herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. A-773 „dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės ir informacijos, susijusios su valstybės lygio eksteamaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo vykdymu, teikimo“

pakeitimo

 

2020 m. rugsėjo 14 d. Nr. A-857

Joniškis

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu Nr. V-1816 „Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės“ (2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. V-2019 redakcija),

            k e i č i u Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. A-773 „Dėl asmenų, kuriems skirta izoliacija, kontrolės ir informacijos, susijusios su valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimo vykdymu, teikimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

            „1. kartu su policijos komisariato atstovu laikantis saugumo priemonių tikrinti asmenis, turėjusius sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronoviruso infekcija), bei asmenis, grįžusius ar atvykusius iš užsienio valstybių, kurių izoliavimo vieta savivaldybės administracijos numatytose patalpose, namuose ar kitoje gyvenamojoje aplinkoje, izoliacijos laikotarpiu dėl izoliavimo reikalavimų laikymosi“.

 

 

Administracijos direktorė                                                                               Valė Kulvinskienė