LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

D E K R E T A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ APDOVANOJIMO DIDŽIOJO LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO ORDINU IR GEDIMINO ORDINO MEDALIU

 

2000 m. vasario 11 d. Nr. 768

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos ir Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos progomis už nuopelnus Lietuvos valstybei Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu ir Gedimino ordino medaliu apdovanojami šie Lietuvos Respublikos piliečiai:

 

2-ojo laipsnio ordinu

 

Audrys Juozapas BAČKIS – Vilniaus arkivyskupas metropolitas;

Bronislovas Juozas KUZMICKAS – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko pavaduotojas;

Kazimieras MOTIEKA – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko pavaduotojas;

Romualdas OZOLAS – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, nepriklausomos spaudos kūrėjas;

Kazimiera Danutė PRUNSKIENĖ – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarė, pirmoji atkurtos Lietuvos Respublikos Ministrė Pirmininkė;

Česlovas Vytautas STANKEVIČIUS – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininko pavaduotojas.

 

3-ojo laipsnio ordinu

 

Kostas BIRULIS – pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministras;

Marijonas MISIUKONIS – pirmasis atkurtos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras;

Česlavas OKINČICAS – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras;

Vitas TOMKUS – žurnalistas, nepriklausomos spaudos kūrėjas;

Gedvydas VAINAUSKAS – žurnalistas, nepriklausomos spaudos kūrėjas;

Rimvydas VALATKA – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, žurnalistas;

Emanuelis ZINGERIS – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras;

Juozas ŽEMAITIS – Vilkaviškio vyskupas.

 

4-ojo laipsnio ordinu

 

Jurgis Gintautas BABONAS – Puslaidininkių fizikos instituto laboratorijos vedėjas, habilituotas daktaras, profesorius;

Vytautas BLOŽĖ – poetas;

Stasys EIDRIGEVIČIUS – dailininkas, knygų iliustratorius;

Nijolė Alfonsa GAŠKAITĖ-ŽEMAITIENĖ – neginkluoto pasipriešinimo dalyvė, rezistencijos istorijos tyrinėtoja;

Kęstutis Kazimieras GIRNIUS – žurnalistas, „Laisvosios Europos“ radijo Lietuvių tarnybos direktorius;

Kazys GRIGAS – etnologas, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, habilituotas daktaras, profesorius;

Kazys MORKŪNAS – dailininkas;

Chaimas POTAŠINSKAS – dirigentas, pianistas, pedagogas, profesorius;

Danas POZNIAKAS – bokso sporto veteranas, 1968 metų Mechiko olimpinių žaidynių nugalėtojas, triskart Europos čempionas;

Petras REPŠYS – dailininkas;

Romualdas SAKADOLSKIS – „Amerikos balso“ radijo Žinių tarnybos žurnalistas;

Bronys SAVUKYNAS – kalbininkas, kultūros tyrinėtojas;

Vytautas STATULEVIČIUS – Vytauto Didžiojo universiteto Taikomosios matematikos ir statistikos katedros vedėjas, akademikas;

Giedrius UŽDAVINYS – Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos Širdies chirurgijos klinikos Koronarų chirurgijos skyriaus vedėjas, profesorius, buvęs Lietuvos katalikų mokslo akademijos prezidentas.

 

5-ojo laipsnio ordinu

 

Valė ČEPLEVIČIŪTĖ – žurnalistė;

Gervydas DIENYS – Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto profesorius, habilituotas daktaras;

Jurgis KAIRYS – lakūnas, 1999 metų akrobatinio skraidymo pasaulio „Grand Prix“ taurės laimėtojas;

Aldona MEILUVIENĖ – Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Biudžeto kontrolės skyriaus viršininko pavaduotoja – Biudžeto vykdymo kontrolės poskyrio viršininkė;

Rita MILIŪTĖ – žurnalistė;

Vytautas NEDZINSKAS – gamtosaugininkas, publicistas, Žuvinto valstybinio rezervato direktorius;

Lina PEČELIŪNIENĖ – žurnalistė;

Justinas PIKŪNAS – Detroito universiteto profesorius emeritas, Vytauto Didžiojo universiteto vizituojantis profesorius (JAV);

Audrius SIAURUSEVIČIUS – žurnalistas;

Loreta STUKIENĖ – žurnalistė, redaktorė (JAV);

Gražutė Marija ŠLAPELYTĖ-SIRUTIENĖ – filologė, Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus steigėja ir rėmėja (JAV);

Olga ŠTEINBERG – pianistė, Lietuvos muzikos akademijos profesorė;

Ipolitas UŽKURNYS – tautodailininkas;

Skirmundas Jonas VALIULIS – 1990-1992 m. buvęs Lietuvos radijo ir televizijos generalinis direktorius, Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto dėstytojas.

 

1-ojo laipsnio medaliu

 

Regina MILUKIENĖ – Šilutės 1-osios gimnazijos mokytoja;

Aldona ČERNIAUSKIENĖ – pedagogė, buvusi ilgametė Biržų „Aušros“ vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja;

Goda Skirmantė ČIPLYTĖ – Didžiojo tūkstantmečio tarptautinio taikos žygio dviračiais aplink pasaulį dalyvė;

Stasia DAMINAITIS-BALTUS – ilgametė Belgijos lietuvių bendruomenės pirmininkė, humanitarinės pagalbos Lietuvai iniciatorė bei organizatorė;

Sigitas KUČAS – Didžiojo tūkstantmečio tarptautinio taikos žygio dviračiais aplink pasaulį organizatorius ir vadovas;

Stasys VAINALAVIČIUS – lietuviškojo kinematografo pradininkas, kino operatorius;

Edvardas Jaunutis ŽIŽYS – Didžiojo tūkstantmečio tarptautinio taikos žygio dviračiais aplink pasaulį dalyvis.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________