LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO PAPILDYMO 3621 STRAIPSNIU IR 589 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 29 d. Nr. XIV-464

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 3621 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3621 straipsniu:

3621 straipsnis. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statybininkų tapatybės identifikavimo reikalavimų pažeidimas

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų statybininkų tapatybės identifikavimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą fiziniams asmenims – rangovams, statybą rangos būdu vykdantiems statytojams (užsakovams), taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie vykdo individualią veiklą, nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų, juridinių asmenų – rangovo ar statybą vykdančio ūkio ar rangos būdu statytojo (užsakovo) – vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt eurų, rangovo ar statytojo (užsakovo) įdarbintiems darbuotojams – nuo penkiasdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą fiziniams asmenims – rangovams, statybą rangos būdu vykdantiems statytojams (užsakovams), taip pat savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie vykdo individualią veiklą, nuo vieno tūkstančio vieno šimto iki dviejų tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt eurų, juridinių asmenų – rangovo ar statybą vykdančio ūkio ar rangos būdu statytojo (užsakovo) – vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo keturių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų, rangovo ar statytojo (užsakovo) įdarbintiems darbuotojams – nuo vieno šimto penkiasdešimt iki dviejų šimtų penkiasdešimt eurų.“

 

2 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 58 punktą ir jį išdėstyti taip:

58) Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – dėl šio kodekso 471 straipsnyje, 72 straipsnio 3 dalyje, 95, 96, 97, 98, 981, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 127, 150, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 4 dalyje, 308 straipsnio 1, 2, 11, 16, 19, 20, 21, 22 dalyse, 3081 straipsnio 4, 6, 7 dalyse, 3621 straipsnyje, 454 straipsnio 7 dalyje, 455, 505, 507 straipsniuose, 542 straipsnio 2, 3 dalyse numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 67 punktą ir jį išdėstyti taip:

67) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos – dėl šio kodekso 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 3561, 3562, 357, 3571, 358, 361, 362, 3621, 363, 364, 3641, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda