Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL 2021 METAIS TAIKOMO MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO

 

2020 m. spalio 14 d. Nr. 1114

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3, 4 dalimis ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2017 m. rugsėjo 21 d. ir 2020 m. rugsėjo 30 d. rekomendacijas, į šalies ūkio vystymosi rezultatus ir tendencijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1.         Patvirtinti 2021 metais taikomą minimalųjį valandinį atlygį – 3,93 euro ir minimaliąją mėnesinę algą – 642 eurai.

2.         Rekomenduoti socialiniams partneriams kolektyvinėse sutartyse nustatyti didesnius dydžius negu šio nutarimo 1 punkte nustatyti minimaliojo valandinio atlygio ir minimaliosios mėnesinės algos dydžiai.

3.         Prašyti Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pateikti rekomendaciją dėl minimaliojo darbo užmokesčio iki 2020 m. gruodžio 11 d., jei Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2020 m. gruodžio mėnesį paskelbs atnaujintą Lietuvos ekonominės raidos scenarijų, kuriame bus numatyta, kad 2021 m. nedarbo lygis Lietuvoje bus didesnis nei 8,5 proc., o 2021 m. šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio augimas – mažesnis nei 2 proc.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                            Linas Kukuraitis