LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2017 M. KOVO 16 D. NUTARIMO
NR. XIII-226 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO II (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 20 d. Nr. XIII-309

Vilnius

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas  n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Papildyti Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. kovo 16 d. nutarimu Nr. XIII-226 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos“ patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo II (pavasario) sesijos darbų programos III skyrių „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Lietuvos Respublikos Seimo frakcijų siūlomi teisės aktų projektai“ 114 ir 115 punktais:

 

„114.

XIIIP-510

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 15, 18, 26, 27 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

115.

XIIIP-533

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 133 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai“

 

 

 

Seimo Pirmininkas                                                                                              Viktoras Pranckietis