LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. kovo 21 d. Nr. VIII-1584

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr.105-3019)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio papildymas 2 dalimi

Papildyti 15 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

15 straipsnis.     Atsakomybė už įslaptintos informacijos pagrobimą ir (ar) neteisėtą atskleidimą, praradimą, sunaikinimą, sugadinimą, rinkimą, pirkimą, pardavimą, laikymą ar platinimą

1. Asmuo už valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pagrobimą ir (ar) neteisėtą atskleidimą, praradimą, sunaikinimą, sugadinimą, rinkimą, pirkimą, pardavimą, laikymą ar platinimą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

2. Asmuo, kuris neteisėtai laiko valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančią informaciją ir ją savanoriškai perduoda atitinkamoms valstybės institucijoms iki 2000 m. rugsėjo 15 d., atleidžiamas nuo atsakomybės už jos laikymą.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________