VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2017 M. LIEPOS 13 d. ĮSAKYMO NR. B1-431 DĖL AFRIKINIO KIAULIŲ MARO ŽIDINIO JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILŲ SENIŪNIJOS ŠILŲ KAIME PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. gruodžio 13 d. Nr. B1-1025

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8, 9 ir 11 punktais, 7 ir 15 straipsniais, Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimais, patvirtintais Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. B1-892 „Dėl Afrikinio kiaulių maro kontrolės reikalavimų patvirtinimo“, 2003 m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimu 2003/422/EB, patvirtinančiu afrikinio kiaulių maro diagnostikos vadovą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 39 tomas, p. 59), atsižvelgdamas į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2018-12-03 raštą Nr. 28 R1-(28.5)-258 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio UAB „Beržų kompleksas“ Šilų fermoje likvidavimo ir apribojimų atšaukimo“,

p r i p a ž į s t u netekusiu galios Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. liepos 13 d. įsakymą Nr. B1-431 „Dėl afrikinio kiaulių maro židinio Jonavos rajono savivaldybės Šilų seniūnijos Šilų kaime“.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                     Vidmantas Paulauskas