Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL lietuvos respublikos vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimo nr. 1178 „dėl STATINIO (JO PATALPŲ) NAUDOJIMO NE PAGAL PASKIRTĮ atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 28 d. Nr. 1170

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Papildyti 31 punktu:

31. Gyvenamosios paskirties vieno buto, dviejų butų, daugiabučiame (trijų ir daugiau butų) name ar jo patalpose, Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytuose negyvenamosios paskirties pastatuose esančiose ir atskiru nekilnojamojo turto objektu suformuotose gyvenamosiose patalpose,  nepakeitus paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, nedarant žalos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui (jei jis yra) ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, galima ši Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytų rūšių veikla, kuriai vykdyti nenaudojami Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme nurodyti potencialiai pavojingi įrenginiai:

31.1. vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba (C10.32);

31.2. kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas (C10.39);

31.3. aliejaus ir riebalų gamyba (C10.41);

31.4. valgomųjų ledų gamyba (C10.52);

31.5. kepyklos ir miltinių produktų gamyba (C10.7);

31.6. kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba (C10.82);

31.7. arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas (C10.83);

31.8. užgardų ir pagardų gamyba (C10.84);

31.9. paruoštų valgių ir patiekalų gamyba (C10.85).“

2. Papildyti 51 punktu:

51. Viešbučių, administracinės, prekybos kultūros, poilsio, paslaugų paskirties pastatuose ar šių pastatų patalpose, nepakeitus paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, nedarant žalos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui (jei jis yra) ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, galima ši Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytų rūšių veikla:

51.1. vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba (C10.32);

51.2. kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas (C10.39);

51.3. aliejaus ir riebalų gamyba (C10.41);

51.4. pieno produktų gamyba (C10.5);

51.5.  kepyklos ir miltinių produktų gamyba (C10 7);

51.6.  kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba (C10.82);

51.7. arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas (C10.83);

51.8. užkardų ir pagardų gamyba (C.84);

51.9. paruoštų valgių ir patiekalų gamyba (C10.85);

51.10. nealkoholinių gėrimų gamyba; mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba (C11.07).“

3. Papildyti 71 punktu:

71. Viešbučių, administracinės, kultūros, poilsio, paslaugų paskirties pastatuose ar šių pastatų patalpose, kurių  bendras plotas yra iki 500 kvadratinių metrų, nepakeitus paskirties, neįrengus papildomo įėjimo, nedarant žalos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui (jei jis yra) ir gyvenamajai aplinkai, nepažeidžiant trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygų, galima ši Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytų rūšių veikla:

71.1. mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas (G47.11);

71.2. vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

(G 47.21);

71.3. mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse

(G 47.22);

71.4. žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (G 47.23);

71.5. duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (G 47.24);

71.6. gaivinamųjų gėrimų mažmeninė prekyba (G47.25.20).“

4. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Tvarkos aprašo 3, 31, 4, 5, 51, 6 ir 71 punktuose nurodytai veiklai naudojami pastatai ar patalpos, religinės paskirties pastatai ar patalpos, nurodytos Tvarkos aprašo 7 punkte, privalo atitikti normatyvinių statybos techninių dokumentų, nurodytų Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, taikomų pastatams ar patalpoms, skirtoms šių rūšių veiklai vykdyti, reikalavimus.“

5. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Jeigu dviejų butų name planuojama naudoti vieną šio namo butą ar kitas patalpas Tvarkos aprašo 3.1–3.20 ir 3.22 papunkčiuose, 31 punkte nurodytų rūšių veiklai vykdyti, privaloma gauti kito buto ar kitų patalpų savininkų sutikimus raštu.

Jeigu blokuotame vieno buto name ar jo patalpose planuojama vykdyti Tvarkos aprašo 3.1–3.20, 3.22 ir 3.23 papunkčiuose, 31 punkte nurodytų rūšių veiklą, savininkas turi gauti gretimų (blokuotų)  namų savininkų sutikimus raštu.“

6. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Dėl Tvarkos aprašo 3.1–3.20 ir 3.22 papunkčiuose, 31 punkte nurodytų rūšių veiklos vykdymo daugiabučio namo patalpose nepakeitus jų paskirties sprendimą priima daugiabučio namo laiptinės, kurioje esančiame bute ar kitoje patalpoje siekiama vykdyti veiklą, butų ir kitų patalpų savininkai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu. Keičiant daugiabučio namo patalpose vykdomą veiklą, dėl naujos veiklos vykdymo privaloma priimti naują sprendimą šiame punkte nustatyta tvarka.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                           Saulius Skvernelis

 

 

Aplinkos ministras                                                                                Kęstutis Navickas