DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMO DEKLARUOTI GYVENAMĄJĄ VIETĄ

 

2011 m. gruodžio 30 d. Nr. V35-832

Druskininkai

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio                    8 dalies 2 punktu bei atsižvelgdamas į Vitalijaus Melnikovo 2011 m. gruodžio 29 d. prašymą:

1. L e i d ž i u  Savivaldybės gyvenamosios patalpos Neravų g. 29-312, Druskininkuose, nuomininko Vitalijaus Melnikovo sutuoktinei – Justinai Melnikovienei, gimusiai 1990 m. rugsėjo 26 d. ir dukrai Brigitai Melnikovaitei, gimusiai 2011 m. gegužės 12 d., deklaruoti gyvenamąją vietą adresu Neravų g. 29-312, Druskininkuose.

2. N u r o d a u uždarosios akcinės bendrovės “Druskininkų butų ūkis” direktorei Vladzei Prunskienei užtikrinti Justinos Melnikovienės ir Brigitos Melnikovaitės gyvenamosios vietos deklaravimą adresu Neravų g. 29-312, Druskininkuose.

 

 

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius                                                            Linas Urmanavičius

 

 

 

 

Parengė

 

Rasa Vilūnienė