį  bei liaudies dainų vakaronės prie laužo. Suorganizuotos 2 nakvynės Radviliškio miesto kultūros centre. Dalyvių  pastatyti meniniai pasirodymai buvo pristatyti tėveliams, Radviliškio gyventojams bei miesto svečiams.

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programa „Gamtos ir molio sintezė“. Programos tikslas –asmenybės bendrųjų kompetencijų ugdymas per meninę-kūrybinę veiklą, sudarant sąlygas tenkinti savišvietos poreikius, kūrybiškumą, verslumą ir mokymąsi visą gyvenimą. Suorganizuoti 16 neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymosi programos ,,Gamtos ir molio sintezė“ užsiėmimų 2021 m. rugsėjo- lapkričio mėnesiais.

Edukaciniai užsiėmimai. Radviliškio miesto kultūros centras 2021 m. suorganizavo 47 edukacinio pobūdžio užsiėmimus įvairaus amžiaus lankytojams:

1.       Virtuali edukacinė Užgavėnių laida su folkloro ansambliu „Aidija“

2.       Senovinių žaidimų edukacija Sekminių šventėje.

3.       Vainikų pynimo edukacija Joninių šventėje.

4.       Projektas „Jaunųjų menininkų reidas“: afrikietiškų būgnų edukacija Eibariškių parke, menininkės Vaivos Kovieraitės – Trumpės kūrybinės dirbtuvės ,,Transfer technologija“.

5.       Radviliškio krašto dailės mokytojų ir menininkų seminaras - pleneras.

6.       Kaklo papuošalų mezgimo be virbalų edukacija Kojinių mezgimo čempionate.

7.       Aitvarų gaminimo dirbtuvės Valstybės dienos renginyje (Liepos 6 d.)

8.       Tradicinių amatų meistro Alberto Martinaičio papuošalų edukacija iš akmens.

9.       Edukacijos vaikų vasaros stovykloje „Laisvieji aitvarai“ (15 dailės, amatų, šokio, muzikos, teatro ir kt. edukacijų)

10.     Edukacijos vaikų vasaros stovykloje „Kibirkštis“ (15 dailės, amatų, šokio, muzikos, teatro ir kt. edukacijų)

11.     Dekoratyvinio muilo gamybos edukacija Vasaros palydų šventėje.

12.     Tradicinių šokių edukacija „Visa Baltica šoka“ „Baltų vienybės dienos“ renginyje.

13.     Neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektas - edukacija „Gamtos ir molio sintezė“.

14.     Kalėdinių dovanų ir dekoracijų gaminimo kūrybinės dirbtuvės „Šilta Kalėdų dovana“: „Dekoratyvinis muilas“, „Kvilingo snaigės“, „Reljefinis burbulas“, „Balto molio žaisliukai“, „Advento vainiko pynimas“ kartu su folkloro ansambliu „AIDIJA“, „Dekoratyvinė floristinė eglutė“, „Suvelti karoliai/auskarai/segė“, „Polimerinio molio auskarai/karoliai/segė“, dailės terapija: paveikslų ir (ar) atviručių tapyba „Rašalo miniatiūra“ ir „Marmurinis Kalėdų atvirukas“

15.     Kalėdinės edukacijos: „Žvakių liejimo“ edukacija l/d „Žvaigždutė“ kolektyvui, „Dekoratyvinio muilo“ gaminimo edukacija l/d „Kregždutė kolektyvui, „Dekoratyvinio muilo“ gaminimo edukacija V. Kudirkos progimnazijos mokiniams, „Polimerinio molio“ papuošalų gaminimo edukacija Radviliškio muzikos mokyklos kolektyvui.

16.     Kūrybinės edukacijos NVŠ programos „Kultūros pamokos“ nariams (5 vnt.).

Kūrybinių edukacijų vadovės nuolat dirbo, eksperimentavo, ieškojo ir kurė naujus būdus, kaip rankdarbius paversti nesibaigiančia švente kasdienybėje. Vadovės užsiėmimų metu savo kūrybines patirtis perdavė užsiėmimų dalyviams, bei padėjo suprasti, kokia svarbi žmogui saviraiška ir kūrybiškumas.

4. Tikslas: Užtikrinti kultūros politikos teikiamą prioritetą etninės kultūros plėtrai. Skatinti kultūros darbuotojų suinteresuotumą etninės kultūros paveldu, išsaugojimu ir perdavimu. Plėtoti edukacinę veiklą etnokultūros srityje. Skatinti folkloro ansamblio ir liaudiškų kapelų aktyvų dalyvavimą koncertinėje veikloje.

Veikla ir rezultatai: Folkloro kolektyvas „Aidija“ reprezentuoja Radviliškio miestą ne tik rajone, bet ir už jo ribų. 2021 m. kolektyvas dalyvavo tradiciniuose folkloro festivaliuose, kitose šventėse bei renginiuose. Liaudiškos muzikos kapelos „Radvija“ ir „Seni pažįstami“ pasirodė ne tik įvairiose šventėse bei festivaliuose, bet ir TV laidose „Duokim garo“.

Laikantis senųjų tradicijų, surengta Sekminių šventė Radviliškio miesto kultūros centro kieme. Folkloro ansamblis „Aidija“ kvietė prisiminti Sekminių šventės papročius ir tradicijas. Sekminių šventė tradiciškai apipinta ne tik berželių šakomis, bet ir teatralizuotais vaidinimais. Sekminių sambūrį tęsė liaudiškų šokių grupė „Šelmiai“ (vadovas E. Verpetinskas).

Liepos mėn. puoselėjant iš praeities atėjusius etninius papročius bei palaikant mezgimo tradicijų tęstinumą, vyko 13-asis Kojinių mezgimo čempionatas „Nu numegzk man, Mama, kelią“. Kojinių mezgimo čempionatas yra vienintelis tokio pobūdžio renginys ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Šią dieną mezgimo virtuozai varžėsi dėl kojinių mezgimo čempiono titulo, o miesto gyventojai ir svečiai galėjo ne tik mezgėjų paroda pasidžiaugti, bet ir puikaus liaudiškos muzikos kapelos ,,Seni pažįstami“ koncerto pasiklausyti, sudalyvauti papuošalų gamybos edukacijoje, aplankyti prekybininkus, susipažinti su įvairiais amatais. Kiekviena dalyvė atvežė po tris savo pačių megztas kojinių poras parodai ir po vieną porą padovanojo akcijai ,,Užmirštam senoliui“.

5. Tikslas: Inicijuoti profesionalaus ir mėgėjų kino meno sklaidą.

Veikla ir rezultatai: Radviliškio miesto kultūros centre buvo surengta 32 įvairaus žanro ir formato kino filmų demonstracija. Ypatingai didelio populiarumo sulaukė animaciniai kino filmai, skirti mažiesiems žiūrovams. Žiūrovai į filmus buvo kviečiami kiekvieną mėnesį. Labai populiarūs vis dar išlieka lietuviškų kino filmų vakarai.

6. Tikslas: Telkti ir išlaikyti profesionalią kultūros ir meno specialistų grupę, svarbiausių meno žanrų vadovus, kurių dėka vykdomos ilgalaikės, tęstinės, edukacinės, sociokultūrinės, meninės ir kitos programos. Sudaryti galimybes darbuotojams tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją. Formuoti aktyvių ir kūrybingų meno kolektyvų vadovų grupę.

Veikla ir rezultatai: Kultūros centre dirba profesionalūs kultūros ir meno specialistai. Darbuotojai dalyvavo 71 kvalifikacijos kėlimo renginyje:

1. „Vadovo įrankių dėžė. Kaip tapti tikrai geru ir efektyviu vadovu.“;

2. Nuotoliniai kultūros centrų vadovams skirti mokymai;

3. „Kibernetinio saugumo problematika. Kompiuteriniai virusai. Kibernetinės atakos. Apsaugos priemonės“;

4. „Ką būtina žinoti vadovui apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Kaip juos atpažinti ir ką daryti, kad jų būtų išvengta“;

5. „Lietuvos totoriai: šeši istorijos šimtmečiai“;

6. „Kultūros centrų teikiamų paslaugų pritaikymas žmonėms su judėjimo negalia“;

7. „Kultūros paslaugų prieinamumas žmonėms su regos negalia“;

8. „Krizių komunikacija. Tiesa, melagienos, dezinformacija, galinčios sukelti krizę organizacijoje“;

9. „Mažos vertės pirkimų vykdymo ypatumai“, „Darbas su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema;

10. „Kūrybingumas – kvailumo pabaiga“;

11. „Šiuolaikinės visuomenės žaizda – mobingas. Perdegimas.“;

12. „Emocinė vadovo sveikata ir gera savijauta darbe“;

13. „Kaip prisijaukinti pokyčius ir vesti per juos savo komandą“;

14. „Lyderystė krizės metu“;

15. „Kultūros centrai: nuolatinės kaitos iššūkiai ir nūdienos realijos“;

16. „Ką muzikos/meno mokyklos mokytojas turėtų žinoti apie kultūros vadybą?“;

17. „Šimtakojis“ vaikų ir jaunimo teatrų raida“;

18. Metinis Lietuvos kultūros centrų direktorių, jų pavaduotojų seminaras;

19. „Vaizduotės ir kūrybiškumo problema“;

20. „Kas yra informaciniai pavojai? Kaip juos atpažinti ir jiems pasiruošti?“;

21. „Darbo prasmės ir krypties kūrimas pokyčių aplinkoje“;

22. „Komunikacija, kuri keičia“;

23. „Pasitikėjimas komandoje – tarpasmeninių ryšių kūrimas“;

24. Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojams;

25. „Iššūkiai kultūros laisvei“;

26. „Tautinis kostiumas šiandien“;

27. „Jaunimo įtraukimas į kultūros įstaigų veiklas – misija įmanoma“;

28. „Bendradarbiavimas tarp skyrių ir institucijų: kaip dirbti vieningai“;

29. „Vaizduotės ir kūrybiškumo problema“;

30. „Propaganda ir informacinės operacijos Lietuvoje: kaip išlikti budriems?“;

31. „Vieša kalba – įtikinimo menas“;

32. „Pasitikėjimas komandoje – tarpasmeninių santykių kūrimas“;

33. „Skaitmeninė priklausomybė“;

34. „Kaip teisingai bendrauti su žurnalistais. Kaip teisingai kalbėti viešai, kad išgirstų“;

35. „Kaip kalbėti viešai nuotoliniu būdu“;

            36. Nuotolinis seminaras etninės kultūros specialistams, folkloro ansamblio vadovams,  pasakotojams, skirtame pasirengti Lietuvos pasakotojų konkursui „Žodzis žodzį gena“;

37. „Kalendorinės lietuvių šventės: Užgavėnės“;

38. Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojams;

39. „Renginių organizavimo mokymai pradedantiesiems“;

40. Nuotoliniai kultūros centrų techniniams renginių koordinatoriams, scenos ir dekoracijų technikams, įgarsinimo ir apšvietimo operatoriams skirtuose mokymuose;

41. „Lietuvos KC techninio personalo kompetencijų sąvadas“;

42. „Bendro darbo organizavimo su atvykstančiomis į KC techninėmis tarnybomis, iš televizijų ir televizijų ir teatrų, pagrindiniai principai“;                  

43. „Skaitmeninių signalų siuntimo sistemų garse išmanymas, Wi-Fi profesionalios siuntimo sistemos ir moduliai“;

44. „Radijo sistemos garse: radijo mikrofonai, analoginių ir skaitmeninių radijo mikrofonų sistemų skirtumai, radijo mikrofonų jungimas ir naudojimas. Ateities 3D radijo garso monitoringo technologijos.“;

45. „Savalaikis veiksmų planavimas, scenos paruošimo renginiams eiliškumo išmanymas. Techninių tarnybų darbas renginio metu. Darbo scenoje organizavimas po renginio. Įrangos saugus išmontavimas ir išvežimas“;

46. „Skaitmeninių signalų siuntimo sistemų apšvietime išmanymas. Wi-Fi profesionalios siuntimo sistemos ir moduliai. RDM-kaip tai veikia ir kokia ateitis.“; 

47. „Garso technikos analizės, techninės garso repeticijos ir garso miksavimo pagrindai“;

48. „Scenos apšvietimo pagrindai: apšvietimo prietaisų montažo, naudojimo galimybės, apšvietimo kompozicijos kūrimas ir programavimas“;

49. „Prioritetai montuojant ir naudojant įgarsinimo ir apšvietimo techniką scenoje“;

50. „Techninių scenos planų ir įrangos duomenų reikšmė dirbant ir komunikuojant tarp tarnybų ir kultūros centrų administracijų“;

51. „Scenos „geografijos“ taisyklės Lietuvoje ir pasaulyje“ (Scenos planų parengimas, pristatymas ir savarankiškas sprendimas);

52. „Garso technikos įrangos komplektavimas studijoms, mikrofonų specifikacijos, garso miksavimo ir garso apdorojimo įrangos panaudojimas“;

53. „Apšvietimo ir garso įrangos specifikacijos pagrindai“;

54. Nuotoliniai scenos ir dekoracijų technikams, įgarsinimo, vaizdo ir apšvietimo operatoriams, techniniams renginių koordinatoriams skirti kvalifikacijos tobulinimo kursai;

55. „Archyvinių dokumentų tvarkymas ir apskaita: įsigaliojusių reikalavimų praktinis taikymas“;

56. „Mano kūrybinis polėkis“ (6 ak. val.), VŠĮ „Edukateka“, Pažymėjimo Nr. EDU-5254, 2021 m. balandžio 29 d.

57. Vaikų ir jaunimo tradicinėje etnokultūrinėje stovykloje „Etnokultūrinės kūrybinės dirbtuvės“ ir organizavo praktinę veiklą „Armonika“ ir „Liaudies muzikos instrumentų gamyba“;

58. „Tinkama personalo dokumentacija 2021 m. Naujos praktikos nuostatos“;

59. „Techninių specifikacijų rengimas viešiuosiuose pirkimuose“;

60. „Praktinis bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymas“;

61. „Pinigų srautų ataskaitos sudarymas“;

62. „Darbuotojų sauga ir sveikata, naujausi pakeitimai 2021 m.“;

63. „Vokalinių ansamblių stilistinis įsidainavimas“;

64. „Dalykiniai ryšiai ir integracija bei patirtinis mokymasis“;

65. „Konfliktinių situacijų valdymas.“;

66. „Įgalinanti partnerystė“;

67. „Strategijos samprata, strateginio planavimo ir valdymo teorijos“;

68. „Muzikinės formos kristalizavimosi procesai įvairių stilių kūriniuose fortepijonui“

69. „IV virtuali Lietuvos muzikos ir meno mokyklų mokytojų konferencija“;

70. Metodinė – praktinė muzikos pedagogų konferencija ,,Muzikinis ugdymas. Idėjos ir patirtys“;

71. ,,Kaip motyvuoti mokinius neįprastais metodai?“.

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Renginių organizavimas, koncertinių salių ir kitų patalpų nuoma, kilnojamos scenos nuoma, meno kolektyvų pasirodymai, bilietų pardavimas į renginius ir kt.

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

2021 m. veiklos rezultatų rodikliai yra aukšti, nežiūrint į susidariusią epidemiologinę situaciją Lietuvoje. Sudaryta tikslinga metinė kultūros centro pajamų ir išlaidų sąmata, kuri pateisino įstaigos darbo rezultatus, kadangi buvo stabiliai stebima ir kontroliuojama centro veiklos ir išteklių būklė,  buvo kokybiškai organizuota ir koordinuota kultūrinė veikla Radviliškio mieste. Tęsiantis karantinui, kultūros centras į virtualią erdvę perkėlė kasmetinius renginius bei sukūrė ir pasiūlė naujų virtualių renginių, susitikimų, parodų pristatymų, spektaklių, koncertų, edukacinių užsiėmimų ir kitų įdomių veiklų. Iš viso buvo sukurta ir parodyta 60 įvairių nuotolinių-virtualių renginių. Organizuojami darbuotojų pasitarimai, kurių metu aptariamos problemos, organizaciniai bei ūkiniai klausimai. Buvo vykdomas darbuotojų mikroklimato, pasitenkinimo rodiklio, motyvacijos ištyrimas. Darbuotojai skatinami nuolat kelti kvalifikaciją, dalyvauti kitų kultūros organizacijų renginiuose. 2021 m. 18 kultūros centro darbuotojų kėlė kvalifikaciją dalyvaudami virš 70 seminarų ar mokymų. Aktyviai bendradarbiaujama su kitomis kultūros, švietimo įstaigomis, organizacijomis, tautodailininkais. 2021 metais atnaujinta kultūros centro išorės apšvietimo sistema, papildyti garso ir šviesos aparatūrų komplektai, atnaujintas inventorius. Vagone išvedžiota elektra. Aktyviai bendradarbiaujama su Lietuvos liaudies kultūros centru, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos kultūros centrų asociacija.

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

·        Radviliškio miesto kultūros centro darbuotojai, vykdydami programas ir projektus, didelį dėmesį skiria Radviliškio miesto ir rajono bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimui, etninės kultūros puoselėjimui, tradicijų, papročių įtvirtinimui, turiningam gyventojų laisvalaikio užimtumo organizavimui, pramoginių renginių organizavimui, mėgėjų meno kolektyvų veiklos skatinimui, profesionalaus meno sklaidai..

2021  m. mėgėjų meno kolektyvų apdovanojimai:

1. Pasaulio folkloro festivalis Italijoje (Sanremo – Diano Marina – Cannes)

2. Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Šelmiai“ (vad. E. Verpetinskas) III laipsnio diplomas XIII suaugusiųjų liaudiškų šokių kolektyvų konkursiniame festivalyje „Pora už poros“.

3. Vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Šelmiai“ (vad. E. Verpetinskas) II vietos diplomas     Lietuvos Šiaurės krašto liaudiškų šokių kolektyvų konkurse – festivalyje „Suk, suk ratelį“ Kuršėnuose.

4. Sonatos ir Manto Markušenkų dueto daina „Pasaulis man tai tu“ Pakruojo kultūros centro virtualiame konkurse festivalyje „Su meile Pakruojui“ I vieta.

5. Radviliškio miesto kultūros centro jaunimo teatro studija, spektaklis „Ir tik vienas teisingas ėjimas“ (rež. Indrė Ginkevičienė ir Gretė Každailytė) Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros – šventės „Šimtakojis“ jaunimo grupių laureatai.

·        2020 m. gauta lėšų tęstinių projektų įgyvendinimui iš Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo         fondo, LTKT, Radviliškio rajono savivaldybės.

 

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

 

Problema

Siūlomas sprendimo būdas

Reikalingas atskirų patalpų kosmetinis remontas.

Pateiktas prašymas Radviliškio rajono savivaldybei finansuoti šiuos darbus.

 

Direktorė                                                                                                                  Indrė Ginkevičienė   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  PRITARTA

  Radviliškio rajono savivaldybės 

  tarybos 2022 m. kovo 24 d.       

  sprendimu Nr. T-688

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1.   Įstaigos pristatymas

1.1.   Kontaktinė informacija

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, jos 24 kaimo filialai ir 1 miesto filialas.

Dariaus ir Girėno g. 9, Radviliškis, LT-82180. Telefonas (8 422 53168), elektroninis paštas [email protected] , bibliotekos internetinė svetainė www.radviliskiobiblioteka.lt

 

1.2.   Įstaigos vadovas

 

Violeta Šukaitienė, direktorė, Viešojoje bibliotekoje dirbanti nuo 2015 m. liepos 13 d., vadybinio darbo stažas 10 metų, aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu (Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas).

 

 

1.3.   Įstaigos darbuotojai

 

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

(vnt.)

(vnt.)

(vnt.)

3

55

4

 

1.4.   Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai

 

Laikotarpis

 

Paslaugų gavėjai

2021 m.  (visoje sistemoje)

Radviliškio viešojoje bibliotekoje

 

Iš viso  8946  (-427)

Dirbantieji  2 955 (29,3%)

Bedarbiai    763 (8.5%)

Pensininkai  1044 (12%)

Moksleiviai, studentai  3 836 (43%)

Neįgalieji   272 (3.2%)

Kiti  54 (4%)

Iš viso 3 172  (-302)

Dirbantieji  812 (26 %) -275

Bedarbiai   147 (4.6 %) -37

Pensininkai 283 (9%) -36

Moksleiviai, studentai  1 854 (58%) +45

Neįgalieji   76 (2.4%) +1

 

          1.5. Finansavimo šaltiniai

 

 

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur)

Lėšos (tūkst. Eur)

1. Savivaldybės biudžetas

 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

824,0

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

                        40,8

 

 

1.3. Projektai

1,9

2. Kiti šaltiniai

 

2.1 ES paramos lėšos

2.2. Valstybės biudžeto  lėšos (Kultūros tarybos projektai)

24,8

2.3. Paskolos lėšos

 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kita)

11,4

Iš viso išlaidų 

902,9

 

1.6.Biudžeto išlaidos 

 

Išlaidų pavadinimas

Kasinės išlaidos (tūkst. Eur)

Darbo užmokesčio

717,2

Socialinio draudimo įmokos

11,2

Ryšių paslaugos

11,0

Transporto išlaidos

1,6

Spaudiniai (Savivaldybės) ir knygos (Kultūros ministerijos)

50,8

Komandiruotės

Kvalifikacijos kėlimas

0,8

Komunalinės paslaugos

25,0

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

32,5

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas (nemokamai gautos knygos)

10,6

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

15,2

Darbdavio socialinė parama

27,0

Iš viso išlaidų

902,9

2. Tikslai, veikla ir rezultatai

 

Bibliotekos tikslai:

 

2.1. telkti Radviliškio rajono vartotojus ir organizuoti kokybišką jų aptarnavimą;

2.2. kaupti universalų dokumentų fondą, analizuojant įvairias bibliotekos vartotojų reikmes ir atsižvelgiant į jas;

2.3. tobulinti naujų technologijų paslaugų plėtrą, informacijos paieškas ir vartotojų naudojimosi kompiuteriu įgūdžius;

2.4. tobulinti darbuotojų profesines kompetencijas ir kvalifikaciją;

2.5. užtikrinti dėmesį svarbiausioms nūdienos aktualijoms, savo krašto pažinimui, skaitymo skatinimui, organizuojant parodas ir masinius renginius;

2.6. palaikyti ryšį su Radviliškio miesto bei rajono įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis;

2.7. prisidėti prie informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo skatinimo ir tęsti Viešosios  bibliotekos, jos filialų modernizavimo darbus;

2.8. organizuoti švietėjiškas programas ir turiningo laisvalaikio leidimo formas, vaikų užimtumo veiklą, ugdyti gyventojų informacinius gebėjimus;

2.9. pasinaudojant bibliotekos turima leidybos teise ir galimybėmis, supažindinti visuomenę su krašto istorijos ir kultūros iškiliausiais įvykiais, asmenybėmis, tradicijomis, paveldu bei rajono nūdiena, jo  savitumu, telkti, skatinti kultūriniam darbui kraštiečius, pristatyti jų darbus, kūrybą;

3.0. ieškoti naujų nemokamų paslaugų formų vartotojams ir lankytojams.

 

Bibliotekos veikla ir rezultatai

 

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka (toliau – Viešoji biblioteka) rūpinasi paslaugų vartotojams plėtra ir vartotojų poreikių tenkinimu. Aktyviai ir sėkmingai organizuoja projektinę veiklą, įsisavino 40 230 eurų projektinės paramos lėšų. Viešosios bibliotekos tinklas, suformuotas seniūnijų centruose ir didesniuose kaimuose, yra prieinamas rajono bibliotekų skaitytojams, informacijos vartotojams. Rajone metų pradžioje gyveno 34 576 gyventojai. Kelerius metus iš eilės mažėja rajono gyventojų skaičius. 2022 m. sausio 1 d. Viešojoje bibliotekoje ir filialuose užregistruoti 8 946 vartotojai. Apsilankymų skaičius – 174 115, virtualių lankytojų  – 57 155. 

Viešoji biblioteka taip pat atlieka šį darbą: atskleidžia bibliotekoje sukauptą kultūros paveldą, kuria patogias skaitymo sąlygas, skatina skaitymą, formuoja bibliotekos bibliografinės informacijos paieškos sistemą, jos pagrindu teikia vartotojams bibliografines, informacines paslaugas, užtikrina prieigą prie interneto išteklių; tvarko, apskaito ir saugo dokumentų fondus pagal Bibliotekos fondo apsaugos nuostatus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus; periodiškai atnaujina Informacinių leidinių, Užsienio kalbų skaityklų, Fonotekos fondus, bibliotekoje organizuoja kraštotyrinio turinio renginius ir parodas tradiciniu būdu bei virtualioje aplinkoje; formuoja universalų dokumentų fondą, kaip sudėtinę atnaujintą Lietuvos integraliosios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) dalį, užtikrina  bibliotekos paslaugų prieinamumą neįgaliesiems ir senyvo amžiaus lankytojams, skatina vartotojus naudotis interaktyviomis paslaugomis, rengia ir leidžia kultūros ir istorijos žurnalą „Radviliškio kraštas“, LDB Radviliškio skyriaus laikraštį „Mes“, kraštiečių knygas, žurnalus ir žemėlapius apie Radviliškio rajoną, informacinius leidinukus ir kt.

2021 metais Viešoji biblioteka, laimėjusi projektą „Dalinkis knyga“ ir bendradarbiaudama su rajono seniūnijomis, įrengė 10 „Knygų namelių“. Jiems statyti buvo skirta 10 vietų 8 seniūnijose: Grinkiškio, Tyrulių, Aukštelkų, Šaukoto, Sidabravo, Šiaulėnų, Skėmių, Radviliškio rajono seniūnijose. Kiekvienas Radviliškio viešosios bibliotekos pastatytas „Knygų namelis“ turi oficialų „Dalinkis knyga“ ženklą su graviruotu registracijos numeriu ir yra matomas pasaulio „Knygų namelių“ žemėlapyje.

2021 metais Viešoji biblioteka taip pat vykdė programą-projektą „Etnokultūrinė šeimų stovykla“. Mažojoje galerijoje buvo galima lankyti liaudies meistrų parodas, rengtos įvairios edukacijos, mokomasi žaidimų, sekamos pasakos.

2021 m. biblioteka įsigijo 1 541 naujo pavadinimo 7 071 vienetą knygų, kurių vertė – 51 394 Eur, taip pat kitų bibliotekinių dokumentų (be periodinių leidinių). Įsisavinome iš valstybės biudžeto dokumentams įsigyti skirtus 40 825 Eur. Viešoji biblioteka sulaukė 10 500 Eur vertės paramos iš įvairių fizinių ir juridinių asmenų, leidėjų, kurių leidinių finansavimą parėmė Lietuvos kultūros taryba. Tarp jų – 126 leidiniai 562 Eur vertės, kuriuos bibliotekos bičiuliai padovanojo akcijos „Knygų Kalėdos“ metu. Radviliškio rajono savivaldybė skyrė 10 002 Eur, už kuriuos prenumeravome periodinius leidinius. Siekdami optimizuoti bibliotekos fondą, šalinome susidėvėjusius, paklausos nebeturinčius dokumentus. Iš viso nurašyta 14 779 dokumentai, tarp jų – 7 576 periodiniai leidiniai. Daugiausia fondas išvalytas nuo neaktualių spaudinių.

 

2021 m. gauta dokumentų iš viso:

Fiz. vnt.

Naujų pavadinimų

Suma (Eur)

14711

1547

61394

 

 

 

Finansavimo šaltinis

Gauta lėšų (Eur)

Tenka lėšų vienam gyventojui (Eur)

Valstybės biudžetas

40 825

1,19

Savivaldybė

10 002

0,29

Kiti šaltiniai

10 567

0,31

Iš viso:

61 394

1,80

 

2018 metais prisijungėme prie respublikinio projekto Skaitymo iššūkis „Vasara su knyga“, kurį inicijavo Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. Radviliškio viešoji biblioteka jame dalyvavo ketvirtus metus iš eilės ir visus keturis kartus šiame projekte Šiaulių apskrityje užėmė pirmąją vietą. 2021 metais už pastangas pritraukiant daugiausia skaitytojų buvome apdovanoti prizu – sėdmaišiu.

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka aktyviai prisideda prie esminių strateginių Lietuvos ir ES tikslų: mokymosi visą gyvenimą skatinimo, skaitmeninės ir socialinės atskirties mažinimo. Modernioje Viešojoje bibliotekoje, užtikrinančioje visuomenės poreikius atitinkančią prieigą prie informacijos, žinių ir kultūros, ieškome naujų būdų bei formų pritraukti kuo daugiau vartotojų, skaitytojų. Kadangi jau kurį laiką dėl susidariusios pandeminės situacijos veikla ribota, ieškojome naujų formų, kaip sudominti vartotoją virtualiai, pristatėme spaudą ir knygas į namus, aptarnavome per langą. Renginius perkėlėme į vidinį kiemelį, YouTube platformą.              Viešojoje bibliotekoje surengta 116 dailės, tautodailės ir fotografijų parodų, kurias aplankė 3 816 lankytojų, 8 knygų pristatymai ir susitikimai su žymiais žmonėmis, kuriuose sulaukta 249 lankytojų. Rajono bibliotekose įvyko  1 057 renginiai, Viešojoje bibliotekoje  – 286 renginiai. Organizuoti tradiciniai renginiai: „Vaikų knygos šventė“, „Poezijos pavasaris 2021“,  Nacionalinės bibliotekų savaitės renginiai, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai.

Gavus Lietuvos kultūros tarybos finansavimą, miesto ir rajono bendruomenei pristatytas projektas „Kūrybinė „Mindaugo“ manipuliacija menu“, skirtas Lietuvos valstybės dienai paminėti. Šis projektas pritraukė daug rajono ir miesto svečių. Lietuvos kultūros taryba taip pat finansavo tarptautinį pasakų sekimo čempionatą „Vieną kartą gyveno...“, kuriame tarp dalyvių buvo ir partneriai iš Gruzijos, Baltarusijos. Didelio pasisekimo sulaukė programa „Etnokultūrinė šeimų stovykla“. Europos paveldo savaitė įprasminta parodomis, teminėmis valandėlėmis „Piliakalnių legendos atgyja“, surengtomis prie krašto piliakalnių, kur buvo pristatyta Radviliškio viešosios bibliotekos išleista knyga „Paslaptingi senovės bylojimai. Radviliškio krašto legendos ir padavimai“. Renginyje-parodoje „Bibliotekos leidiniuose – prakalbintas krašto paveldas“ apžvelgta bibliotekos ilgametė leidybinė veikla, aptartas paveldo temų atspindys bibliotekos leidžiamame kultūros ir istorijos žurnale „Radviliškio kraštas“, kituose bibliotekos leidiniuose. Originaliai paminėta Tarptautinė raštingumo diena. Surengtas proginis renginys „Iš didelio rašto neišeikime iš krašto“, kuriame dalyviai plunksna perrašė ištrauką apie gimtąją kalbą iš Mikalojaus Daukšos „Postilės“. Pristatytas dailininkės Eitvydės Pranevičienės novelių rinkinys „Angelų vasara“, kurį apžvelgė literatūros kritikas, rašytojas, žurnalistas Ramūnas Čičelis. Taip pat pristatytos dvi rašytojo, dramaturgo, publicisto, filosofo, humanitarinių mokslų daktaro Arvydo Juozaičio knygos „Tėvas Stanislovas. Pasakojimų knyga“ ir „Kauno saulė“. Bibliotekoje ir jos filialuose organizuojami renginiai buvo įvairūs: parodos, jų pristatymai, garsiniai skaitymai, knygų aptarimai ir naujų knygų pristatymai, pasakų, poezijos skaitymai, literatūrinės popietės, viktorinos, išvykos, pokalbiai, informacinės dienos, netradicinės parodos – įvairių formų: tapybos, šiaudinių sodų, keramikos, tekstilės. Buvo rengiamos virtualios parodos: naujai gautų knygų, teminės, literatūrinės, kraštotyros, jubiliejinės, personalinės, skirtos žymioms datoms paminėti ir kt.

Rajono bibliotekų darbuotojoms aptarnauti lankytojus namuose padėjo 164 knygnešiai bei 3 savanoriai. Namuose aptarnauti 294 vartotojai, jiems nunešta 12 436 dokumentų. Ši paslauga tarp gyventojų yra vis dar aktuali, ypač karantino metu. Lietuvos Nacionalinė biblioteka 2021 metais tęsė projektą „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“. Iš projekto „Infrastruktūros atnaujinimas“ Viešoji biblioteka įsigijo 38

bazinius kompiuterius, 14 daugiafunkcių įrenginių, 14 maršrutizatorių, televizorių. Projekto  tikslas – inovatyvios bibliotekos ir išmanūs vartotojai. 2021 metais tęsėme prisijungimą prie respublikinio VIPT projekto „Prisijungusi Lietuva. Skaitmeninio raštingumo mokymai“. 2021 m. Šiaulių apskrityje pagal apmokymų skaičių antrus metus buvome antri ir patekome į pirmą penketuką Lietuvoje. Iš viso apmokytos 64 pradedančiųjų grupės – apie 446 gyventojus (palyginus su tuo, kiek planuota, įgyvendinta 256%) ir 225 pažengusiųjų grupės – apie 1 575 gyventojų (numatytas rodiklis realizuotas 225 %).

2021 metais Radviliškio turizmo informacijos centrą aplankė 620 turistų. Daugumą lankytojų sudarė keliautojai iš Lietuvos; užsienio turistų mažėjimas siejamas su sudėtinga situacija visoje Europoje dėl COVID-19 įtakos, dėl karantino ribojimų sumažėjo ir vietinių turistų. Metų pradžioje Turizmo informacijos centro darbas buvo organizuojamas nuotoliniu būdu, informacija teikta telefonu bei elektroniniu paštu. Nuotolinio darbo metu sudaryti trys nauji maršrutai: „Žymių asmenybių pėdsakais Radviliškio krašte“, „Vytauto didžiojo atminimo vietos Radviliškio krašte“, „TOP 10 lankytinų objektų Radviliškio krašte“. „Google Analytics“ duomenimis, per metus Turizmo informacijos centro administruojamu inforadviliškis.lt puslapiu naudojosi 21 290 interesantų iš Lietuvos ir užsienio šalių. 2021 metais puslapį papildė 12 naujų objektų ir  5 nauji maršrutai, 3 iš jų sukurti Radviliškio turizmo informacijos centro. Puslapyje taip pat patalpintas naujas Radviliškio kraštą pristatantis filmas „Radviliškis 2021“.

2021 metais pateikti projektai

 

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka Lietuvos kultūros tarybai (LKT) pateikė šiuos projektus, kuriuos įgyvendino 2021 metais, vadovaudamasi Lietuvos kultūros tarybos sprendimais:

 

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas

LKT lėšos

Savivaldybės lėšos

Koordinatorius

1.                                      

„Kūrybinė „Mindaugo“ manipuliacija menu“

4 300 Eur

1 530 Eur

J. Kvedarienė

2.                                      

„Tarptautinis pasakų sekimo čempionatas „Vieną kartą gyveno...“

4 000 Eur

1 843 Eur

J. Kvedarienė

3.                                      

„Kūrybinės dirbtuvės-knygų mugė „Knygų magija“

4 100 Eur

1 757 Eur

R. Smailienė

4.                                      

„Dalinkis knyga“

5 500 Eur

2 357 Eur

J. Kvedarienė

5.                                      

„Etnokultūrinė šeimų stovykla“

4 500 Eur

1 930 Eur

J. Kvedarienė

6.                                      

„Lietuvių etniniai ženklai: praeities ir dabarties sąsaja“

2 400 Eur

1 028 Eur

A. Tamošiūnienė

 

Iš viso

24 800 Eur

10 630 Eur

35 430

 

Radviliškio rajono savivaldybės finansuoti projektai:

 

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas

Savivaldybės lėšos

Koordinatorius

7.

„Radviliškio rajono literatūrų klubo „Jonvabalis“ narių kūrybos almanachas ‚Atsigerti šaltinio vandens“

600 Eur

V. Marcinkienė

8.

„Jaunojo gido stovykla“

2 100 Eur

N. Pakštienė

9.

„Viešas kalbėjimas – oratorystės menas“. Radviliškio rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų finansavimo fondas

800 Eur

J. Kvedarienė

10.

„Vienkartinis žurnalas „Keliaukime po Radviliškio kraštą“

1 900

L. Bimbirienė

 

 

5 400 Eur

 

 

 

2021  metais Radviliškio viešojoje bibliotekoje buvo organizuojama įvairiapusė projektine veikla. Paraiškas finansuoti įvairius projektus teikė bibliotekos skyriai (Vaikų skyrius,  literatų klubas „Jonvabalis“), kaimo filialai, Turizmo informacijos centras. Lietuvos kultūros taryba pritarė ir iš dalies finansavo 6 projektus, Radviliškio rajono savivaldybė – 4 projektus. 2021 metais Radviliškio rajono savivaldybė prisidėjo prie Kultūros tarybos finansuotų projektų 10 630 Eur , atskirai finansavo 4 projektus iš rajono biudžeto ir skyrė 5 400 Eur.

 

3. Įstaigos teikiamos paslaugos

 

Bibliotekoje yra teikiamos mokamos ir nemokamos paslaugos. Nemokamos paslaugos: internetas; renginiai Viešojoje bibliotekoje, jos filialuose, švietimo įstaigose, neformaliojo vaikų švietimo įstaigose, seniūnijose bei kitose organizacijose; leidybinė veikla – ruošiamos rajono literatų knygos (renkami, redaguojami ir maketuojami tekstai), skrajutės, lankstinukai, kvietimai, renginių reklamos, parodų katalogai; rengiamos radviliškiečių, kraštiečių ir svečių dailės, kūrybinės personalinės parodos, erdvė, skirta vaikų ir jaunimo kūrybinei veiklai, susitikimams, diskusijoms, negalią turintiems, autistams. 2021 metais gavę finansavimą projektams, įsigijome  interaktyvų stalą, nešiojamąjį kompiuterį, parodų stendus, kėdžių 3 filialams, mobilią lentyną.

Viešoji biblioteka taiko ir netradicines darbo formas: veikia literatų klubas „Jonvabalis“, TAU knygos mylėtojų senjorų grupė „Beržė“, „Boružėlės“ teatras, šešėlių teatras, „Kamishibai“ teatras, prie Viešosios bibliotekos yra taktilinis miesto žemėlapis, skirtas turintiesiems regėjimo negalią.

 

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą

 

Pagal Bibliotekos nuostatus bibliotekos direktorius organizuoja ir koordinuoja bibliotekos darbą, atsako už jos veiklą. 2021 metais Viešosios bibliotekos direktoriaus pagrindiniai veiklos uždaviniai buvo šie: tęsti naujos Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) skaitytojų aptarnavimo posistemės diegimą Viešojoje bibliotekoje ir kaimo bibliotekose, koordinuoti projektinę veiklą; organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą; koordinuoti materialinės bazės gerinimo ir finansinius-ūkinius darbus; organizuoti kompiuterinio raštingumo mokymus Viešojoje bibliotekoje ir kaimo bibliotekose, organizuoti renginius, dalyvauti projektuose. Svarbiausias vadovo tikslas –

telkti bibliotekos darbuotojus komandiniam darbui. To siekiu profesionaliai vadovaudama, mokydamasi ir užtikrindama veiksmingą veiklos tobulinimą. Kuriu organizacijos veiklos politiką ir palaikau ryšį su išore. Radviliškio viešojoje bibliotekoje baigtas Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) diegimas, t. y. visi dokumentai įtraukti į atnaujintą el. katalogą. Organizuoti 8 darbuotojų pasitarimai darbo problemų sprendimo klausimais ZOOM platformoje. Vienoje kaimo bibliotekoje lankytasi vidutiniškai 2 kartus, išvykų tikslas – darbo rodikliai, materialinė ir ūkinė veikla, praktinė pagalba. Vyko 2 Viešosios bibliotekos susitikimai su Radviliškio rajono seniūnais, kuriuose aptarta kultūros veikla ir „Knygų namelių“ projekto įgyvendinimas. Vykdant projektus, aktyviai bendradarbiauta su Nacionaline M. Mažvydo biblioteka, Lietuvos rašytojų sąjunga, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka, rajono švietimo įstaigomis, TAU, jo knygos mylėtojų  senjorų grupe „Beržė“. Rajono bibliotekose stebėtos 28 tiesioginės transliacijos iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Viešojoje bibliotekoje per metus vyko internetinės transliacijos-seminarai viešųjų paslaugų, nuotolinio darbo, bibliotekų veiklos, knygų pristatymo, sveikatos, saugumo internete klausimais, jų metu transliacijas stebėjo 457 lankytojai.

 Materialiniai ir finansiniai ištekliai buvo naudojami racionaliai, užtikrinant įstaigos veiklą. Siekiu nuolat gerinti paslaugų kokybę, įtvirtinti  demokratinį įstaigos valdymą. Nuolat rūpinausi žmogiškųjų, materialinių ir finansinių išteklių valdymu, jų kontrole kultūrinių renginių kokybe ir aktyvesniu lankytojų dalyvavimu juose, siekiau užtikrinti tinkamą informacijos apie įstaigą sklaidą, internetinio tinklalapio nuolatinį atnaujinimą. Dalyvavau rengiant respublikinius ir rajoninius projektus, taip pat  seminaruose ir mokymuose: „Efektyvus viešas savęs, savo idėjos, savo organizacijos veiklos pristatymas skirtingoms tikslinėms auditorijoms“, „Įtaigus viešas kalbėjimas ir auditorijos valdymas“.

Grinkiškio filialo bibliotekininkė darbą tęsia atnaujintose bibliotekos patalpose, kuriose buvo atliktas remontas. Pakalniškių filiale, panaudojant sutaupytas lėšas, įdiegta šildymo sistema „Oras-oras“.

Siekiau gerinti ir plėtoti teikiamas paslaugas, darbuotojus skatinau ir sudariau galimybes kelti  kvalifikaciją, semtis inovacijų. 2021 metais kvalifikaciją kėlė 51 darbuotojas (63%). Dalyvavo mokymuose, seminaruose, susitikimuose-konsultacijose – 883 val. Kiekvienas darbuotojas vidutiniškai kvalifikaciją kėlė 18,02 val. 2021 metais įgijo aukštąjį išsilavinimą 4 darbuotojos. Dar 2 darbuotojos tęsia studijas.

 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas

 

Viešoji biblioteka yra visiems vartotojams prieinama kultūros, švietimo ir informacijos įstaiga, kaupianti ir sauganti universalų savivaldybės bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų fondą, teikianti gyventojams informacijos ir viešosios interneto prieigos paslaugas, vykdanti kraštotyros, leidybos, sociokultūrines edukacijas, skaitymo, skaitmeninio raštingumo ir kitas su bibliotekų veikla susijusias vaikų bei suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas ir projektus. Bibliotekos 2021 metų veikla priklausė nuo esamos tuo metu ekonominės, socialinės, technologinės, teisinės aplinkos, neapibrėžto karantino sąlygų. Bibliotekos veikla orientuota į informacinio ir kultūrinio vietos gyventojų išprusimo didinimą, skaitančios jaunosios bendruomenės kartos ugdymą (2021 metais Viešojoje bibliotekoje įkurtas „Skaitukų“ būrelis, skirtas patiems mažiausiems Žaislotekos lankytojams. Toks būrelis apskrityje kol kas yra vienintelis), visų amžiaus asmenų kūrybiškumo skatinimą. Viešoji biblioteka bendruomenėje siekia išlikti žinoma, patikima, patrauklia ir saugia intelektinių žinių, informacijos, skaitybos bei kultūrinės edukacijos paslaugų teikėja. Bibliotekininkai visomis galimomis priemonėmis stengiasi pasiekti kiekvieną skaitytoją. Viešoji biblioteka  ir padaliniai  užtikrina knygnešystės paslaugą, pasiekdami tas vartotojų grupes, kurios pačios sunkiai gali pasinaudoti bibliotekų paslaugomis. Senjorai ir neįgalieji aptarnaujami namuose (pagal pageidavimą), palaikomi glaudūs ryšiai su seniūnijomis, švietimo įstaigomis.

 

 

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla, vadovo siūlomi jų sprendimo būdai

 

Problema

Siūlomas sprendimo būdas

Reikalinga atnaujinti VB internetinę svetainę. VB svetainės pasenusi turinio valdymo aplinka (Joomla Platform 11.2.0 2011 metų), nepalaiko videoturinio,

pasenęs svetainės dizainas.

Norime plėsti ir gerinti informacijos prieinamumą bibliotekos lankytojams.

Reikalinga 8 000 eurų suma. Naujos internetinės svetainės dėka norime plėsti ir gerinti informacijos prieinamumą bibliotekos lankytojams.

 

 

 

 Vertikalių žaliuzių VB fasado vitrininiams langams keitimas naujomis. Žaliuzėms jau 14 metų, todėl jų mechanizmai sutrupėję ir neatlieka savo funkcijų, žaliuzės atbrizgusios, įgavusios papilkėjusį, nešvarumą primenantį atspalvį.

Žaliuzės reikalingos apsaugoti knygas, nuotraukas ir kitus dokumentus nuo pavojingų saulės spindulių. Pageidaujama suma – 9 700 eurų.

 

 

 

Radviliškio viešosios bibliotekos direktorė                                                        Violeta Šukaitienė

 

  PRITARTA

  Radviliškio rajono savivaldybės 

  tarybos 2022 m. kovo   d.       

  sprendimu Nr. T-

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

DAUGYVENĖS KULTŪROS ISTORIJOS MUZIEJAUS-DRAUSTINIO

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Biudžetinė įstaiga. Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis (toliau – Muziejus). Muziejų sudaro keturi skyriai: Burbiškio dvaro istorijos, Kleboniškių kaimo buities, Šeduvos kraštotyros, Raginėnų archeologijos. Adresas: Burbiškio k., Pakalniškių sen., Radviliškio r. sav, LT-82206; tel. 8 422 56110; el. p. [email protected]; www.daugyvenesmuziejus.lt.

 

1.2. Įstaigos vadovas: dr. Laura Prascevičiūtė, Muziejaus vadovė nuo 2020 m. lapkričio 3 d., humanitarinių mokslų (istorija) daktarė, nekilnojamojo kultūros paveldo ekspertė (nekilnojamojo kultūros paveldo specialisto atestatas).

 

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

           Specialistai

Pagalbinis personalas

          5 (vnt.)

11 (vnt.)

     15 (vnt.)

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

 

Muziejų 2021 m. aplankė 41 347 lankytojai ir  174 organizuotos ekskursijos.

 

Laikotarpis

 

 

Paslaugų

gavėjai

 

2021 01 01–2021 12 31

 

 

Pavieniai lankytojai

 

2021 01 01–2021 12 31

 

 

Organizuoti lankytojai

 

2021 01 01–2021 12 31

 

 

Edukacinių užsiėmimų dalyviai

Lankytojai

37 997

3 350

5 472

 

 1.5. Finansavimo šaltiniai:

 

Finansavimo šaltiniai

Lėšos (tūkst. Eur)

1. Savivaldybės biudžetas

 

  1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

398,3

  1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

21,1

  1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

116,2

2. Kiti šaltiniai

 

  2.1. ES paramos lėšos

 

  2.2. Valstybės biudžeto lėšos

39,4

  2.3. Paskolos lėšos

 

  2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama)

2,0

Renginiams ir kitai veiklai finansuoti Muziejus naudoja specialiąsias lėšas, kurias įstaiga uždirba teikdama paslaugas, lėšas gauna teikdamas paraiškas projektų finansavimui Lietuvos kultūros tarybai, taip pat naudoja fizinių bei juridinių asmenų paramos lėšas.

 

1.6. Biudžeto išlaidos:

                           Išlaidų pavadinimas

Išlaidos (tūkst. Eur.)

Darbo užmokestis

312,6

Soc. draudimo įmokos

5,1

Ryšių paslaugos

1,2

Transporto išlaikymas

3,2

Apranga ir patalynė

1,2

Gyv. vietovių viešojo ūkio išlaidos (laikino pobūdžio darbai)

18,0

Informacinių technologijų prekės ir paslaugos

11,2

Kvalifikacijos kėlimas

1,0

Komandiruotės

 

Materialiojo turto paprastasis remontas, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

74,0

Turto nuoma

1,7

Komunalinės paslaugos

18,2

Kitos prekės ir paslaugos

63,1

Darbdavio socialinė parama

6,5

Ilgalaikio turto įsigijimas

14,7

Iš viso panaudota savivaldybės biudžeto lėšų

531,7

Iš viso panaudota valstybės biudžeto lėšų projektų vykdymui

39,4

Iš viso panaudota paramos lėšų

0,3

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

Tikslai.

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio tikslai ir uždaviniai yra kaupti, saugoti, restauruoti, tirti, eksponuoti bei populiarinti materialines ir dvasines kultūros vertybes bei gamtos paveldo objektus, supažindinti visuomenę su muziejinėmis vertybėmis bei jų rinkiniais, rengti nuolatines ir laikinas ekspozicijas, parodas, puoselėti muziejaus tradicijas, organizuojant su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius, edukacinius užsiėmimus, vykdyti švietimo ir mokslinių tyrinėjimų veiklą, rengti leidinius, puoselėti istorinę atmintį, formuoti tapatumą, užtikrinti istorinį naratyvą ir sklaidą.

Veikla ir rezultatai.

Apsilankymai. Muziejų 2021 metais aplankė 41 347 lankytojai ir  174 organizuotos ekskursijos.

Muziejų lankė pavieniai ir organizuoti lankytojai iš visų Lietuvos savivaldybių. Taip pat sulaukta lankytojų iš užsienio valstybių.

Siekiant pritraukti fizinius įvairių visuomenės grupių lankytojus surengti 58 renginiai, 13 parodų, atnaujintos 7 ekspozicijos, pasiūlytos 42 edukacinės veiklos, parengtos 6 naujos edukacinės programos, pravestas 501 edukacinis užsiėmimas ir kt.

Vykdyta lankytojams skirtų naujų paslaugų ir formų galimybių analizė. Gerinant lankytojų aptarnavimo kokybę, nustatytos galimas informacijos pateikimo formos, bilietų įsigijimo būdai.

Vykdyta faktinė lankytojų apskaita muziejaus skyriuose (nuolat vesta muziejaus lankymo apskaita, ekskursijų, edukacinių užsiėmimų ir kitų teikiamų paslaugų lankomumo apskaita), tirtas jų efektyvumas, analizuotas lankomumas.     

Eksponatai ir ekspozicijos. 2021 m. įsigyti 335 eksponatai (etnografijos, istorijos, fotografijos, kartografijos, buities, dailės muziejinės vertybes): Kleboniškių kaimo buities skyrius įsigijo 113 eksponatų; Burbiškio dvaro istorijos skyrius įsigijo 63 eksponatus; Šeduvos kraštotyros skyrius įsigijo 159 eksponatus. 2021 m. Burbiškio dvaro istorijos Kleboniškių kaimo buities ir Šeduvos kraštotyros ekspozicijose bei parodose buvo eksponuoti 4560 Muziejaus eksponatai.

Vykdyta muziejaus rinkinių apskaita, eksponatų priežiūra ir apsauga: tvarkytos eksponatų rinkinių saugyklos, ekspozicijos, buvo atliekama nuolatinė eksponatų būklės stebėsena, prevencinė priežiūra, eksponatų tikrinimas, skaitmeninimas, inventorinimas. Tęstas muziejaus eksponatų topografinių ir sisteminių sąrašų sudarymas ir atnaujinimas. Naujais  eksponatais papildytos ir atnaujintos 7 muziejaus ekspozicijos. Kleboniškių kaimo buities skyriuje prevenciškai konservuoti 102 eksponatai, tikrąja verte pervertinti 223 eksponatai, suinventorinti 178 eksponatai. Patikrinti eksponatų rinkiniai: Šeduvos kraštotyros skyriaus archeologijos rinkinys, Kleboniškių kaimo buities skyriaus rinkinio dalis (20 proc. viso rinkinio), Burbiškio dvaro istorijos skyriaus kino fondo rinkinys, surašyti patikrinimo aktai. Į muziejaus skaitmeninių vaizdų archyvą įtraukta 443 objektai (vaizdinė medžiaga, asmeninėse kolekcijose saugomos nuotraukos, archyviniai dokumentai ir kt.).

Parodos. 2021 m. metais Muziejuje buvo parengta ir pristatyta 13 parodų: paroda „Dvaro pramogos. Medžioklė“, paroda „Burbiškio dvaro įkvėpti“, paroda „Velykų seklyčia“, Albino Valainio medžio drožinių paroda, paroda „Tautinis kostiumas", tautodailininkės Bronislavos Baronienės darbų paroda, paroda „Keliaujantis siuvėjas", paroda „Šeduvos miestas ir miestiečiai“, paroda „Daugyvenės kultūros istorijos muziejui-draustiniui – 30“, lauko paroda „Lietuvos kultūros paveldas: Markučių dvaras - Literatūrinis A. Puškino muziejus"; virtualios parodos: „Margučiai“, „Žydėjimas Burbiškio dvare“, „Vasario 16-osios atminties vietos Radviliškio rajone“.

Parodos surengtos iš muziejaus fonduose saugomų, privačiose ar kitų institucijų kolekcijose esančių eksponatų, bendradarbiaujant su kultūros ir švietimo įstaigomis, tautodailininkų sąjungos nariais, Lietuvos muziejais, Lietuvos ir užsienio bibliotekomis bei archyvais.

Edukacinė veikla. Muziejuje 2021 m. surengtas 501 edukacinis užsiėmimas, pravestos 64 pažintinės ekskursijos: Kleboniškių kaimo buities skyriuje suorganizuoti 402 edukaciniai užsiėmimai ir 27 pažintinės ekskursijos; Burbiškio dvaro istorijos skyriuje suorganizuoti 93 edukaciniai užsiėmimai ir 31 pažintinė ekskursija; Šeduvos kraštotyros skyriuje suorganizuoti 6 edukaciniai užsiėmimai ir 6 pažintinės ekskursijos, Raginėnų archeologijos skyriuje pravestos 5 pažintinės ekskursijos.

Muziejus 2021 m. lankytojams siūlė 42 temų edukacinius užsiėmimus. Muziejus rengia ir įgyvendina edukacines programas, kurių dalyvius tradiciniais ir netradiciniais metodais siekia supažindinti su praeitimi. Edukaciniuose užsiėmimuose lankytojai gali pažiūrėti ir patys išbandyti kaip seniau buvo apdirbami linai, verpiama, audžiama, pinamos juostos, rankinėmis girnomis malami grūdai, susipažinti su audėjo, kalvio, staliaus amatais, išbandyti senuosius rašto ir popieriaus gamybos būdus, pramogauti senoviniu būdu – žaisti pagal XVI a. – XX a. I pusės pavyzdžius pagamintais žaislais ir žaidimais. Muziejaus siūlomos  edukacinės programos skirtos įvairioms lankytojų grupėms: vaikams, jaunimui, suaugusiems, šeimoms.

2021 m. aštuonios Muziejaus edukacinės programos buvo siūlomos Kultūros paso vartotojams: pažintinė edukacija Burbiškio dvare; pažintinė edukacija Kleboniškių kaime; edukacija „Plunksnos raštas“; edukacija „Orientavimosi žaidimas“; edukacija „Lino kelias“, edukacija „Juostų pynimas“; edukacija „Kaip būdavo pramogaujama“; edukacija „Popierius savo rankomis“.

Renginiai. Muziejuje 2021 m. įvyko 58 įvairaus pobūdžio, muziejaus misiją ir tikslus atspindintys renginiai: konferencijos, seminarai, paskaitos, šventės, koncertai, spektakliai, edukacinių renginių ciklai, senųjų amatų ir edukacijų dienos, parodos, žygiai ir kt.

Burbiškio dvaro istorijos skyriuje vyko kameriniai koncertai (styginių kvartetas „Mettis quartet“ koncertas, Chaimo Frenkelio vasaros festivalio koncertas „ASTOR PIAZZOLLA. TANGO NUEVO“), pučiamųjų orkestro muzikinė programa (pučiamųjų orkestras „Kybartai“), džiazo, retro muzikos (operos solistų Liudo Mikalausko ir Egidijaus Bavikino muzikinė programa, Erikos Dženings ir grupės programa), dainuojamosios poezijos (atlikėjos Ievos Narkutės) koncertai, spektaklis (Klaipėdos pantomimos teatras A), paskaitos (mados istorijos Aleksandro Vasiljevo paskaita), konferencija-seminaras (Daugyvenės kultūros istorijos muziejui-draustiniui – 30, lektoriai: prof. dr. Gintautas Zabiela, dr. Dalė Puodžiukienė, dr. Rasa Bertašiūtė, dr. Salvijus Kulevičius), parodos, edukacinių renginių ciklai ir kt. renginiai.

Kalendoriniams papročiams atskleisti Kleboniškių kaimo buities skyriuje organizuotos Velykų tradicijoms skirtos parodos, Sekminių šventė, advento laikotarpio edukacinių dirbtuvių ciklas, darbo papročiams – Linarovio šventė. Kleboniškių kaime rengti etninę kultūrą, materialųjį ir nematerialųjį paveldą populiarinantys seminarai (seminaras „Šiaulių regiono istoriniai vėjo malūnai: išlikimo kelių beieškant“, lektoriai: dr. Salvijus Kulevičius, Zenonas Baubonis; seminaras „Medinė architektūra nuo dvaro iki kaimo“, lektoriai: dr. Laura Prascevičiūtė, dr. Vytautas Tamutis, dr. Rasa Bertašiūtė ir kt.; seminarai „Apie gerą kaimynystę: tautosaka ir papročiai“ ir „Adventas: užbaigdami metus tiesiame tiltus į ateitį“, lektorė Gražina Kadžytė). Vasaros sezono metu Kleboniškių kaimo buities skyriuje šešis kartus vyko senųjų amatų ir edukacijų dienos (Edukacinių renginių ciklas „Senųjų amatų ir edukacijų diena Kleboniškių kaimo buities muziejuje“), kurių metu buvo populiarinami kasdieniniai ir šventiniai darbai, amatai ir papročiai. Kleboniškių kaimo buities skyriuje rengtos parodos ir kt. renginiai.

Siekdamas išlaikyti klojimo teatro senųjų tradicijų tęstinumą, Muziejus Kleboniškių kaimo buities skyriaus klojime rengė klojimo teatrų vaidinimus. 2021 m. žiūrovams parodyti 7 spektakliai (teatro „Labas“, Telšių Žemaitės dramos teatro, Marijampolės dramos teatro, Tauragnų mėgėjų teatro, Alksnupių mėgėjų teatro, Usėnų etnografinio mėgėjų teatro, Šiaulių kultūros centro mėgėjų teatro kolektyvų spektakliai).

Šeduvos kraštotyros skyriuje vyko paroda, jos atidarymas, paskaitos („Archeologija. Mitai ir legendos arba archeologijos paveldas archeologo akimis“, lektorė: dokt. Agnė Žilinskaitė; „Šeduvos magdeburginio miesto istorijos  bruožai (XVII a. vid.–XIX a. pr.), lektorius: dr. Jonas Drungilas), archeologinių tyrimų pleneras, edukacinių renginių ciklas, kt. renginiai.

Raginėnų archeologijos komplekso objektuose organizuoti žygiai, kt. renginiai.

Visus muziejaus komplekso objektus apėmė Muziejaus jubiliejui skirtas renginys – žygis-ekskursija „Daugyvenės muziejaus istorijos“.

Leidybinė ir mokslinė veikla. Vykdyta leidybinė veikla: knygos „Burbiškio dvaro istorija“ (darbinis pavadinimas) rankraščio rengimas (knyga bus publikuota 2022 m.). Spaudai parengti ir publikuoti 3 moksliniai straipsniai.

Parengtas ir 2021 m. rugsėjo 23 d. pristatytas pranešimas konferencijoje Heritas, 21: dr. Laura Prascevičiūtė, „Daugyvenės kultūros istorijos muziejus-draustinis: paveldo komunikacijos atvejis“.

Vykdytas publikacijų kultūros ir periodinėje spaudoje rengimas: parengta ir įvairiose medijose publikuota daugiau kaip 400 informacinių pranešimų apie Muziejaus ir jo ekspozicijose vykstančius renginius, parodas, įvairias veiklas.                                                                                                         

Vykdyta mokslinių tyrinėjimų veikla: nuolatinis darbas renkant ikonografinę ir istorinę medžiagą, susijusią su dvarų ir etnine kultūra; vykdyti Burbiškio dvaro sodybos istoriniai tyrimai; vykdyti pastato, vadinamo Šeduvos senąja vaistine, istoriniai tyrimai; vykdyti regiono gatvinių rėžinių kaimų lauko ir istoriniai tyrimai; atlikti Burbiškio dvaro skulptūros „Švč. Mergelė Marija“ kompleksiniai tyrimai; minint Muziejaus trisdešimtmetį, surinkti muziejaus įkūrimo ir veiklos istoriją atspindintys dokumentai, parengti 2 straipsniai. Muziejaus mokslinis archyvas papildytas 7 bylomis.

Rengtos ekspedicijos ir išvykos: įvyko 11 išvykų ir ekspedicijų, kurių metu rinkti eksponatai, informacija, duomenys apie Šeduvos miesto istoriją; fiksuoti Radviliškio ir Pakruojo rajonuose išlikę etninės architektūros, dvarų sodybų objektai, senosios kapinės ir paminklai.

Kultūros vertybių priežiūros, remonto ir tvarkybos darbai. 2021 m. vykdyti 35 pastatų ir visų mažosios architektūros elementų (koplytstulpių, koplytėlių, paminklų, skulptūrų, vartų, tvorų ir kt.), kurių valdytojas yra Muziejus, priežiūros, remonto ir tvarkymo darbai. Vykdyti Muziejaus teritorijų želdinių priežiūros darbai. Vykdyti teritorijų priežiūros ir tvarkymo darbai: tvarkyta, šienauta muziejaus teritorija, poilsio aikštelės, Burbiškio dvaro parko, Kleboniškių kaimo, Kleboniškių piliakalnio su senovės gyvenviete, Kleboniškių pilkapyno, Kleboniškių vėjo malūno, Kleboniškių pušyno, Raginėnų piliakalnio su senovės gyvenviete ir pilkapyno teritorijos. Iš viso – daugiau kaip 60 hektarų turistų lankomų objektų plotas.

Nauja danga perdengtas Burbiškio dvaro istorijos skyriaus altanos stogas, remontuotas Burbiškio dvaro svečių korpuso stogas; nauja danga perdengti Kleboniškių kaimo buities skyriaus Stačiūnų gryčios ir Toleikiškių jaujos stogai, vykdyti Kubiliūnų klėties, Kleboniškių tvarto, Arimaičių gryčios, Šilaikonių gryčios, Kleboniškių tvarto stogų dangos remonto darbai.

Atlikti Kleboniškių kaimo buities skyriaus tvorų (200 metrų) remonto darbai.

Atlikti tiltų remonto darbai (medinės konstrukcijos, turėklai): Burbiškio dvaro istorijos skyriuje remontuoti 6 tiltai ir tilteliai, Kleboniškių kaimo buities skyriuje - 1 tiltas.

Atlikti Burbiškio dvaro istorijos skyriaus ledainės bokštelių remonto darbai.

Vykdyti Muziejaus pastatų vidaus patalpų, durų, langų remonto darbai, Muziejaus teritorijos apšvietimo, kanalizacijos, stebėjimo sistemos remonto darbai, lankytojams skirtų poilsio zonų mažosios architektūros (lauko baldai, suolai) remonto ir priežiūros darbai.

Atlikti Šilaikonių gryčios dūmtraukių viršstoginės dalies atkūrimo ir restauravimo darbai.

Vykdyti pastato, vadinamo Šeduvos Senąja vaistine valymo, tvarkymo ir elektros instaliacijos remonto darbai.

2021 m. muziejaus tulpių kolekcija papildyta 10 naujų ir atnaujintos 8 rūšys tulpių. Iš viso muziejaus tulpių ekspozicijoje auga 480 rūšių tulpių. Taip pat tvarkyti ir prižiūrėti muziejaus teritorijoje įrengti gėlių darželiai, gėlių klombos ir lysvės, sodinta ir prižiūrėta tulpių ekspozicija Burbiškio dvare, 50 rūšių jurginų kolekcija Kleboniškių kaime (užsodinta 25 arų teritorija), vaistažolių ekspozicija (0,1 aro teritorija) ir edukacinėse programose naudojamų linų ekspozicija (0,3 arų teritorija).

Užimtumo didinimo programa. 2021 m. Muziejus dalyvavo užimtumo didinimo programos įgyvendinime, kurios metu laikinai buvo įdarbinti 8 asmenys. Šios programos metu atlikta darbų už 18 tūkst. eur.

Projektai ir pritrauktos lėšos iš Lietuvos kultūros tarybos renginiams ir leidybai. 2021 m.  įgyvendinti 9 Lietuvos kultūros tarybos finansuoti projektai: „Šeduvos miestas ir miestiečiai: paveldas ir tapatumas“ (2021 m.), „Burbiškio vasaros susitikimai“ (2021 m.), „Dvarų pramogos“ (2021 m.), „XX a. pr. Burbiškio dvaro aprangos kodas“ (2021-2022 m.), „Kasdieniniai ir šventiniai darbai bei amatai Kleboniškių kaimo buities muziejuje“ (2021 m.), „Šeštadienių popietės klojimo teatre“ (2021 m.), „Daugyvenės kraštas: istorija, paveldas, atmintis“ (2020-2021 m.), „Burbiškio dvaro istorija – knygos parengimas ir leidyba“ (2020-2022 m.), Kultūros paveldo akademijos projektas „Medinė architektūra nuo dvaro iki kaimo“ (2021 m.). Bendra 2021 m. įgyvendinamiems projektams (9 projektams) Lietuvos kultūros tarybos skirtų lėšų suma – 44 300 eurų, partnerių indėlis – 4 740 eurų.

2021 m. II ketvirtį muziejus parengė ir pateikė 5 paraiškas Lietuvos kultūros tarybai finansuoti 2022 m. muziejaus renginius ir kitą kultūrinę veiklą.

Turizmo informacinė veikla, rinkodara. Rengta ir sisteminama informacinė medžiaga, skirta naujo dizaino Muziejaus internetiniam puslapiui. Informacinė medžiaga apie muziejaus ekspozicijas, renginius, parodas teikta Lietuvos turizmo informacijos centrams, viešinta muziejaus socialinėse paskyrose, muziejaus internetiniame puslapyje, laikraščiuose ir kituose aktualiuose informacijos sklaidos kanaluose. Parengta ir išsiųsta per 140 pranešimų spaudai, bendras paviešintų pranešimų skaičius apie muziejaus veiklas žiniasklaidoje, įvairiose medijose – virš 400.                                                                                                                                                            

Muziejuje vykusiems renginiams ir surengtoms parodoms parengti ir išleisti plakatai, suorganizuotos reklaminės kampanijos, išplatinti reklaminiai plakatai. Informacija apie muziejaus veiklą platinta socialiniuose tinkluose, Muziejaus, Radviliškio rajono savivaldybės, turizmo informacijos centrų svetainėse, informacinių rėmėjų portaluose, medijose; spaudoje, televizijoje (8 reportažai ir laidos); platinti plakatai, kvietimai, lankstukai, skrajutės; vykdyta spausdintinė ir el. reklama.

Burbiškio dvaro istorijos skyriuje įrengta Muziejaus suvenyrų krautuvė, kurioje lankytojams siūloma menininkų ir tautodailininkų darbų, suvenyrų su Muziejaus simbolika.

Visus metus turistams, lankiusiems muziejų buvo teikiama informacija apie Radviliškio rajono savivaldybėje esančias maitinimo įstaigas, viešbučius, lankytinus objektus ir kita turistams aktuali informacija.

Administracinė veikla. Vykdytas darbų planavimas, organizavimas, renginių planavimas, įgyvendinimas ir koordinavimas,  paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas. 2021 metais išsiųsti 95 raštai įstaigoms ir organizacijoms, parengti 52 vidaus veiklos dokumentai, gauti 137 raštai, pasirašytos 148 sutartys (paslaugų teikimo, projekto vykdymo, bendradarbiavimo ir kt.). Muziejaus dokumentacija tvarkoma vadovaujantis Muziejaus dokumentacijos planu ir dokumentų registro sąrašu.

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Muziejuje vedamos edukacijos, ekskursijos, seminarai, skaitomos paskaitos. Organizuojamas Kleboniškių kaimo buities, Burbiškio dvaro istorijos skyriaus ekspozicijų ir parodų lankymas, ekspozicijų ir eksponatų fotografavimas ir filmavimas. Lankytojams teikiama gausi Muziejaus misijai įgyvendinti aktualių kultūrinio ir meninio pobūdžio renginių pasiūla. Vykdoma Burbiškio dvaro svečių namų kambarių, dvaro ledainės, virtuvės, konferencijų salės nuoma; Muziejaus renginių lankymas, prekyba suvenyrais, leidyba, mokslinė veikla ir kt.

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

Kryptingai ir planuotai vykdytas turto ir lėšų administravimas, nekilnojamojo ir kilnojamojo turto valdymas. Kolektyvas telktas įstaigos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Gerinta teikiamų paslaugų kokybė atsižvelgiant į lankytojų poreikius, vertinant nuomonę, pastebėjimus. Plėtojant kokybės kultūros paslaugas, didintas lankytojams teikiamų paslaugų ir produktų skaičius (parodos, renginiai, infrastruktūra, įvairios veiklos ir paslaugos), kurtos naujos palaugos. Užtikrintas muziejinių vertybių įsigijimas, rinkinių pildymas, jų populiarinimas ekspozicijose bei parodose, eksponatų, vertybių priežiūra ir apsauga. Užtikrintas projektų valdymas ir projektinio finansavimo paieškos rezultatyvumas. Vykdyta leidybinė, mokslinė veikla. Skatintas ir užtikrintas tarpsektorinis bendradarbiavimas ir savanoriavimas. Darbuotojai skatinti kelti kvalifikaciją (kvalifikaciją tobulino 14 įstaigos darbuotojų), dalyvauti kultūriniuose renginiuose. Koordinuotas muziejaus reprezentacinių erdvių naudojimas įvairių institucijų mokslinio, pažintinio ar reprezentacinio pobūdžio renginiams

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

Sėkmingai įgyvendinami muziejaus tikslai ir uždaviniai; veiksmingas įstaigos bendravimas, bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis; palankus mikroklimatas; turto ir lėšų valdyme laikomasi skaidrumo ir efektyvumo principų. Siekiant pritraukti lankytojus plėstos veiklos sritys (ekspozicijos, parodos, edukacinė veikla, įvairios kultūrinių renginių formos ir kt.). Kryptingo ir nuoseklaus darbo rezultatas – padidėjęs Muziejų aplankiusių lankytojų bei lankytojų virtualiose parodose skaičius, pritraukta lėšų iš įvairių programų (įgyvendinant Kultūros tarybos finansuojamus projektus), padidėjusios uždirbtos metinės pajamos (lankytojų bilietai, edukacijos, suvenyrai ir kt.). Burtas ir skatintas savanoriavimas bei socialinis dalyvavimas muziejaus organizuojamose veiklose, tarptautiškumas. Ieškota naujų bendradarbiavimo formų ir partnerių inicijuojant naujus projektus ir paslaugas. Aktyviai bendradarbiauta su kultūros, švietimo, mokslo įstaigomis, nevyriausybinėmis ir verslo organizacijomis, kartu įgyvendinant 19 iniciatyvų (parodos, ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, įvairūs renginiai ir kt.). Sukurtos naujos paslaugos ir produktai lankytojams: sudaryta galimybė įsigyti kavos/arbatos gėrimų, užkandžių, vandens, parengta edukacijos zona, įrengta muziejaus suvenyrų parduotuvė ir kt.

                                                                                                                                                                      

  6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

 

           Problema

 Siūlomas sprendimo būdas

Kiauri Kleboniškių kaimo buities skyriaus pastatų stogai: Šilaikonių kaimo klėties, Medikonių kaimo klėties, Žilaičių kaimo kalvės; susidėvėjusi Burbiškio dvaro istorijos skyriaus dalies rūmų stogo danga.

Parengtos sąmatos, vykdyta specialistų, galinčių atlikti nendrių ir skiedrų stogų dangos keitimo ir remonto darbus, paieška, parengtos sąmatos.

Reikalingų lėšų paieška.   

Burbiškio dvaro skulptūrai Švč. Mergelė Marija būtini restauravimo darbai.

2021 m. atlikti visi privalomieji vertybės tyrimai. Restauravimui reikalingų lėšų paieška.

Šeduvos vaistinės pastato, vad. Senąja vaistine, esančios Šeduvos m., Panevėžio g. 24, restauracija ir pritaikymas Muziejaus ekspozicijoms.

Atliekami visi privalomi tyrimai, defektinis aktas. Rengiamas šio pastato restauravimo ir pritaikymo muziejui projektas.

Finansavimo mechanizmų analizė ir paieška.

Kleboniškių kaimo buities skyriaus saugyklose muziejinės vertybės saugomos nepritaikytose patalpose, o saugyklos neatitinka minimalių reikalavimų, todėl kyla grėsmė jų išsaugojimui.

Pastato, tinkančio įrengti saugyklas paieška, tokio pastato rekonstrukcija įrengiant saugyklas, kurios atitiktų eksponatų saugojimo sąlygas.

Reikalingų lėšų paieška.

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                             Laura Prascevičiūtė

 

 

 


 

 

  PRITARTA

  Radviliškio rajono savivaldybės 

  tarybos 2022 m. kovo 24 d.       

  sprendimu Nr. T-688

 

 

ŠEDUVOS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Kontaktinė informacija

Biudžetinė įstaiga Šeduvos kultūros ir amatų centras, Vilniaus g. 1 LT-82225 Šeduva, Radviliškio r. sav., tel. (8 422) 56 209, el. paštas [email protected] , interneto svetainė www.seduvoskultura.lt

1.2. Įstaigos vadovas Vaidotas Katutis, 5 metai vadovaujamo darbo stažas, menų bakalauro kvalifikacinis laipsnis, viešojo administravimo magistras. (Dirba nuo 2019 m. spalio 1 d.)

 

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

4 (vnt.)

18 (vnt.)

1 (vnt.)

 

1.5. Finansavimo šaltiniai

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur.)

Lėšos (tūkst. Eur)

1. Savivaldybės biudžetas

 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

325,1

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (KD padidinti atlyginimai )

4,2

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos(spec. lėšos)

2,8

2. Kiti šaltiniai

 

2.1. ES paramos lėšos

 

2.2. Valstybės biudžeto lėšos(projektai)

32,6

2.3. Paskolos lėšos

 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

 

Viso:

364,7

1.6. Biudžeto išlaidos

Išlaidų pavadinimas

Kasinės išlaidos (tūkst. Eur)

Darbo užmokesčio

249,2

Socialinio draudimo įmokos

4,0

Ryšių paslaugos

0,5

Transporto išlaidos

3,5

Kitos prekės ir paslaugos

19,5

Informacinių technologijų prekėms bei paslaugoms

1,3

Kvalifikacijos kėlimas

0,2

Komunalinės paslaugos

6,9

Darbdavio socialinė parama

0,8

Kultūrinės veiklos vykdymo išlaidos

56,0

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas

12,0

Viso išlaidų:

353,9

 

          2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai.

2.1. Tikslas:

Tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, kviečiant dalyvauti meno mėgėjų kolektyvų, klubų ir būrelių  veiklose, ugdant meninį skonį, bei plėtojant edukacinę, tradicinius amatus išsaugojančią veiklą,  organizuojant  profesionalaus ir pramoginio meno sklaidą, apimančią įvairias kultūros sritis ir žanrus.

 

2.2. Veikla ir rezultatai:

Centras pagal veiklos pobūdį yra daugiafunkcinis kultūros centras. 2021 metais Šeduvos kultūros ir amatų centras, įgyvendindamas sau iškeltą tikslą, organizavo tradicinius renginius, minėjo valstybines šventes, plėtojo etninę ir mėgėjų kultūrą, pristatė profesionalųjį meną ir kvietė bendruomenę aktyviai dalyvauti kūrybinėje veikloje ir tradicinių amatų (keramikos, puodelių dekoravimo, vilnos vėlimo, karpinių, muilo gamybos, kalėdinių meduolių dekoravimo, adventinio vainiko pynimo) užsiėmimuose. Besitęsianti situacija dėl COVID-19 pandemijos,  ir toliau smarkiai įtakojo centro veiklą. Didžioji 2021 metų veiklos dalis pirmuosius tris mėnesiais buvo perkelta į virtualiąją erdvę. Tačiau dar 2020 metais, per pirmąjį karantiną, išmoktos pamokos, leido sklandžiai prisitaikyti prie esamos situacijos.

     2021 metais Šeduvos kultūros ir amatų centras suorganizavo ir įgyvendino 184 renginius. Iš jų 54 vyko virtualioje erdvėje. Visuose renginiuose, įskaitant ir nuotolinius, apsilankė 27350 lankytojų. Centre veikia 12 meno mėgėjų kolektyvų, būreliai ir klubai, kuriuose yra užimti 147 dalyviai. Meno mėgėjų kolektyvai išvykose surengė 58 koncertus ir spektaklius. Antrus metus iš eilės  pateikus Kultūros tarybai projektą ir jam gavus finansavimą Šeduvoje vyko antrasis tarptautinis  mažųjų erdvių profesionalių teatrų festivalis „Mizanscena“, kurio metu buvo parodyti 9 spektakliai, iš kurių 3 spektakliai iš užsienio: Lenkijos, Rusijos bei Slovakijos. Įgyvendintas projektas „Pasakojamoji tautosaka iš Šeduvos Babos lobyno“, ko pasėkoje buvo išleistos USB atmintinės, kuriose patalpintos nufilmuotos vienos žymiausių  visoje Lietuvoje tradicinės kultūros pateikėjos, užrašytojos ir skleidėjos Emilijos Brajinskienės surinktos Šeduvos krašto legendos, kurias tarmiškai, vaizdingai bei išraiškingai pasakoja E. Brajinskienė ir Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė.  2021 m. rugsėjo 11-ąją Šeduvoje suorganizuotas pirmasis šviesų ir meno festivalis „Nakties intencijos“ (finansuotas Lietuvos kultūros tarybos ir Radviliškio rajono savivaldybės). Veiksmas vyko Šeduvos miesto parke, kuris buvo apšviestas skirtingų metų laikų spalvomis. Pasitelkiant įvairias šiuolaikines kūrybines raiškas bei netradicinius kūrybinių idėjų sprendimo būdus, parko erdvėse skirtingų sričių profesionalūs menininkai (Gediminas Beržinis, Kauno mimų teatro aktoriai, Gintautas Gascevičius) atliko performansus, kuriuos susirinkusieji galėjo stebėti iš arti. Šeduvis Adas Juška, stilizavo Šeduvos miesto herbą bei Šeduvos kultūros ir amatų centro logotipą-leliją, kuriuos, naudodamas grafičio techniką, perteikė ant vasaros estrados sienų. Koncertinę programą atliko: gimnastė Olga Kosterina (Rusija), smėlio menininkė Jurgita Minderytė-Motiekaitė, teatro ir kino aktorės Janina  Motekonytė ir Augustė Raguotytė, Saulius ir Donatas Petreikiai kartu su gyvo garso grupe, „Viduramžiai LT“. Festivalį vedė Laura Remeikienė.

Šeduvos kultūros ir amatų centras organizavo renginių ciklą „Iš kartos į kartą“ skirtingose Radviliškio krašto vietovėse: Raudondvario, Alksniupių, Sidabravo kaimuose bei Šeduvos mieste. Renginių cikle koncertavo profesionalūs atlikėjai: Bjelle, G. Storpirštis, S. ir J. Bareikiai, N. Narmontaitė su instrumentine grupe. Kiekvienam renginiui prasidedant Šeduvos kultūros ir amatų centro meno mėgėjų kolektyvai rodė meninę - dokumentinę kompoziciją „Baltoji vizija“; Šeduvos miesto biblioteka eksponavo kilnojamąją V. Mačernio kūrybos parodą „Vizija – tai mano turtas, svajonė – tai mano dabartis, praeitis ir ateitis“.

 

Kaip ir kasmet puikiais koncertais ir akcijomis buvo paminėtos valstybinės šventės. 

 

Vasario 16-ąją paminėjome žygiu „Keliaudamas po Šeduvą, pažink Lietuvą“. Žygiui „Keliaudamas po Šeduvą, pažink Lietuvą“ buvo sukurtas specialus žemėlapis su šešiolika punktų, kuriuos žygeiviai turėjo aplankyti jiems patogiu laiku bei atsakyti į pateiktus klausimus. Iš anksto buvo paskelbtos net penkios nominacijos, į kurias pretendavo žygio dalyviai. Visiems nominacijų nugalėtojams įsteigti specialūs prizai, o dalyviams, įvykdžiusiems visas sąlygas, padovanoti Vasario 16-osios progai sukurti Šeduvos kultūros ir amatų centro puodeliai. Neturėjusieji galimybės dalyvauti žygyje, galėjo stebėti virtualų sveikinimą Šeduvos kultūros ir amatų centro „Facebook“ paskyroje bei internetinėje svetainėje www.seduvoskultura.lt. Muzikinį sveikinimą atliko: muzikos mokyklos mokinės - Ūla Poškaitė, Aivita Tvarevičiūtė, Milda Stalgytė, Rusnė Bartkevičiūtė bei šeduvis Rapolas Meškauskas.

Remiantis Vyriausybės nutarimais ir rekomendacijomis Kovo 11-ąją minėjome virtualiai. Šiai progai buvo sukurtas virtualus sveikinimas „Vėliavos kelias“, kuris apjungė visus Šeduvos kultūros ir amatų centro darbuotojus bei jaunuosius Šeduvos šaulius. Sveikinimą įgarsino grupės „Vanilinis dangus“ solistė Urtė Garbačiauskienė.

Liepos 6-ąją Šeduvoje buvo švenčiama ne tik Valstybės diena, bet ir tęsiamas renginių ciklas „Iš kartos į kartą“, skirtas poeto Vytauto Mačernio šimtmečiui. Renginį pradėjo Šeduvos kultūros ir amatų centro darbuotojai, Alksniupių suaugusiųjų šokių kolektyvas „Alksna“, Šeduvos gimnazijos šokių studijos „Vaivorykštė“ šokėja Juta Juškaitė. Jie atliko publicistinę-poetinę kompoziciją „Baltoji vizija“. Poeto kūrybinį kelią – laiškus, nuotraukas, leidinius surinko Šeduvos bibliotekos darbuotojos, kuriuos eksponavo kilnojamoje parodoje „Vizija – tai mano turtas, svajonė – tai mano dabartis, praeitis ir ateitis“. Koncertinę dalį „Apie meilę rimtai ir žaismingai“ atliko aktorė Nijolė Narmontaitė bei instrumentinė grupė, kurioje skambėjo romantiški kūriniai apipinti aktorės Nijolės Narmontaitės neblėstančiu humoru. 21 val. aktorė Nijolė Narmontaitė priminusi, kad akcija „Tautiška giesmė aplink pasaulį“ tai mūsų lietuvybės jungtis, pakvietė visus drauge su Šeduvos kultūros ir amatų centro soliste Evelina Stalgiene sugiedoti valstybės himną.

 

Iškilmingai paminėtos ir kitos Lietuvai svarbios atmintinos datos.

 

Birželio 13 d. Šeduvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už Lietuvos tremtinius. Birželio 14 d. 11.59 val. Šeduvos geležinkelio stotyje Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas pradėtas visuotine tylos minute. Vaikai uždegė žvakutes ir jas sudėjo ant penktųjų geležinkelio bėgių. Skambėjo eilės, tremtinių dainos, buvo skaitomos Šeduvos krašto tremtinių šeimų pavardės. Skaudžiais tremties prisiminimais pasidalino Kęstutis Andrijauskas ir Jadvyga Peleckienė.

Gegužės 17 d. Šeduvos Laisvės aikštėje įvyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas. Koncertinę programą atliko rašytojas, poetas, režisierius, dainų tekstų ir muzikos autorius, bardas Vytautas V. Landsbergis, kuriam partizanų tema yra artima. Režisierius Vytautas V. Landsbergis filmuose įamžino partizanų artimųjų prisiminimus, atkūrė sudėtingo istorinio laikotarpio realijas, kuriomis nuoširdžiai dalijosi su žiūrovais. Pagerbdamas kovotojus už Laisvę, V. V. Landsbergis atliko partizanų dainas. Po renginio už Lietuvos laisvę žuvusiems partizanams buvo padėtos gėlės ant Partizanų kapų.

Rugpjūčio 23-ąją minėjome reikšmingą, jautrią ir vieną išskirtiniausių įvykių mūsų šalies istorijoje – Baltijos kelią. Prisiminimais apie šią datą dalijosi šeduvė, istorijos mokytoja Elena Bičkauskienė. Koncertavo Kauno muzikinio teatro aktorė ir dainininkė Viktorija Streiča, solistė Akvilė Garbenčiūtė, teatro vyriausias dirigentas Jonas Janulevičius bei šokėjai Justina Vitkutė ir Gintaras Visockas. Stulbinamai gražaus tembro balsų savininkės dainavo žinomas ir rečiau atliekamas prancūziškas dainas, kurias jos puikiai interpretavo žavėdamos ne tik jautriomis interpretacijomis, bet ir kerinčiu šios „meilės“ kalbos prononsu.

 

Tradicija tapę Šeduvos miesto masiniai renginiai, kasmet sutraukiantys mases žmonių į miesto parką.

 

Rasų šventė baltų tautose visais laikais buvo labai svarbi. Šeduviai šią datą minėjo birželio 24 dieną miesto parke. Šventę pradėjo Šeduvos kultūros ir amatų centro folkloro ansamblis „Melnyčia“. Skambias dainas dovanojo grupė „Daumantų muzikantai“, instrumentinė folkloro grupė „Vydraga“, grupė „Kūjeliai“. Renginį vedė profesionalus Alytaus teatro aktorius Vaidas Praspaliauskas. Nuotaikingą šventę užbaigė tradicinis vainikėlių plukdymas.

Rugpjūčio 15 d. Šeduvoje įvyko ŽOLINĖS JOMARKAS 1931–ieji. Žolinės jomarke buvo įrengti 1931 metų stiliaus bendruomenių ir įstaigų kiemeliai. Vasaros estradoje koncertavo Šeduvos kultūros ir amatų centro liaudiškos muzikos kapela, vadovė Evelina Stalgienė. Svečiai iš Joniškio - kultūros centro romansų grupė „Ašalia“, vadovė Rita Kipšaitė-Balčiūnienė, Karčemų kultūros salės kapela „Karčemėlė", vadovas Kęstutis Jakštas, Radviliškio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Seni pažįstami“, vadovas Tomas Kanapinskas, Panevėžio rajono Paįstrio kultūros centro Piniavos moterų vokalinis ansamblis „Svaja“, vadovė Silvija Tamoliūnienė, Evelinos Stalgienės ir Aldonos Daukšienės duetas. Susirinkusius įelektrino ir šokti prikėlė Romų šou grupė „Sare Roma“ iš Vilniaus - vienintelis profesionalus romų kolektyvas Baltijos šalyse. Kolektyvo vadovas Ištvanas Kvik. Renginį vedė Šiaulių dramos teatro aktorė Nomeda Bėčiūtė.

 

Įvairaus žanro festivaliai ir renginiai organizuojami kiekvienais metais.

 

                      Spalio 29-ąją, trečiąjį kartą Šeduvos miesto aikštėje surengta moliūgų šventė, kurioje eksponuojami miesto įstaigų, bendruomenės narių skaptuoti moliūgai ar sukurtos kompozicijos. Išnaudojant meninį apšvietimą centrinė miesto aikštė nušvito naujais atspalviais. Nustebino ir šventės lankytojų skaičius dar kartą įrodęs, kad miestui reikalingi tokio tipo renginiai.

                      Alksniupiuose organizuota šventė „Saulėgrįža 2021“. Šventės tikslas - palydėti į žiemos pusę išvykstančią saulę. Šventė apjungė ne tik Radviliškio rajono meno mėgėjų kolektyvus, organizacijas, bet ir kolektyvus iš Panevėžio rajono. Šventėje dalyvavo: Šeduvos globos namų darbuotojų šokių kolektyvas ,,Žemyna“, linijinių šokių grupė „Rožiniai ritmai“, muzikos kapela „Aušrinė“, dainininkų folkloro grupė „Ulyčia“, pučiamųjų instrumentų orkestras „Saulutė“, moterų ansamblis „NONA“, Radviliškio rajono ambasadorius Airijoje, alksniupietis Eimantas Didžbalis, Naisių vasaros teatro aktoriai ir šlagerių karalienė Vitalija Katunskytė. Edukacines veiklas vedė Šeduvos jaunimo erdvė ir Šeduvos miesto bendruomenė.

 

Vaikų neformalus švietimas.

 

2021 m. Šeduvos kultūros ir amatų centras organizavo 3 edukacines vaikų vasaros stovyklas Šeduvoje, Alksniupiuose ir Sidabrave. Stovyklose buvo organizuojamos įvairios veiklos, ugdančios vaikų kūrybinį mąstymą bei skatinančios aktyvų judėjimą. Užsiėmimus vedė skirtingų sričių specialistai, taip kasdien stovyklos dalyviams pasiūlant naujas veiklas: nuo puodelių dekoravimo iki edukacinių pamokų jūros muziejuje ar indėnų kaime Vinetu. Iš viso stovyklose dalyvavo 58 vaikai, iš jų 10 -patiriantys socialinę atskirtį, 18 - labai gerai besimokantys.           

            

Centro teikti ir finansavimą gavę projektai.

 

2021 metais Šeduvos kultūros ir amatų centras teikė paraiškas ir gavo finansavimą aštuoniems projektams.

 

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

            Renginių organizavimas, renginių techninis aptarnavimas, edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, autobuso nuoma, meno kolektyvų pasirodymai kitose scenose, koncertinės salės nuoma.

        4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą. 

Darbuotojai skatinami nuolat kelti kvalifikaciją. Seminaruose dalyvavo ir savo kvalifikaciją kėlė 9 darbuotojai.

Kasmet ieškomas papildomas finansavimas aukštos kokybės renginių organizavimui: rašomi projektai, ieškomi rėmėjai. Rūpinamasi renginių reklama. Išleistas šeštasis Šeduvos kultūros ir amatų centro kalendorius su įsimintinų įvykių nuotraukomis. Aktyviai bendradarbiaujama su Šeduvos įstaigomis: seniūnija, gimnazija,  bažnyčia, darželiu, globos namais, muzikos ir dailės mokyklomis, Pakalniškių ir Sidabravo seniūnijomis. Palaikomi ryšiai su Lietuvos nacionaliniu kultūros centru, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos regionų skyriumi, Lietuvos filharmonija, Lietuvos džiazo sąjunga.

             

5. Įstaigos veiklos kokybės įvertinamas.

 

2016 metais Centras buvo audituojamas Radviliškio rajono savivaldybės Centralizuotas vidaus audito skyrius ir Centro veikla buvo įvertinta gerai.

Įstaiga pelnė II kategoriją.

Kultūros ir amatų centro bendruomenė didžiuojasi savo organizacija ir kuria jos teigiamą įvaizdį.

Palankus mikroklimatas darbui ir mėgėjų meno, klubų, studijų, būrelių veiklai. Meno vadovai –ilgamečiai savo sričių specialistai. Aktyvūs, kūrybingi ir motyvuoti darbuotojai. Visapusiškai rūpinamasi įstaigos nariais ir jų kvalifikacija.

Seminaruose dalyvavo ir savo kvalifikaciją kėlė ŠKAC darbuotojai pagal specialybes:

Livita Tvarevičienė:

1. Virtuali konferencija – diskusija „Užgavėnių šventės organizavimo mieste problemos šiandien“ , Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

2. Nuotoliniai mokymai kultūros centrų techniniams renginių koordinatoriams, scenos ir dekoracijų technikams, įgarsinimo  ir apšvietimo operatoriams, 8 kad. val. Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

3. Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymuose kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojams, 18 akad. val., Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

Evelina Stalgienė:

1. Virtuali konferencija diskusija „Užgavėnių šventės organizavimo mieste problemos šiandien“, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

2. Skaitmeninio raštingumo mokymai ,,Skaičiuoklė darbui ir namams“ (mokymų programa atitinka Europos komisijos rekomenduojamus skaitmeninių gebėjimų sistemos 1-2 lygius (,,DigComp“ 2.1), Radviliškio viešoji biblioteka.

Daiva Leščinskienė:

1. Kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Kalendorinės lietuvių šventės “ II

modulyje ,,Kalendorinės lietuvių šventės: pavasario šventės“ ir patobulino etnokultūrinio ugdymo

kompetenciją, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

2. Kvalifikacijos tobulinimosi programos „Kalendorinės lietuvių šventės: žiemos šventės“ 12 akad. val. ir patobulino etnokultūrinio ugdymo kompetenciją, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Dalia Duminienė:

1. „II pakopos nuotoliniai praktiniai mokymai ,,Mažos vertės pirkimo ypatumai ir naujovės 2021 m.“ VšĮ Viešųjų pirkimų agentūra.

Izolina Stanulienė:

1. Nuotolinė ASITEŽO konferencija „Lietuvos teatras vaikams ir jaunimui: tarp praeities ir ateities“ išklausė 5 lektorių pranešimus.

2. Nuotolinis seminaras, skirtas choreografams ir šokių mokytojams, 5 akad. val..

3. Nuotoliniai seminarai ,,Spektaklio ir vaidmens kūrimo ypatumai“, ,,Scenografija“ priemonės

ir formos, ,,Dariaus Meškausko aktorinės kūrybos laboratorija“, 18 kad. val., Lietuvos nacionalinis centras.

4. Nuotoliniai kvalifikacijos tobulinimo mokymai kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojams, 14 akad. val. paskaitų kursas, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

Joana Vasiliauskienė:

1. Nuotolinis seminaras, skirtas choreografams ir šokių mokytojams, 5 akad., Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

2. Virtualus sceninių lietuvių liaudies šokių konkurso ,,Šoka Lietuva“ diplomas, valstybinis ansamblis ,,Lietuva“.

Stanislovas Vaitkevičius:

1. Nuotoliniai mokymai kultūros centrų techniniams renginių koordinatoriams, scenos ir dekoracijų technikams, įgarsinimo  ir apšvietimo operatoriams 16 val., Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

Audrius Likpetris:

Nuotoliniai mokymai kultūros centrų techniniams renginių koordinatoriams, scenos ir dekoracijų technikams, įgarsinimo  ir apšvietimo operatoriams 16 val., Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Erichas Burbulis:

1. Nuotoliniai mokymai kultūros centrų techniniams renginių koordinatoriams, scenos ir dekoracijų technikams, įgarsinimo  ir apšvietimo operatoriams 16 val., Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

2. „Elektrotechnikos darbuotojo, eksploatuojančio ir vykdančio darbus elektros įrenginiuose“, energetikos darbuotojo pažymėjimas, UAB „SDG“;

3. Nuotoliniai mokymai techniniams renginių koordinatoriams, įgarsinimo ir apšvietimo operatoriams 12 akad. val., Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

 

Sėkmingai įgyvendinamos kultūros politikos kaitos gairės ir kultūros centro strategija.

Turto ir lėšų valdyme laikomasi skaidrumo ir efektyvumo principų.

 

      6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

 

Problema

Siūlomas sprendimo būdas

Trūksta patalpų amatininkų darbui. Pagalbinių patalpų garso ir apšvietimo technikos, dekoracijų, koncertinių rūbų sandėliavimui.

 

Problema išsispręstų renovavus „Užvažiuojamųjų  namų“ pastatą ir pritaikius jį kultūrinei veiklai.

 

 

Informacija apie Šeduvos kultūros ir amatų centro veiklą galima rasti internetinėse svetainėse:

www.seduvoskultura.lt, www.radviliskis.lt; „Facebook“ paskyroje „Šeduvos kultūros ir amatų centras“, kultūros darbuotojų „Facebook“ paskyrose,  „Google“, įvedus raktinius žodžius Šeduvos kultūra, laikraščiuose „Radviliškio naujienos“ ir „Šiaulių kraštas“. Reportažai apie renginius yra sukurti Šiaulių televizijos.

 

 

 

 

Direktorius                                                                                      Vaidotas Katutis

 

 

 

 

 


 

 

  PRITARTA

  Radviliškio rajono savivaldybės 

  tarybos 2022 m. kovo 24 d.       

  sprendimu Nr. T-688

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETNINĖS KULTŪROS IR AMATŲ CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

  1. Įstaigos pristatymas:

    1.1. Įstaiga: Biudžetinė įstaiga. Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras, įstaigos kodas: 302644114, Parko g. 8, Pakiršinio k., Radviliškio rajonas, LT- 82297,

tel. +370 606 90 102, [email protected], www.pakirsiniodvaras.lt.

    1.2. Įstaigos vadovas: Elžbieta Karaliūtė, 15 metų vadybinio darbo stažo, dailės ir technologijų pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centrui vadovauja nuo 2011 m. liepos 1 d.

    1.3. Įstaigos darbuotojai: Radviliškio savivaldybės taryba 2017 m. gegužės 04 d. sprendimu      Nr.T-571 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo  Nr.T-667 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės kultūros įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo“, Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centrui patvirtino 6 pareigybes. Darbuotojų skaičius neviršija savivaldybės tarybos nustatyto didžiausio leistino skaičiaus. Iš jų įstaigoje dirba 7 kultūros ir meno darbuotojai.

 

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

3 (vnt.)

5 (vnt.)

2 (vnt.)

  

 1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

                        Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

 

 

Fiziniai ir juridiniai asmenys

2021-01-01-2021-12-31

 

  

 1.5. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur.)

Lėšos (tūkst. Eur)

1. Savivaldybės biudžetas

 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

114,2

1.2. Valstybės biudžeto lėšos

1,2

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

6,2

 

1.6. Biudžeto išlaidos:

 

Išlaidų pavadinimas

Kasinės išlaidos (tūkst. Eur.)

Darbo užmokesčio 

83,4

Socialinio draudimo įmokos

1,5

Medikamentų, bei medicininių paslaugų įsigijimo išlaidos

0,1

Ryšių paslaugos 

0,3

 Komandiruotės

0,1

Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos

0,1

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

3,0

Kvalifikacijos kėlimas

0,2

Komunalinės paslaugos

12,3

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas

2,3

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

3,8

Darbdavių socialinė parama pinigais

0,1

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas

7,4

 Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas

0,8

Iš viso išlaidų:

115,4

Iš savivaldybės 2021 m. gauta ilgalaikio turto už:

42497,75 eur.

Iš savivaldybės 2021 m. gauta trumpalaikio turto už:

1075,20 eur.

 

2. Įstaigos tikslai, veikla ir rezultatai:

2.1. Tikslai:

2.1.1 Sudaryti sąlygas krašto tradicijų, papročių, amatų tęstinumui ir plėtrai;

2.1.2 Propaguoti etninę kultūrą, mėgėjų meną;

2.1.3 Vystyti švietėjišką (edukacinę) veiklą;

2.1.4 Organizuoti profesionalaus meno sklaidą, pramoginę veiklą;

2.1.5 Tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius;

2.1.6 Teikti kultūrines ir neformalaus švietimo paslaugas.

2.2. Veikla ir rezultatai:

 

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre veikla plėtojama įgyvendinant išsikeltą viziją – koordinuojanti etninės kultūros veiklą, puoselėjanti etninį savitumą ir tradicijas, propaguojanti profesionalųjį meną, atvira naujai iniciatyvai, reaguojanti į realius visuomenės poreikius biudžetinė organizacija.

2021 m. Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre veikė 6 amatų būreliai, kurie jungė 100 narių. Trys iš jų vaikų ir jaunimo. Būreliams vadovauja pedagogai ir tautodailininkai. Lankytojams suteiktos visos sąlygos ir priemonės kūrybiniam darbui. Amatų centre galima išmokti keramikos gamybos, medžio drožybos, vilnos vėlimo, juostų audimo, mezgimo, nėrimo, odos apdirbimo, žvakių liejimo, šiaudelių rišimo ir kitų tradicinių amatų. Metų eigoje pagamintus darbus būrelio lankytojai demonstruoja ir parduoda kasmet Radviliškyje ir kituose Lietuvos rajonuose organizuojamose mugėse, parodose.

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro veikla yra grindžiama tautodailės ir amatų išsaugojimu per vykdomus edukacinius užsiėmimus ir būrelius, siekiant didinti vaikų, jaunimo ir kitų amžiaus grupių gyventojų užimtumą. Centras suburia vietos gyventojus kurti meno dirbinius, eksponuoja menininkų darbus dvaro patalpose, vykdo edukacines programas, kurios skatina jaunimo ir turistų domėjimąsi krašto istorija ir papročiais. Tai ugdo visuomenės aktyvumą, kūrybiškumą ir suteikia galimybę atskleisti praeities kultūros savitumo suvokimą, kultūrinės tapatybės išlaikymą ir kūrimą.

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras – vienintelis Radviliškio rajone, kuriame nuolat veikia Radviliškio krašto tautodailės darbų paroda. Amatų centras kaupia, renka,  klasifikuoja, eksponuoja Radviliškio krašto amatininkų ir tautodailininkų darbus. Tai vienintelis  centras  Radviliškio rajone, kuris kasmet vykstančiai Radviliškio rajono tautodailės ir Šiaulių krašto tautodailininkų parodai pateikia centro būrelių dalyvių darbų.

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centras bendradarbiauja su bendruomenėmis ir organizacijomis, siekia tenkinti jų kultūrinius poreikius. Kultūros centre organizuojami valstybinių bei kalendorinių švenčių, įvairių sukakčių ir atmintinų datų minėjimai. Daugelį tradiciniais tapusių renginių dėl karantino ribojimų buvo nukelti į po karantininį laikotarpį. Įgyvendinant metų renginių programą organizuotos įvairios edukacijos vaikams, suaugusiems, pasirodymai, koncertai.

„Šalti šaltibarščiai – karštiems žmonėms“. Toks šūkis pirmąją paskutinio vasaros mėnesio dieną sukvietė mažus ir senus, išalkusius ir nelabai, į Pakiršinio dvare suorganizuotą antrąjį respublikinį šaltibarščių gaminimo čempionatą. Smagiai praūžusiame čempionate dėl skaniausių šaltibarščių gamintojo titulo susirungė 15 komandų, kurios pagamino per 280 litrų šaltibarščių. Šio renginio tikslas – per kultūrinę, meninę ir kitokią netradicinę veiklą (šaltibarščių gaminimą) suburti ne tik Pakiršinio kaimo, Baisogalos seniūnijos gyventojus, Radviliškio ir Lietuvos rajonų gyventojus, bet ir skatinti tradicijų išsaugojimą ir perdavimą, aktyviai įtraukti jaunąją kartą ir senjorus, emigrantus.

Tradiciniai virtualūs konkursai-parodos ,,Kalėdų senelio kojinė“ ir ,,Velykų margutis“ sulaukia didelio susidomėjimo visoje Lietuvoje. Virtualioje erdvėje pateikti konkursui skirti darbai lieka ilgam, tai tampa pavyzdžiu kuriantiems. Kad užtikrintume sklandų kultūros informacijos prieinamumą panaudojant šiuolaikines technologijas, siekėme naudotis inovatyviais kultūros informacijos komunikacijos metodais. Viešosios erdvės statistika rodo, kad esame stebimi, mumis domisi, mus lanko žiūrovai ne tik iš Radviliškio rajono, bet iš visos Lietuvos ir užsienio.

Advento laikotarpiu visiems norintiems buvo pasiūlytas edukacijų ciklas ,,Ilgi šeimos vakarai Pakiršinio dvare“. Amatų centre vyko 6 nemokami užsiėmimai, kurių metu atvykę galėjo gaminti advento vainiką, stalo dekoraciją, lieti vaško žvake ar dekoruoti dovanų maišelį. Advento edukaciniai vakarai sulaukė gausaus susidomėjimo ir pritraukė centrui naujų būrelių dalyvių.

Centre vykdomos ir kitos veiklos: nuolatinės ekspozicijos ir parodos, edukacijos, amatų mokymas, kalendorinės šventės, amatininkų konsultavimas, organizuojami kalendoriniai ir tradiciniai renginiai.

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro lankytojai dalyvavo rajono tautodailininkų parodoje, surengė parodas Grinkiškio pramogų ir šokių salėje, Kairėnų bibliotekoje. 2021 metais Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centre surengtos fotografijos, Radviliškio dailės mokyklos Baisogalos skyriaus tapybos darbų, tautodailininkės Odetos Bražėnienės karpinių, Tomos Matulevičienės ir Audronės Kudžmaitės tapybos darbų parodos, Edvardo Bielokopitovo medžio darbų parodos ir kt.

Pasikeitus sąlygoms dėl įvesto karantino, buvo visiškai sustabdyta kontaktinė kultūrine veikla, imtasi priemonių užtikrinti kultūrinės veiklos tęstinumą, vykdant kultūrines veiklas iš dalies, nuotoliniu būdu arba virtualiai. Pasikeitė ir kultūrinių produktu visuomenei pristatymo formos: kultūriniam santykiui su bendruomene, kultūros lauko žmonėmis ir neformalaus švietimo vykdymui buvo pasirinktos ,,Facebook", ,,Messenger", ,,Zoom". Dėl visuomenės kontaktų ribojimų, dalis suplanuotų renginių neįvyko, dalis persikėlė į virtualią erdvę.

 

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Edukacinė veikla, parodų, valstybinių ir kalendorinių švenčių, atmintinų datų organizavimas. Koncertinės salės ir kitų patalpų nuoma, bilietų pardavimas į renginius. Edukacijos tai pagrindinė amatų centro veikla, kurios metu pritraukiame vaikus ir suaugusius į naujas veiklas. Edukacinės programos yra nuolatos atnaujinamos, papildomos naujomis. Šiais metais buvo suorganizuoti per 250 edukacinių renginių kuriuose dalyvavo per 6000 dalyvių. Edukacijas stengiamės pritaikyti renginio temai ar metų laikui. Radviliškio miesto Joninių šventėje- mokėme visus norinčius pinti vainikus. Pavartyčių avininkystės šventėje- vėlėme vilną, gaminome vilnos avinėlius. Advento laikotarpiu visus mokėme sukti ir lieti vaško žvakes, pinti Advento vainikus. Mūsų edukacijose vienu metu dalyvauja nuo 1 iki 150 dalyvių.

Amatų centras, vykdydamas savo veiklą bendradarbiavo ir prisidėjo prie įvairių rajono įstaigų projektų ir įsimintinų dienų: Europos paveldo diena tarnavo švietimo tikslams, kaip priemonė supažindinti žmones su unikaliu ir savo architektūra išskirtiniu Pakiršinio dvaru. Šeduvos turgaus aikštės atidaryme- Baltų vienybės dienoje skatinome Šeduvos miesto svečius susipažinti su baltų mitologija ir simboliais. Renginiuose buvo pristatoma Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro veikla, edukacinės programos: vilnos vėlimas, žvakių gamyba, lipdymas iš molio, juostų vijimas, pinigų kalimas ir kt.

 

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

Organizuojami darbuotojų pasitarimai, kurių metu aptariamos problemos, organizaciniai bei ūkiniai klausimai. Darbuotojai skatinami nuolat kelti kvalifikaciją, dalyvauti kitų kultūros organizacijų renginiuose. Suaktyvėjo bendradarbiavimas ir partnerystė su kitomis kultūros, švietimo organizacijomis, kaimo bendruomene, tautodailininkais. Rūpinamasi renginių reklama.

Direktorė vykdė kultūros centro veiklos planavimą ir administravimą. Parengė centro metinę veiklos programą, biudžeto išlaidų sąmatą. Paruošė ir pateikė ataskaitas: Statistinę kultūros centro ataskaitą Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui (Kultūros skyriui), LATGA-ai, mėgėjų meno kolektyvų veiklos ataskaitas, anketas dėl profesionalaus meno sklaidos ir kultūros centro darbuotojų kvalifikacijos ir kt. Direktorė tvirtino medžiagų nurašymo komisijos aktus, parengė ir tvirtino darbų priėmimo aktus, parašė įsakymus veiklos, atostogų ir personalo valdymo klausimais. Vykdė sutartinius įsipareigojimus su LATGA. Direktorė vykdė įstaigos civilinės ir gaisrinės saugos dokumentų administravimą. Direktorė vykdo centro kontrolės funkcijas: užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Kultūros centro nuostatų, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei Savivaldybės perduoto turto naudojimą, apsaugą ir valdymą, kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su įstaigos veikla, ir kitų teisės aktų teisėtą vykdymą Kultūros centre.

Centro dokumentacija tvarkoma vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro dokumentacijos planu ir dokumentų registro sąrašu. Už centro dokumentacijos planą ir dokumentų registro sąrašą, archyvo tvarkymą atsakinga direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams D.Džiaugienė.

Centre sudarytos ir saugomos bylos vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

Direktorė kartu su Centro buhaltere D.Rakiciene parengė įstaigos sąmatą, tvirtino įstaigos biudžeto išlaidų sąmatą, sudarė ir tvirtino pirkimo planus. Įstaiga skolų neturi.

Viešieji pirkimai buvo vykdomi pagal Viešųjų pirkimų taisyklėse numatytą tvarką. CVP IS sistemoje paskelbta 2021 metų viešųjų pirkimų ataskaita. Atsakinga už viešųjų pirkimų organizavimą R.Verbauskienė 

Informaciją apie Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro veiklą skelbiama internetinėje svetainėje. Įstaigos internetinė svetainė tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės 2003 balandžio 18 dienos nutarimu ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo“.

 

5. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro bendruomenė neabejinga savo organizacijai ir kuria jos įvaizdį.

Palankus mikroklimatas darbui ir būrelių veiklai.

Sėkmingai vykdoma edukacinių užsiėmimų ir būrelių veikla.

Aktyvūs ir motyvuoti darbuotojai.

Puikūs būrelių vadovų pasiekimai.

Narystė Lietuvos kultūros centrų asociacijoje.

Visapusiškai rūpinamasi kolektyvo nariais ir jų kvalifikacija.

Veiksmingas įstaigos bendravimas, bendradarbiavimas ir partnerystė su kitomis įstaigomis.

Įgyvendinamos kultūros politikos kaitos gairės ir etninės kultūros ir amatų centro strategija.

Turto ir lėšų valdyme laikomasi skaidrumo, taupumo ir efektyvumo principų.

 

   6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

 

Problema

Siūlomas sprendimo būdas

Reikia atnaujinti kompiuterinę įrangą.

2021 m. vienas kompiuterinės technikos komplektas buvo įsigytas.

2022 m. siekiant spręsti minėtą problemą pateikėme prašymą Radviliškio rajono savivaldybės administracijai.

Reikia įrengti teritorijos ir pastato stebėjimo kameras Parko g. 6.

2022 m. siekiant spręsti minėtą problemą pateikėme prašymą Radviliškio rajono savivaldybės administracijai.

Reikia atnaujinti Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro biuro baldų komplektą ir edukacinėms veikloms skirtus stalus.

Planuojama 2022 m. įsigyti 2 biuro stalus, biuro spintą ir 10 edukacinėms programoms skirtų stalų. Baldus įsigyti planuojama iš įstaigos uždirbtų lėšų.

 

 

 

Direktorė                                                                              

 

                               Elžbieta Karaliūtė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  PRITARTA

  Radviliškio rajono savivaldybės 

  tarybos 2022 m. kovo 24 d.       

  sprendimu Nr. T-688

 

RADVILIŠKIO R. BAISOGALOS KULTŪROS CENTRO

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Biudžetinė įstaiga. Radviliškio r. Baisogalos kultūros centras, Maironio g. 46, LT- 82320 Baisogala,  tel. 865975212, [email protected], www.baisogaloskc.lt.

1.2. Įstaigos vadovas: laikinai direktoriaus pareigas eina Neringa Bernadickienė (nuo 2021-12-20), Radviliškio r. Baisogalos kultūros centre dirba nuo 2006-12-29; choro vadovės, muzikos mokytojos pagrindinėje mokykloje, VMM solfedžio mokytojo kvalifikacija; socialinių mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

1.3. Įstaigos darbuotojai:

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

3 (vnt.)

8 (vnt.)

3 (vnt.)

 

1.4. Įstaigos suteiktų paslaugų gavėjai:

Laikotarpis

Paslaugų gavėjai

 

 

Fiziniai ir juridiniai asmenys

2021-01-01 iki 2021-12-31

 

 

1.5. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai (tūkst. Eur.)

Lėšos (tūkst. Eur.)

1. Savivaldybės biudžetas

 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

158,5

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

 

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

10,0

2. Kiti šaltiniai

 

2.1. ES paramos lėšos

 

2.2. Valstybės biudžeto lėšos projektams

 

2.3. Paskolos lėšos

 

2.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

2,5

 

1.6. Biudžeto išlaidos:

Išlaidų pavadinimas

Kasinės išlaidos (tūkst. Eur.)

Darbo užmokesčio

113,7

Socialinio draudimo įmokos

3,0

Ryšių paslaugos

0,7

Komandiruotės

0,2

Aprangos ir patalynės bei priežiūros įsigijimo išlaidos

4,0

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

2,1

Kvalifikacijos kėlimas

0,7

Komunalinės paslaugos

8,6

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimas

4,3

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

2,7

Darbdavių socialinė parama pinigais

0,2

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimas

13,1

Ilgalaikio materialaus turto įsigijimas

2,0

Viso išlaidų:

155,3

 

2. Įstaigos tikslas, uždaviniai, veikla ir rezultatai:

Tikslas - organizuoti mėgėjiško bei profesionalaus meno renginius, gerinti etninės kultūros sklaidą, atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, skatinti kultūrinę veiklą įvairiose amžiaus grupėse, puoselėti krašto tradicijas, tradicinius renginius  bei teikti kitas kultūros paslaugas.

Uždaviniai:

1. Organizuoti mėgėjų meno kolektyvų, studijų, būrelių veiklą, rūpintis jų dalyvavimu renginiuose (vietiniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose).

Veikla ir rezultatai:

Radviliškio r. Baisogalos kultūros centre (toliau - Centre) 2021 m. veikė 16 mėgėjų meno kolektyvų: Liaudies kaimo kapela „Žvangulis“, ansamblis „Armonikieriai“, pramoginės muzikos orkestras, vaikų kapelija „Žvangučiai“, vadovas Vilimas Malinauskas; mišrus choras „Naktikovas“, vaikų ir jaunimo dainavimo grupė, moterų vokalinis ansamblis, vadovė Neringa Bernadickienė; netradicinė kapelija „Dainoriai“, vadovas Paulius Kablys; folkloro ansamblis „Dainoriai“, vadovai Asta Jurevičienė ir Paulius Kablys; ukulelių ansamblis, vadovė Asta Jurevičienė; mėgėjų teatras, vaikų ir suaugusiųjų skaitovų kolektyvas, vadovė Vilija Kaščionienė; vaikų įvairių stilių šokių grupė „Tripp Trapp pumpurėliai“, liaudiškų šokių grupė „Žolynėlis“, įvarių stilių šokių grupė „Tripp Trapp“, vadovė Jūratė Kačiukevičienė; meno vadovų tercetas. Visi mėgėjų meno kolektyvai subūrė 224 žmones. 

Mėgėjų meno kolektyvams sudarytos palankios sąlygos. Kiekvienas meno vadovas dirba pritaikytose patalpose, kurios aprūpintos baldais, pagal galimybes instrumentais, koncertiniais rūbais.

2021 m. surengti 69 įvairaus žanro ir pobūdžio renginiai, edukacijos, pranešimai, akcijos, internetinės akcijos, žaidimai kultūros centre ir kultūros centro socialinėje paskyroje.

Kolektyvai dalyvavo festivaliuose, konkursuose, šventėse. Vokalinis moterų ansamblis – virtualiame vokalinių ansamblių festivalyje „Daina gydo sielą 2021“, vokalinių ansamblių romansų šventėje – konkurse „Sugrįžki jaunyste“, solistų ir vokalinių ansamblių konkurso „Sidabriniai balsai“ baigiamajame etape, vokalinių ansamblių konkurse „Šventosios gaidos“, LRT laidoje „Duokim garo“, vokalinių ansamblių šventėse Kražiuose, Papilyje, respublikinėje šlagerių šventėje (vadovė Neringa Bernadickienė). Liaudies kaimo kapela ,,Žvangulis" – koncertinė programa Liepos 6-ai, kartu su kapelija „Žvangučiai“ dalyvavo LRT laidoje „Duokim garo“ (vadovas Vilimas Malinauskas). Netradicinė kapelija „Dainoriai“ – LRT laidoje „Duokim garo“, respublikiniame kapelų festivalyje  „Girkalnio Griežynė“, tradicinėje liaudiškos muzikos kapelų šventėje „Apynėls mažs, ale labė gražs“, respublikinėje veislininkystės ir gyvulininkystės pasiekimų parodoje, kapelų šventėje, edukacinėse programose (vadovas Paulius Kablys). Folkloro ansamblis „Dainoriai“ – Škapliernos šventėje, folkloro festivalyje „Žiemgala“, lygiadienio šventėje (vadovai Asta Jurevičienė ir Paulius Kablys). Mišrus choras „Naktikovas“ – chorinės muzikos festivaliuose Raseiniuose, Kelmėje, Rozalime, Radviliškyje (vadovė Neringa Bernadickienė). Vaikų ir jaunimo dainavimo grupė – virtualiame tarptautiniame vaikų ir jaunimo vokalinės muzikos konkurse „Garsų paletė“, virtualiame respublikiniame jaunimo patriotinės dainos festivalyje-konkurse „...Ar mylit ją jūs?“, virtualiame instrumentinių melodijų ir dainų konkurse-festivalyje „Esi tik viena“, virtualiame XX -ame šalies vaikų ir jaunimo popchorų, ansamblių ir solistų festivalyje - konkurse „Spindulėlis 2021“,  paramos akcijoje „Gerumo lašelis“, skirtoje tarptautinei vaikų gynimo dienai; populiariosios muzikos konkurse – festivalyje „Vasaros karuselė 2021“ ( vadovė Neringa Bernadickienė). Mėgėjų teatras – nuotoliniu būdu dalyvavo XI Lietuvos ir jaunimo teatrų apžiūroje - festivalyje „Šimtakojis“, vaikų teatrų festivalyje „Sveiki, gyvi vaikai“ (vadovė Vilija Kaščionienė). Jaunių liaudiškų šokių grupė ,,Žolynėlis“ – respublikiniame virtualiame šokių konkurse „Šok laisvai 2021“, respublikiniame projekte „Mes šokam“ (vadovė Jūratė Kačiukevičienė). Įvairių šokių stilių grupė „Tripp Trapp“ - respublikiniame virtualiame šokio konkurse „Šok laisvai 2021“, virtualiame tarptautiniame šokių ir stop kadro konkurse, virtualiame šiuolaikinių šokių konkurse „Emocijos 2021“, visuotinėje Baltijos šalių akcijoje “Visa Baltica šoka“, respublikiniame tęstinio šokio projekte „Mes šokam“ (vadovė Jūratė Kačiukevičienė). Meno vadovų tercetas – Žiemgalos, Škapliernos, Lygiadienio šventėse.

Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvai koncertuoja centro renginiuose, miestelio šventėse, aktyviai dalyvauja minėjimuose, kaimo bendruomenių susibūrimuose. Taip pat senelių globos namuose, kur dovanoja savo pasirodymus. Veda edukacijas, akcijas ir žaidimus.

2.  Organizuoti valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą.

Veikla ir rezultatai:

Paminėtos visos valstybinės šventės ir atmintinos datos.

Sausio 13-ąją - virtualus paminėjimas, skirtas Laisvės gynėjų dienai, akcija „Atmintis gyva, nes liudija“.

Vasario 15 d. - virtuali Užgavėnių šventė, dalyvavo centro folkloro ansamblis „Dainoriai“ ir meno vadovai.

Vasario 16 d. – virtualus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, centro meno vadovų ir kolektyvų virtualus koncertas.

Kovo 11 d. – virtualus renginys Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Dalyvavo centro vaikų ir jaunimo dainavimo grupės atlikėjai, jaunieji skaitovai, šokėjai.

Birželio 14 d. paminėta Gedulo ir Vilties diena su centro kolektyvais.

Liepos 6 d., Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, kartu su visais lietuviais sugiedota „Tautiška giesmė“, centro liaudies kaimo kapelos „Žvangulis“ koncertas.

Rugpjūčio 23 d. - Juodojo kaspino dienos minėjimas, koncertinę programą atliko Gediminas Storpirštis.

3. Tęsti tradicinėmis tapusias šventes, festivalius.

Veikla ir rezultatai:

2021 metais Baisogalos kultūros centre 20-tą kartą vyko Baisogalos kultūros centro organizuojamas lietuvių liaudies kultūros lobyno – folkloro sambūris „Nemirštanti tautos gaida“, sukvietęs folkloro

kolektyvus: Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblį „Aidija“ (vadovas D. Stakvilevičius), Panevėžio folklorinį ansamblį „Raskila“ ( vadovė L. Vilienė), Šeduvos folkloro ansamblį ,,Šeduve“ (vadovė D. Briedienė), Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro folkloro ansamblį „Dainoriai“ (vadovai A. Jurevičienė ir P. Kablys).

Antrą kartą vyko netradicinių kapelų – grupių  šventė ,,Šok, trypk ir dainuok“ , kurioje dalyvavo Karčemų kultūros salės kapela „Karčemėlė“ (vad. K. Jakštas), Radviliškio miesto kultūros centro liaudies  muzikos kapela „Seni pažįstami“ (vad. T. Kanapinskas), Užvenčio kultūros centro vokalinė vyrų grupė „Truopnė mozėkonta“ (vad. A. Butnorius), Užvenčio kultūros centro grupė  „Vartai“ (vad. A. Butnorius), Baisogalos kultūros centro netradicinė kapelija „Dainoriai“ (vad. P. Kablys).

Dėl Covid-19 pandemijos tradiciniai renginiai - romansų atlikėjų šventė ,,Nebegrįšiu laukų takeliu“, respublikinė chorų šventė ,,Draugystės daina“, Baisogalos miestelio šventė, neįvyko.

           4. Propaguoti, skleisti profesionalų, šiuolaikinį meną, sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai.

Veikla ir rezultatai:

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su šiuolaikinio šokio asociacija. Jau antrą kartą, 2021 m. vasarą, Baisogaloje vyko „Šiuolaikinio šokio rezidencija“. Užsiėmimus vedė performanso meno atlikėja/šokėja Goda Žukauskaitė. Visą savaitę vyko šiuolaikinio šokio užsiėmimai miestelio gyventojams.

Kovo mėnesį buvo suorganizuota profesionalaus fotografo Sauliaus Jankausko darbų paroda, centro languose.

Surengta buvusios baisogalietės Gražinos Markevičienės (Mikutytės) tapybos darbų paroda „Pasikalbėkime sielomis“. Suorganizuotas susitikimas su menininke, kuri pristatė savo tapybos darbus ir eilėraščių knygą. Renginio metu skambėjo ne tik autorės eilės, bet buvo atliekamos ir dainos.

             Dėl COVID – 19 viruso pandemijos tarptautinis poezijos festivalis „Poezijos pavasaris“ buvo nukeltas į liepos mėnesį. Savo kūryba - eilėmis ir dainomis su žiūrovais dalijosi poetas, publicistas, teatro ir kino režisierius, vaikų rašytojas V. V. Lansbergis.

              Suorganizuotas profesionalios atlikėjos Samantos Tinos koncertas.

              Kultūros centre sudarytos sąlygos komerciniams profesionalaus meno koncertams, spektakliams, pasirodymams. Šiais metais klausytojai turėjo galimybę išgirsti Alekso Lemano, Arvydo Vilčinsko, Tomo Bagdonavičiaus, Vytauto Šiškausko koncertų. Panevėžio „Drakoniuko“ teatras vaikus nudžiugino spektakliu „Seno rakto istorija“.

5. Rengti festivalius, kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas.

Veikla ir rezultatai:

Baisogalos kultūros centro renginiai pasižymėjo įvairove. Renginiai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, siūloma įvairaus pobūdžio renginių: nuo edukacijų, seminarų iki praktinių užsiėmimų, koncertų. Pandemijos metu renginiai persikėlė į socialinio tinklo Facebook paskyrą. Gyventojams buvo siūloma piešti, fotografuoti, kurti, šokti, dainuoti, taip pat stebėti kultūros centro darbuotojų pasirodymus, dainas, šokius, skaitinius.

Liaudiškų šokių grupė „Žolynėlis“ minėjo 12 – os metų veiklos sukaktį.

Birželio – liepos mėnesiais vyko šilti susitikimai „Vasaros pokalbiai su muzika“. Juose savo dainas, muzikinius kūrinius žiūrovams dovanojo centro meno vadovų tercetas, svečiai iš Rasenių rajono „Nemakščių vyrai“, vadovas Juozapas Jusčius, Raseinių r. kultūros centro tercetas.

Mėgėjų teatras (vadovė V. Kaščionienė) organizavo virtualų Juokų pusvalandį, skirtą pasaulinei juoko dienai. Vyko mėgėjų teatrų festivalis „Vaidina kaimynai“, kurio metu savo spektaklius baisogaliečiams rodė Akademijos kultūros centro Dotnuvos skyrius, Alksniupių teatras „Pilnatis“, Šeduvos kultūros ir amatų centro mėgėjų teatras, taip pat centro mėgėjų teatras.

Kultūros centre vyksta Radviliškio dailės mokyklos Baisogalos klasių mokinių darbų parodos. Eksponuojami pusmečių ir baigiamieji darbai.

6. Vykdyti jaunimo užimtumą, pateikiant įvairias laisvalaikio praleidimo formas.

Veikla ir rezultatai:

Šiuolaikinio šokio menininkai, atlikę rezidenciją kultūros centre, visą savaitę vedė užsiėmimus ir siūlė jaunimui susipažinti su kūno judesio galimybėmis, šiuolaikinio šokio elementais, improvizacija.

Kultūros centre veikia visų meno sričių užsiėmimai jaunimui – šokio, teatro ir muzikos. Į organizuojamus renginius įtraukiami ne tik Jaunieji šauliai, Baisogalos gimnazijos, Baisogalos mokyklos-darželio mokiniai, bet ir jaunimo kolektyvo nariai.

Meno vadovai aktyviai dalyvauja vaikų vasaros stovyklose kitose bendruomenėse, veda edukacinius užsiėmimus.

7. Skatinti bendruomenę domėtis etnine kultūra ir įsijungti į jos populiarinimo veiklą.

Veikla ir rezultatai:

Kultūros centre veikia mėgėjų meno kolektyvai, kurių veikla orientuota į liaudies meną. 2021 m. buvo puoselėtos aukštaičių dainavimo, šokio ir muzikavimo tradicijos, organizuoti įvairaus pobūdžio etninės kultūros renginiai. Sukurtos naujos koncertinės programos, kurios papildė mėgėjų meno kolektyvų repertuarus.

Bendradarbiaujame su Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centru.

Organizuojami meno mėgėjų folkloriniai renginiai.

8. Tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius.

Veikla ir rezultatai:

Sociokultūrinėje veikloje ypatingas dėmesys buvo skirtas kultūros renginių organizavimui, pritaikymui ir perkėlimui į virtualią erdvę. Baisogalos gyventojams buvo sudarytos sąlygos kultūrinių poreikių tenkinimui. Kultūros centre vyko daug įvairių ir skirtingo žanro nemokamų renginių. Buvo užtikrintas tradicijų tęsimas, vertybių puoselėjimas bei bendradarbiavimo tęstinumas. Taip pat renginiai sėkmingai buvo perkelti į virtualią erdvę. Vyko akcijos, mėgėjų meno kolektyvų, meno vadovų pasirodymai, koncertai, šokiai, dainos, vaidinimai, skaitiniai. Kultūros centras savo veiklą organizavo bendradarbiaudamas su Baisogalos biblioteka, parapija, rajono švietimo įstaigomis, Radviliškio r. ir visos Lietuvos kultūros įstaigomis. Organizuota akcija „Knygų namelio lūkesčiai“, skirta Pasaulinei spaudos laisvės dienai bei Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienai paminėti;  visuotinė pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“.

3. Įstaigos teikiamos paslaugos.

Baisogalos kultūros centras organizuoja renginius, meno kolektyvų pasirodymus renginiuose, šventėse, vykdomi edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems. Žiūrovų salės ir kitų patalpų nuoma renginiams, kito pobūdžio užsiėmimams, bilietų pardavimas.

4. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą.

Kultūros centre darbuotojams organizuojami reguliarūs pasitarimai, susirinkimai. Aptariami organizaciniai klausimai, planuojama veikla, keliami probleminiai klausimai, ieškoma atsakymų, aptariamos esamos problemos ir ieškoma jų sprendimų. Darbuotojai skatinami kelti kvalifikaciją, dalyvauti seminaruose, domėtis naujovėmis ir jas taikyti veikloje, dalyvauti kitų įstaigų renginiuose, semtis gerosios patirties, bendradarbiauti su kitų miestų ir miestelių kultūros centrų, bendruomenių mėgėjų meno kolektyvais. Iš 10 dirbančių specialistų ir administracijos darbuotojų kvalifikaciniuose kursuose ar seminaruose dalyvavo 7 darbuotojai. Iš viso sudalyvauta 31-uose kursuose ar seminaruose, išklausyta 277 valandos kursų. Darbuotojams pagal galimybes buvo sudarytos sąlygos dalyvauti kitų įstaigų renginiuose, šventėse, organizuojamuose konkursuose visoje Lietuvoje. Iš viso buvo 70 išvykų. Radviliškio muzikos mokykla padovanojo fortepijoną. Pasirūpinta kolektyvų narių sceninių kostiumų atnaujinimu, mišriam chorui „Naktikovas“, iš dalies finansuojant Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui, pasiūti tautiniai rūbai.

5. Įstaigos veiklos kokybės įvertinimas.

Radviliškio r. Baisogalos kultūros centro darbuotojai didelį dėmesį skiria miestelio bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimui, tradicijų puoselėjimui ir įtvirtinimui, prasmingų renginių organizavimui, taip pat pramoginių renginių organizavimui, mėgėjų meno kolektyvų veiklos skatinimui, profesionalaus meno sklaidai. Kultūros centro darbuotojai kartu su mėgėjų meno kolektyvų nariais didžiuojasi savo organizacija ir kuria bei puoselėja jos įvaizdį, reprezentuoja centrą ir jo veiklą visoje Lietuvoje. 

Dauguma mėgėjų meno kolektyvų yra aktyvūs ir pasiekia labai gerų rezultatų. Meno vadovai kuria palankų mikroklimatą mėgėjų meno kolektyvų veiklai, kuriama teigiama atmosfera bendrai kultūros centro darbuotojų veiklai. Puoselėjamas glaudus bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis. Dauguma darbuotojų atlieka savo darbą, yra aktyvūs, kūrybingi ir motyvuoti, nestokoja noro vykdomai veiklai. Rūpinamasi darbuotojų kvalifikacijos kėlimu. Turto ir lėšų valdyme laikomasi skaidrumo ir efektyvumo principų.

6. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

 

Problema

Siūlomas sprendimo būdas

Reikalingas meno mėgėjų kolektyvų narių instrumentų ir bendro naudojimo instrumentų kapitalinis remontas.

Tikslingai planuoti trūkstamo turto, priemonių įsigijimą, ieškoti rėmėjų, teikti paraiškas, siekiant įgyvendinti projektus.

Trūksta lėšų mėgėjų meno kolektyvų išvykoms.

Ieškoti rėmėjų, vykti koncertuoti už atlygį, dėlioti išvykų prioritetus.

 

 

L. e. direktoriaus pareigas

                

 Neringa Bernadickienė