LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAINŲ ŠVENČIŲ NACIONALINĖS KOMISIJOS PERSONALINĖS SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio 4  d. Nr. ĮV-1036/V-1158

 

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi ir Dainų švenčių nacionalinės komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-288/ISAK-1670 „Dėl Dainų švenčių nacionalinės komisijos nuostatų patvirtinimo“, 8 ir 10 punktais:

t v i r t i n a m e ketveriems metams Dainų švenčių nacionalinės komisijos personalinę sudėtį:

1. Remigijus Adomaitis – Šiaulių dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ direktorius, deleguotas Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų narių (moksleivių chorų kolektyvai);

2. Živilė Adomaitienė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro Mėgėjų meno skyriaus choreografijos specialistė, deleguota Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų narių (moksleivių šokių kolektyvai);

3. Asta Einikytė – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos Kultūros skyriaus vadovė, Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos atstovė;

4. Rasa Gelgotienė – Lietuvos chorų sąjungos prezidentė, Vilniaus universiteto chorų „Virgo“, „Gaudeamus“, „Pro musica“ meno vadovė, deleguota Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų narių (suaugusiųjų chorų kolektyvai);

5. Jurgita Jasponytė-Burokienė – poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos atstovė;

6. Irena Kezienė – Kultūros ministerijos Kultūros paveldo politikos grupės vyriausioji specialistė, Kultūros ministerijos atstovė;

7. Inga Kriščiūnienė – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja, Lietuvos nacionalinio kultūros centro atstovė;

8. Žilvinas Meškuotis – Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos metodininkas, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos atstovas;

9. Saulius Mickevičius – Vilkaviškio kultūros centro jaunimo pučiamųjų instrumentų orkestro meno vadovas ir dirigentas, deleguotas Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų narių (pučiamųjų muzikos instrumentų orkestrai);

10. dr. Austė Nakienė – etnomuzikologė, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos archyvo skyriaus vadovė, Lietuvos kompozitorių sąjungos atstovė;

11. Tomas Pūtys – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Neformalaus švietimo skyriaus vedėjas, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas;

12. Artūras Sinkevičius – edukologas, Kauno folkloro klubo „Gilė“ vadovas; deleguotas Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų narių (moksleivių folkloro kolektyvai);

13. Giedrius Svilainis – kompozitorius, dainų ir šokių ansamblio „Lietuva“ meno vadovas, deleguotas Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų narių (liaudiškos muzikos kolektyvai);

14. Jūratė Šemetaitė – muzikologė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vedėja, deleguota Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų narių (suaugusiųjų folkloro kolektyvai);

15. Milda Valančiauskienė – Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Kultūros programų vadovė, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato atstovė;

16. Edmundas Žička – Lietuvos choreografų asociacijos pirmininkas, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos jaunimo liaudiškų šokių ansamblio „Sietuva“ meno vadovas, deleguotas Lietuvos nacionalinio kultūros centro iš mėgėjų meno šakų ir žanrų tarybų narių (suaugusiųjų šokių kolektyvai).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                    Mindaugas Kvietkauskas

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                        Algirdas Monkevičius