LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-208 „DĖL BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS IR BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS BEI MASTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2014 m. balandžio 14 d. Nr. V-471

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką bei mastą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“, ir lentelėje „Skubiosios medicinos pagalbos mastas“:

1.1. Pakeičiu 1 kategorijos 4 skilties 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Kvėpavimo sustojimas arba asfiksija.“

1.2. Pakeičiu 2 kategorijos 4 skilties 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Labai stiprus ūmus skausmas dėl įvairių priežasčių, įskaitant ūmų širdies, pilvo, danties skausmą ar ektopinį nėštumą, kai skausmo intensyvumas vertinamas 9–10 balų pagal dešimties balų skalę.“

1.3. Pakeičiu 3 kategorijos 4 skilties 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Vidutinio stiprumo skausmas, išskyrus danties skausmą, vertinamas 7–8 balais pagal dešimties balų skalę, kai reikia skubaus nuskausminimo.“

1.4. Pakeičiu 4 kategorijos 4 skilties 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Galvos kaulų traumos, įskaitant žandikaulių ir dantų traumas, be sąmonės sutrikimo.

1.5. 4 kategorijos 4 skiltį:

1.5.1. Papildau 7 punktu:

7. Stiprus (vertinamas 6–8 balais pagal dešimties balų skalę) odontogeninis skausmas.“

1.5.2. Papildau 8 punktu:

8. Veido ir žandikaulių srities pūliavimas.“

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. spalio 28 d. įsakymą Nr. 540 „Dėl teisės aktų tvirtinimo“ su visais pakeitimais.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                              Vytenis Povilas Andriukaitis