RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS ZONŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. spalio 11 d. Nr. T-369

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 164-5971; 2010, Nr. 51-2479) 13 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje 2012 m. liepos 11 d. reikalavimą Nr. 4-47 „Dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 5 punkto įgyvendinimo“, 2012 m. rugpjūčio 28 d. raštą Nr. 2-299 „Dėl termino pratęsimo“, Radviliškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti Radviliškio rajono savivaldybės triukšmo prevencijos zonas:                                  

1. Gyvenamoji teritorija šalia magistralinio kelio A9 Panevėžys - Šiauliai (Šiaulių g., V. Landsbergio-Žemkalnio g., Miško g.).

2. Gyvenamoji teritorija šalia geležinkelio (P. Lukšio g., Laisvės a., Skirjočių g.).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

Meras                                                                                                                       Darius Brazys